Opzegtermijn lidmaatschap TVVL vereniging

Persoonlijk lidmaatschap
Opzegging van het TVVL persoonlijke lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, per eind van het kalenderjaar met inachtneming van één maand opzegtermijn. Bij opzegging voor 1 december van enig jaar eindigt het lidmaatschap in datzelfde jaar. Bij opzegging na 1 december van enig jaar – zoals statutair vastgesteld – is het gehele jaar dat daarop volgt contributie verschuldigd.

Bedrijfslidmaatschap
Opzegging van het TVVL bedrijfslidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren, per einde van het kalenderjaar met inachtneming van één maand opzegtermijn. Bij opzegging na 1 december van enig jaar is de organisatie – zoals statutair vastgesteld – het gehele jaar dat daarop volgt de bijdrage verschuldigd.

Mail ons
De opzegging kun je mailen naar c.pedron@tvvl.nl. Wij vinden het jammer als je onze vereniging wilt verlaten. Wil je ons helpen en de reden van het beëindigen met ons delen? Alvast bedankt!

Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de organisatie en na de ontvangst van de verschuldigde bijdrage ontvangt de organisatie ter bevestiging een mail of brief waarin staat vermeld op welke datum het bedrijfs- of persoonlijke lidmaatschap eindigt.