Terug naar expertgroepen

Expertgroep Sanitaire Technieken

De expertgroep Sanitaire Technieken heeft een (inter)nationale leiderschapsrol op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling over sanitaire technieken. Ze zijn betrokken bij innovatie, onderzoek, het actualiseren van wetgeving, normen en praktijkrichtlijnen.
Geïnteresseerd?

Wil je deelnemen aan deze expertgroep? Sluit je bij ons aan.

Wat doet onze expertgroep allemaal?

De expertgroep Sanitaire Technieken kan (inter)nationaal worden beschouwd als kennisautoriteit in de installatiebranche. Zij houden zich bezig met actualiteiten voor alle installaties en voorzieningen die nodig zijn voor de aan- en afvoer van water.

Zo heeft de expertgroep de handen ineengeslagen om beter te voldoen aan BENG eisen. BENG is een door de overheid opgesteld energieprestatiestandaard waar elk overheidsgebouw aan moet voldoen in 2021. Het staat voor bijna-energieneutraal-gebouw. Hier is vanuit Sanitaire Technieken een project voor geweest. Het doel van dit project was overzicht te krijgen van realistisch haalbare systeemconcepten met een doorrekening BENG en een indicatie van het werkelijk verbruik. Lees meer over onze projecten.

De expertgroep houdt zich dus bezig met innovatie voor de aangescherpte regulatie in de bouw. Het mag gezegd worden dat zij echt in de voorline staan van het vakgebied.

Ze komen regelmatig bij elkaar om te vergaderen, dingen te organiseren en projecten uit te voeren om ervoor zorgen dat kennis die er in de wereld is op het gebied van klimaattechniek op een praktische manier kan worden toegepast in de branche.

Expertgroep leden

Mirjam Blokker

Voorzitter expertgroep Sanitaire Technieken

Onno Leever

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Eric van der Blom

Expertgroeplid Sanitaire Technieken

Jeroen Bosman

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Marc Buitenhuis

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Ruud van Loon

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Jeroen Meijer

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Erwin Nijlant

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Nick Post

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Erik Reumer

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Henk-Jan Rijneveld

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Walter van der Schee

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Hans van Wolferen

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Gerelateerde projecten