Terug naar alle projecten

Leidraad Langdurige Zorg

De gezondheid en het welbevinden van cliënten in de langdurige zorg, en met name kwetsbare ouderen, is afhankelijk van het aanwezige binnenklimaat in hun verblijfsruimte. In dit voorstel zal de focus op de luchtkwaliteit (CO2 en fijnstof PM 2,5) en het thermisch binnenklimaat (stralingstemperatuur, luchttemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid) liggen.

Leidraad Langdurige Zorg

Status Dit project is in uitvoering
Expertgroep Klimaattechniek
Datum Verwachte oplevering: november 2023

De gezondheid en het welbevinden van cliënten in de langdurige zorg, en met name kwetsbare ouderen, is afhankelijk van het aanwezige binnenklimaat in hun verblijfsruimte. Het binnenklimaat bestaat uit o.a. binnen luchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, licht en akoestiek. In dit voorstel zal de focus op de luchtkwaliteit (CO2 en fijnstof PM 2,5) en het thermisch binnenklimaat (stralingstemperatuur, luchttemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid) liggen. Er zijn verschillende aspecten die van invloed zijn bij het bepalen van een optimaal binnenklimaat voor ouderen in zorgcomplexen. Het doel van het onderzoek is om 1) deze aspecten in kaart te brengen en 2) de mate van invloed te bepalen om uiteindelijk te komen tot breed gedragen algemene richtlijnen voor een optimaal binnenklimaat voor zorghuisvesting in de langdurige zorg, gebaseerd op wetenschappelijke studies. Mogelijk kunnen deze minimale richtlijnen in klassen worden onderverdeeld in bijvoorbeeld wettelijke eisen, aanvaardbaar niveau en goed niveau.

Dit project is een initiatief van Expertisecentrum Verduurzaming Zorg, een samenwerking tussen Stimular, MPZ en TNO. Daarbij zijn TU Delft, TU/e en de Hogeschool Utrecht betrokken bij het onderzoek. TVVL Expertgroep Klimaattechniek neemt deel aan de klankbordgroep.

Update(s)

Onderzoek optimaal binnenklimaat langdurige zorg afgerond – 23 mei 2023

Op basis van het advies in het onderzoeksrapport zal het Platform Binnenklimaattechniek direct na de zomer 2023 een Programma van Eisen (PvE) voor de langdurige zorg opstellen. Partijen kunnen kosteloos gebruik maken van de PvE om daarmee een invulling te geven aan de kwaliteit van het comfort.
Het Rapport Onderzoek naar eisen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg is gepubliceerd via de Kennisbank van EVZ.

LEES HET RAPPORT VIA DE EVZ KENNISBANK

Opstart Programma van Eisen Langdurige Zorg – juli 2023

De werkgroep is gestart om een invulling te geven aan het Programma van Eisen. Naast comfortprestaties, wordt er voor de energieprestaties een relatie gelegd met de Green Deal Zorg. De Expertgroep Klimaattechniek is opnieuw betrokken in de klankbordgroep. Geplande oplevering is november 2023.

Projectleden

Jan Fokko Haan

expertgroep lid Klimaattechniek

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis