Terug naar alle projecten

Beperking van verspreiding pathogene micro-organismen via aerosolen vanuit de riolering

Door de coronapandemie (Covid-19) zijn in vakkringen van de Sanitaire Technieken vragen gerezen op welke wijze pathogene micro-organismen zich via aerosolen vanuit de gebouwriolering in en rondom gebouwen (ongemerkt) kunnen verspreiden en welke preventieve en corrigerende maatregelen daartegen mogelijk zijn.

Beperking van verspreiding pathogene micro-organismen via aerosolen vanuit de riolering

Status Dit project is in uitvoering
Expertgroep Sanitaire Technieken
Datum Initiatief is gestart op 3 oktober 2023

Door de coronapandemie (Covid-19) zijn in vakkringen van de Sanitaire Technieken vragen gerezen op welke wijze pathogene micro-organismen zich via aerosolen vanuit de gebouwriolering in en rondom gebouwen (ongemerkt) kunnen verspreiden en welke preventieve en corrigerende maatregelen daartegen mogelijk zijn. Covid-19 is sterk verwant aan het SARS-virus (CoV-1).  Wat is er geleerd van de SARS-uitbraak in 2003 in Hong Kong waarin de gebouwriolering van een hoog woongebouw een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verspreiding van het virus?  Na de uitbraak van het SARS-virus zijn internationaal, mede in opdracht van de WHO, studies uitgevoerd naar de rol de gebouwriolering bij de verspreiding van het virus.

Om de gestelde vragen vanuit de Nederlandse gebouwsituaties te kunnen beantwoorden moeten de Nederlandse voorschriften en richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en gebruik van gebouwriolering tegen het licht worden gehouden van de (internationale) onderzoeksresultaten m.b.t. de transmissieroutes van virussen en pathogene bacteriën vanuit de gebouwriolering al dan niet in samenhang met aanwezige ventilatievoorzieningen. Om dit te bewerkstellingen wordt dit onderzoek opgezet. Het doel is door middel van een literatuurstudie adviezen op te zetten voor de Nederlandse situatie.

Projectleden

Eric van der Blom

Expertgroeplid Sanitaire Technieken

Nick Post

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Erik Reumer

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Ruud van Loon

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Henk-Jan Rijneveld

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Jeroen Bosman

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Erwin Nijlant

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis