Terug naar alle cursussen

Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud

Word specialist in duurzaam beheer en onderhoud door datagedreven te werken.

Inschrijven?
Overtuigd van de waarde van deze cursus? Schrijf je dan hier in!

Praktische informatie

Locatie TVVL Woerden
Prijs

€ 7.595
Prijzen zijn inclusief examen, lesmateriaal, koffie/thee, maaltijd en exclusief 21% btw.

TVVL leden ontvangen 15% korting
Techniek Nederland leden ontvangen 10% korting

Vakgebied Gebouwbeheer
Duur

15 lesdagen

Cursus data

Wanneer kom jij naar de cursus Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud?

Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud 2024-2025
 • Datum 25 september 2024
 • Starttijd 13:30
Algemene informatie

Waarom de opleiding Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud 

Gebouwbeheer en -onderhoud speelt zich af in een speelveld van gebruikers, onderhoudspartijen en wet- en regelgeving, en is daarom vaak ingewikkeld. Gebouwen zijn niet alleen een schild tegen wisselende weersomstandigheden, maar horen ook bij te dragen aan het welzijn van hun gebruikers bij steeds veranderende omstandigheden. Daarbij is er een groeiende belangstelling voor het duurzaam beheren van gebouwen, omdat deze een transitie door gaan maken van een belasting voor het milieu naar een positieve bijdrage aan het milieu. In dit complexe speelveld draagt de organisatie en toepassing van datagedreven gebouwbeheer en -onderhoud bij aan rust, overzicht en stabiliteit.  

 • Maak duurzaam beheer en onderhoud voorspelbaar met behulp van data, algoritmen en tools. 
 • Leer bedrijfsprocessen optimaliseren met condition based maintenance. 
 • Verbind onderhoudsactiviteiten aan beleidsdoelstellingen met datagedreven werken. 

Werk toe naar datagestuurd voorspelbaar beheer en onderhoud 

Data transformeert de wereld in hoog tempo. Voor duurzaam beheer en onderhoud biedt dit ongekende mogelijkheden. Met deze post hbo-opleiding* krijg je waardevolle inzichten in toenemende digitalisering en het voorspellende en prestatiegerichte karakter van beheer en onderhoud. Datagedreven werken zorgt voor effectiviteit, efficiency, kostenreductie en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Je leert welke technieken, algoritmen en tools benodigd zijn om data te verzamelen, analyseren, interpreteren en vertalen. Je werkt daarmee toe naar datagestuurd voorspelbaar beheer en onderhoud. Je weet hoe je conclusies vertaalt naar beleidsdoelstellingen en wordt een gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau. Je begrijpt en werkt toe naar prestatiegerichte contracten en smart contracts, en snapt het belang en de invloed van ketensamenwerking.  

De opleiding geeft je de handvatten om samen met opdrachtgevers en stakeholders een optimaal leefbaar, duurzaam en comfortabel gebouw te realiseren, dat voldoet aan de vooraf gestelde uitgangspunten die gedurende de levenscyclus van een gebouw kunnen veranderen. Je bent voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen in datagedreven beheer en onderhoud.  

Voordelen op kleine en grote schaal

Deze opleiding is waardevol voor zowel grote als kleine technische dienstverleners. Preventief onderhoud bij gebouwbeheer is toepasbaar op zowel grote als kleine schaal en leidt tot financiële voordelen en optimale bedrijfsprocessen. Denk dan bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van storingen aan CV-ketels of warmtepompen, zodat er sneller, slimmer en beter gereageerd kan worden. Een goede data-analyse helpt je bij besluitvorming rondom de inzet van middelen en capaciteit. Na het volgen van de opleiding ben je in staat proactief problemen op te lossen, wat leidt tot een betere kwalitatieve dienstverlening, klanttevredenheid en nieuwe kansen. 

Resultaat  

Na afronding van de opleiding:  

 • ken je de context van datagedreven duurzaam beheer en onderhoud en begrijp je het perspectief van deze verandering. Je kunt dit ook uitleggen aan stakeholders; 
 • trek je op basis van data en met behulp van analysetechnieken en onderzoeksvaardigheden de juiste conclusies. Met deze kennis en vaardigheden help je de stakeholders die de analyses uitvoeren en vorm je een oordeel over de kwaliteit en resultaten van de analyse; 
 • ben je in staat om op basis van conclusies passende acties te formuleren voor bijvoorbeeld organisatiebeleid op duurzaam beheer en onderhoud. Je weet ook hoe je deze acties uitrolt in de organisatie; 
 • weet je welke in- en externe stakeholders en belanghebbenden een rol spelen bij datagedreven beheer en onderhoud. Via bijvoorbeeld datavisualisaties kun je hen meenemen in dit gedachtegoed; 
 • vertaal je ontwikkelingen in datagedreven duurzaam beheer en onderhoud naar MJOP/MJOB en geef je hierin passend advies; 
 • begrijp je de meerwaarde van strategisch werken met behulp van data in partnerships en welke impact datagedreven strategisch werken heeft op gezamenlijk succes; 
 • heb je inzicht verkregen in prestatiegerichte contracten die zijn gebaseerd op data, en ken je de potentie van smart contracts. 

*De post-hbo registratie is in aanvraag 

Inhoud

Inhoud opleiding Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud

Deze opleiding bestaat uit 15 lesdagen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: 

Inleiding en toekomstperspectief  

 • inleiding brede context gebouwbeheer en -onderhoud  
 • toekomstperspectief installatiesector in relatie tot onderhoud en beheer   

Wet- en regelgeving  

 • actualiteiten wet- en regelgeving duurzaamheid  
 • normen 
 • gebouwautomatisering en –controlesystemen (GACS) 
 • EU taxonomie 
 • ethiek 
 • aansprakelijkheden en risico’s  

Context gebouwbeheer en -onderhoud  

 • techniek, beheer en perceptie 
 • basisprincipes elektrotechniek en klimaatinstallatie 
 • gezonde gebouwen (denk aan COVID, legionella, fijnstof) 
 • duurzaamheid (energiebesparing en circulariteit) 
 • Total Cost of Ownership (TCO) 

Datagedreven organiseren  

 • invloed digitalisering op beheer en onderhoud 
 • recommissioning, retro commissioning, continuous commissioning  
 • datagedreven organisatiemodellen 
 • formulering strategische acties, implementatie verbeteringen, optimalisatie organisatieproces 
 • data verzamelen en kwaliteit van data 
 • AI en machine learning algoritmen 

Datamanagement  

 • dataprotocollen 
 • ABC database 
 • integratie IT en OT 
 • data-analyses 
 • condition based maintenance en predictive maintenance 
 • standaardisatie 

Businessmodellen en samenwerking in de sector  

 • invloed externe omgeving op condition based maintenance en predictive maintenance 
 • belang samenwerking grotere geheel in de sector (opdrachtgever, (energie) leveranciers e.d.) 
 • (andere) businessmodellen 

Leermiddelen (via de leeromgeving) 

Leren bij TVVL doe je met behulp van verschillende leermiddelen, die wij beschikbaar stellen. Er wordt altijd gebruik gemaakt van actuele literatuur en lesmateriaal, speciaal ontwikkeld voor deze cursus. Je krijgt toegang tot de Elektronische Leer Omgeving (ELO) van TVVL. Hier vind je de digitale leermiddelen en kun je werkopdrachten maken. Ook vind je hier de hand-outs van gehouden presentaties en de resultaten van jouw werkopdrachten.  

Daarnaast krijg je, indien relevant voor jouw cursus, toegang tot de digitale kennisbank ISSO Open waarin je publicaties, rekentools en handboeken kunt vinden die je nodig hebt voor jouw cursus.  

Studiegids 

We werken momenteel aan het opstellen van een nieuwe studiegids voor deze opleiding. Je krijgt deze van ons bij de start van de opleiding. Daarna kun je hem ook altijd hier terugvinden. 

Vooropleiding

Vooropleiding 

Je hebt hbo werk- en denkniveau en een relevante technische achtergrond. Je beschikt over enige jaren relevante praktijkervaring binnen beheer en onderhoud of ontwerpervaring voor de gebouwde omgeving. Je hebt affiniteit met digitalisering.   

Deze opleiding is ook interessant wanneer je de gevraagde vooropleiding en ervaring hebt, maar vanuit een andere rol in brede zin betrokken bent bij onderhoudsmanagement van (complexe) gebouwgebonden installaties, ontwerpen of contracten.   

Doelgroep 

De opleiding Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud is bedoeld voor technisch/facilitair beheerders, servicemanagers utiliteit, beheer-, service-, onderhoudstechnici, inspecteurs en maintenance engineers installatietechniek. Ook als ontwerper, engineer, adviseur, projectleider (afhankelijk van opleidings- en ervaringsniveau) behoor je tot de doelgroep. Je bent werkzaam bij een ingenieurs-/adviesbureau, installatietechnisch bedrijf of een serviceprovider. Ook met een rol in het vastgoed, facility management of bij de overheid is deze opleiding aan te raden. 

Diploma

Diploma

Behaal je het examen? Dan ontvang je het post-hbo* TVVL diploma.  

Waarom de opleiding Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud 

Gebouwbeheer en -onderhoud speelt zich af in een speelveld van gebruikers, onderhoudspartijen en wet- en regelgeving, en is daarom vaak ingewikkeld. Gebouwen zijn niet alleen een schild tegen wisselende weersomstandigheden, maar horen ook bij te dragen aan het welzijn van hun gebruikers bij steeds veranderende omstandigheden. Daarbij is er een groeiende belangstelling voor het duurzaam beheren van gebouwen, omdat deze een transitie door gaan maken van een belasting voor het milieu naar een positieve bijdrage aan het milieu. In dit complexe speelveld draagt de organisatie en toepassing van datagedreven gebouwbeheer en -onderhoud bij aan rust, overzicht en stabiliteit.  

 • Maak duurzaam beheer en onderhoud voorspelbaar met behulp van data, algoritmen en tools. 
 • Leer bedrijfsprocessen optimaliseren met condition based maintenance. 
 • Verbind onderhoudsactiviteiten aan beleidsdoelstellingen met datagedreven werken. 

Werk toe naar datagestuurd voorspelbaar beheer en onderhoud 

Data transformeert de wereld in hoog tempo. Voor duurzaam beheer en onderhoud biedt dit ongekende mogelijkheden. Met deze post hbo-opleiding* krijg je waardevolle inzichten in toenemende digitalisering en het voorspellende en prestatiegerichte karakter van beheer en onderhoud. Datagedreven werken zorgt voor effectiviteit, efficiency, kostenreductie en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Je leert welke technieken, algoritmen en tools benodigd zijn om data te verzamelen, analyseren, interpreteren en vertalen. Je werkt daarmee toe naar datagestuurd voorspelbaar beheer en onderhoud. Je weet hoe je conclusies vertaalt naar beleidsdoelstellingen en wordt een gesprekspartner op tactisch en strategisch niveau. Je begrijpt en werkt toe naar prestatiegerichte contracten en smart contracts, en snapt het belang en de invloed van ketensamenwerking.  

De opleiding geeft je de handvatten om samen met opdrachtgevers en stakeholders een optimaal leefbaar, duurzaam en comfortabel gebouw te realiseren, dat voldoet aan de vooraf gestelde uitgangspunten die gedurende de levenscyclus van een gebouw kunnen veranderen. Je bent voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen in datagedreven beheer en onderhoud.  

