Terug naar alle projecten

CLAIRE: Clean Air for Everyone

Hoewel ventilatie en luchtreiniging kunnen bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus via de lucht, is het niet bekend waar ventilatiesystemen en luchtreinigers aan moeten voldoen om effectief besmettingen te voorkomen. Binnen dit onderzoekproject wordt de effectiviteit van verschillende interventies met ventilatie en luchtreiniging onderzocht.

CLAIRE: Clean Air for Everyone

Status Dit project is in voorbereiding
Expertgroep Klimaattechniek
Datum Verwachte oplevering: 2023

Hoewel ventilatie en luchtreiniging kunnen bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus via de lucht, is het niet bekend waar ventilatiesystemen en luchtreinigers aan moeten voldoen om effectief besmettingen te voorkomen.

Binnen dit onderzoekproject wordt de effectiviteit van verschillende interventies met ventilatie en luchtreiniging onderzocht. Eigenschappen van luchtreinigers en ventilatiesystemen (luchtverversing, luchtstromingspatronen) worden onderzocht, terwijl aerosolen en (infectieus) SARS-CoV-2 virus in de lucht worden gekwantificeerd. Naast de bouwkundige, technologische, en virologische aspecten, worden ook de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van de interventies onderzocht.

Het onderzoek vindt plaats in praktijksituaties op basisscholen en in verpleeghuizen. Het project bestaat uit twee aparte werkstromen, die onderling sterk verbonden zijn door het toepassen van gezamenlijke interventiescenario’s en meetstrategieën in dezelfde context. In de eerste werkstroom wordt experimenteel onderzoek opgezet naar de prestaties van ventilatiesystemen. De tweede werkstroom richt zich op de recente ontwikkelingen rond mobiele luchtreinigingsapparaten, waarvoor verbeterde evaluatie- en validatiemethoden worden ontwikkeld. Het onderzoek houdt rekening met de afhankelijkheden in werking tussen ventilatiesystemen en luchtreinigers. Tijdens interventie- en controlescenario’s wordt de binnenlucht bemonsterd, waarin (infectieus) SARS-CoV-2 en andere mogelijke ziekteverwekkers worden bepaald.

Deze publiek-private samenwerking levert een wetenschappelijke basis op om ventilatiesystemen en luchtreinigingsapparatuur tijdens verschillende interventiescenario’s te evalueren. Het inzetten en valideren van effectieve binnenlucht interventies die voor de gebruiker acceptabel en bruikbaar zijn is van groot belang voor de Nederlandse samenleving: niet alleen voor toekomstige golven van SARS-CoV-2 varianten, maar ook als voorbereiding op toekomstige pandemieën.

Dit onderzoek is een intitiatief van Universiteit Utrecht, TNO en Technische Universiteit Eindhoven. De expertgroep Klimaattechniek hecht er waarde aan dat de informatie uit dit onderzoek verder verspreid wordt binnen de vereniging en via het platform Binnenklimaattechniek.

Updates

Projectwebsite live!
CLAIRE staat voor implementatiegericht onderzoek en open verbinding met de praktijk. Daarom worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waar je niet alleen hoort wat er gedaan wordt, maar ook zelf kunt meedenken en jouw eigen kennis en ervaring inbrengen. Lees hier meer over op de website CLAIRE.

Bijeenkomsten
Claire Webinar – 7 september 2023 – Maak online kennis met CLAIRE: het project, de aanpak en ambities.
Claire Congres – 7 februari 2024 –  De nieuwste wetenschappelijke inzichten en kom in contact met onderzoekers, bedrijven en professionals uit zorg- en onderwijspraktijk.

 

Projectleden

Roelant van der Putten

RvdP installatie ontwerp

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis