Cursussen

Erkende opleidingen

Een deel van ons aanbod bevat erkende opleidingen: post-mbo en post-hbo. Bekijk welke opleidingen dit zijn.

Post-hbo opleiding

Een deel van de TVVL opleidingen wordt gegeven op post-hbo niveau. Onderstaande opleidingen zijn geregistreerd en staan onder toezicht van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO):

Post-mbo opleidingen

De volgende TVVL opleidingen zijn post-mbo geregistreerd:

*Registratie is in aanvraag

SPHBO en SPMBO

SPHBO en SPMBO hebben als doel via kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod van post-hbo en post-mbo opleidingen in Nederland. De door de SPHBO en SPMBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO en SPMBO kan worden verleend.

Als je als cursist voor één van deze opleidingen een diploma in ontvangst hebt genomen word je opgenomen in het Landelijke Register van Deelnemers dat de SPHBO en SPMBO mede namens alle instellingen bijhoudt. Dit Landelijk Register kan bijvoorbeeld geraadpleegd worden door personeelsfunctionarissen die de getuigschrift en van een sollicitant willen verifiëren of door beroeps verenigingen die de Permanente Educatie-punten van hun leden willen bijhouden. Kijk voor meer informatie op www.cpion.nl