Terug naar alle projecten

Koudtapwater (circulatie)systemen met actieve koeling

Met deze studie wordt inzicht gegeven in de aard en toepassing van koudtapwater(circulatie)systemen met actieve koeling, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met andere methodes voor beheersing van de drinkwatertemperatuur. Daarnaast wordt een overzicht opgesteld van aandachtspunten voor ontwerp en beheer van koudtapwater(circulatie)systemen. Ook de ontwikkeling van internationale regelgeving wordt hierin meegenomen.

Koudtapwater (circulatie)systemen met actieve koeling

Status Dit project is gereed
Expertgroep Sanitaire Technieken
Datum Opgeleverd: april 2024

TVVL expertgroep Sanitaire Technieken is 24 april 2023  gestart met de studie ST51 Koudtapwater(circulatie)systemen met actieve koeling. Deze systemen worden doorgaans als oplossing gepresenteerd voor situaties in complexe, omvangrijke installaties waarbij opwarming van drinkwater in het gebouw onvoldoende kan worden vermeden. In de praktijk komen locaties in beeld zoals zwembaden, hotels, verpleeg- en ziekenhuizen.

Door klimaatverandering en de daardoor oplopende temperaturen van aangevoerd drinkwater wordt deze oplossing steeds vaker aangedragen. Een koudtapwater(circulatie)systeem wordt gepresenteerd als een alternatief voor of als aanvulling op het regelmatig spuien aan (alle) tappunten voor de beheersing van de drinkwatertemperatuur. Dit resulteert in een toename van meerdere systeemvarianten op de markt.

Tot op heden is er in Nederland geen wet- en regelgeving  voor het ontwerp en beheer van  koudtapwater(circulatie)systemen. Deze systemen worden niet beschreven in de NEN 1006 en er ontbreekt een uitwerking in de Waterwerkbladen.

Voorzichtig heeft de expertgroep tijdens de Innovatiebijeenkomst in 2021 geconcludeerd dat er een wildgroei aan systeemvarianten ontstaat zonder dat er enige vorm van wet- en regelgeving aan te pas komt. De expertgroep wilt graag voorsorteren met deze studie door inzicht te geven in de aard en toepassing van koudtapwater(circulatie)systemen met actieve koeling, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met andere methodes voor beheersing van de drinkwatertemperatuur. Daarnaast wordt een overzicht opgesteld van aandachtspunten voor ontwerp en beheer van koudtapwater(circulatie)systemen. Ook de ontwikkeling van internationale regelgeving wordt hierin meegenomen.

De werkgroep bestaat uit een aantal expertgroepleden en vertegenwoordiging vanuit Georgfischer, Kemper, Oventrop en Viega. Voor meer info over het project kan je contact opnemen met Esmeralda Pondman, e.pondman@tvvl.nl

Update april 2024:
Kennisrapport is verkrijgbaar op de TVVL Kennisbank!

Op het TVVL Congres Sanitaire Technieken op maandag 10 juni 2024 houdt rapporteur en expertgroeplid  Hans van Wolferen een presentatie over de opvallende bevindingen die zijn gedaan tijdens deze studie. Daarnaast geeft docent en expertgroeplid Jeroen Meijer een Masterclass over het Ontwerp van een koudtapwater(circulatie)systeem met actieve koeling.

Partners

 

 

 

Projectleden

Onno Leever

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Hans van Wolferen

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Gerelateerde projecten