Terug naar kennis

Expertgroepen

In expertgroepen krijgen installatieprofessionals de ruimte om kennis te ontwikkelen. Door het uitvoeren van studies en de realisatie van visiedocumenten over gebouwgebonden installatietechniek, technische rapporten of innovatieve tools. Ook de signalering van opleidingsbehoeften, inbreng van actuele kennis in onze opleidingen en vertegenwoordiging in normcommissies pakken de expertgroepen op. Deze ‘denktanks’ komen regelmatig bij elkaar en delen nieuwe kennis vol enthousiasme met jou.

Naast Expertgroepen zijn er TVVL Communities. Een Community ontstaat bij een ontwikkelvraagstuk die niet verbonden is aan één techniek. Daarvoor moedigt een community ook niet-leden uit andere disciplines aan om de krachten te bundelen en aan te sluiten. De expertgroepen en communities vormen de drijvende kracht van onze waardevolle kennisontwikkeling en kennisdeling door TVVL.

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis