Cursussen

Werkveld adviescommissie

TVVL biedt een groot aantal cursussen aan op het gebied van installatietechniek in gebouwen. De Werkveld adviescommissie heeft als taak de kwaliteit van van de cursussen te bewaken en nieuwe te ontwikkelen.

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteit te borgen, zijn er verschillende kwaliteitsprocedures vastgelegd. De Werkveld adviescommissie ziet erop toe dat deze procedures op de juiste manier worden gevolgd.

De leden van de adviescommissie houden de ontwikkelingen in het vakgebied en in de markt nauwlettend in de gaten. Zij bekijken de mogelijkheden om nieuwe kennis in de vorm van een cursus, workshop of masterclass aan te bieden. Een hoofddocent start initiatieven voor nieuwe cursussen en trainingen op. De uitvoering van de cursussen valt onder de verantwoording van het cursussecretariaat van het verenigingsbureau. Voor alle TVVL cursussen is een centrale examen commissie opgericht. Zij zien toe op de samenstelling en beoordeling van de examens binnen de kaders die zijn opgesteld.

Kennisontwikkeling

De eisen rondom comfort, energiegebruik en veiligheid voor gebouwen worden steeds hoger met als gevolg een toenemend belang van de installatietechniek. De behoefte aan technische en bouwfysische kennis neemt hierdoor toe bij installatiebedrijven, adviesbureaus, opdrachtgevers en leveranciers. Hiervoor is een brede oriëntatie onmisbaar. Kennisontwikkeling en bijblijven op het gebied van installatietechniek is een voorwaarde voor iedereen die professioneel betrokken wil blijven bij bouwprocessen.

Cursusprogramma

TVVL verzorgt al vele jaren unieke opleidingen, cursussen en workshops, die een aanvulling zijn op de reguliere beroepsopleidingen. Zij richt zich hierbij op de realisatie van installaties voor kantoor‐ en utiliteitsgebouwen. TVVL biedt haar vertrouwde cursussen aan waaronder de gewaardeerde vakinhoudelijke ontwerpcursussen op post hbo-niveau. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van cursussen ligt in de handen van de Werkveld adviescommissie. De samenstelling van het cursusprogramma en de kwaliteit van de individuele cursussen wordt geborgd door de Werkveld adviescommissie en de hoofddocenten met behulp van verschillende werkgroepen.

Toegevoegde waarde

De cursussen richten zich op de medewerkers in de installatiebranche. Ook voor instromers in het vakgebied zijn de cursussen uitermate geschikt om de noodzakelijke basiskennis op te doen. Door de toegevoegde waarde van de vakinhoudelijke kennis profiteren zowel de werkgever als de werknemer van de verworven kennis en vaardigheden.