Voordelen op kleine en grote schaal

Deze opleiding is waardevol voor zowel grote als kleine technische dienstverleners. Preventief onderhoud bij gebouwbeheer is toepasbaar op zowel grote als kleine schaal en leidt tot financiële voordelen en optimale bedrijfsprocessen. Denk dan bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van storingen aan CV-ketels of warmtepompen, zodat er sneller, slimmer en beter gereageerd kan worden. Een goede data-analyse helpt je bij besluitvorming rondom de inzet van middelen en capaciteit. Na het volgen van de opleiding ben je in staat proactief problemen op te lossen, wat leidt tot een betere kwalitatieve dienstverlening, klanttevredenheid en nieuwe kansen. 

Resultaat  

Na afronding van de opleiding:  

 • ken je de context van datagedreven duurzaam beheer en onderhoud en begrijp je het perspectief van deze verandering. Je kunt dit ook uitleggen aan stakeholders; 
 • trek je op basis van data en met behulp van analysetechnieken en onderzoeksvaardigheden de juiste conclusies. Met deze kennis en vaardigheden help je de stakeholders die de analyses uitvoeren en vorm je een oordeel over de kwaliteit en resultaten van de analyse; 
 • ben je in staat om op basis van conclusies passende acties te formuleren voor bijvoorbeeld organisatiebeleid op duurzaam beheer en onderhoud. Je weet ook hoe je deze acties uitrolt in de organisatie; 
 • weet je welke in- en externe stakeholders en belanghebbenden een rol spelen bij datagedreven beheer en onderhoud. Via bijvoorbeeld datavisualisaties kun je hen meenemen in dit gedachtegoed; 
 • vertaal je ontwikkelingen in datagedreven duurzaam beheer en onderhoud naar MJOP/MJOB en geef je hierin passend advies; 
 • begrijp je de meerwaarde van strategisch werken met behulp van data in partnerships en welke impact datagedreven strategisch werken heeft op gezamenlijk succes; 
 • heb je inzicht verkregen in prestatiegerichte contracten die zijn gebaseerd op data, en ken je de potentie van smart contracts. 

*De post-hbo registratie is in aanvraag 

Inhoud opleiding Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud

Deze opleiding bestaat uit 15 lesdagen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: 

Inleiding en toekomstperspectief  

 • inleiding brede context gebouwbeheer en -onderhoud  
 • toekomstperspectief installatiesector in relatie tot onderhoud en beheer   

Wet- en regelgeving  

 • actualiteiten wet- en regelgeving duurzaamheid  
 • normen 
 • gebouwautomatisering en –controlesystemen (GACS) 
 • EU taxonomie 
 • ethiek 
 • aansprakelijkheden en risico’s  

Context gebouwbeheer en -onderhoud  

 • techniek, beheer en perceptie 
 • basisprincipes elektrotechniek en klimaatinstallatie 
 • gezonde gebouwen (denk aan COVID, legionella, fijnstof) 
 • duurzaamheid (energiebesparing en circulariteit) 
 • Total Cost of Ownership (TCO) 

Datagedreven organiseren  

 • invloed digitalisering op beheer en onderhoud 
 • recommissioning, retro commissioning, continuous commissioning  
 • datagedreven organisatiemodellen 
 • formulering strategische acties, implementatie verbeteringen, optimalisatie organisatieproces 
 • data verzamelen en kwaliteit van data 
 • AI en machine learning algoritmen 

Datamanagement  

 • dataprotocollen 
 • ABC database 
 • integratie IT en OT 
 • data-analyses 
 • condition based maintenance en predictive maintenance 
 • standaardisatie 

Businessmodellen en samenwerking in de sector  

 • invloed externe omgeving op condition based maintenance en predictive maintenance 
 • belang samenwerking grotere geheel in de sector (opdrachtgever, (energie) leveranciers e.d.) 
 • (andere) businessmodellen 

Leermiddelen (via de leeromgeving) 

Leren bij TVVL doe je met behulp van verschillende leermiddelen, die wij beschikbaar stellen. Er wordt altijd gebruik gemaakt van actuele literatuur en lesmateriaal, speciaal ontwikkeld voor deze cursus. Je krijgt toegang tot de Elektronische Leer Omgeving (ELO) van TVVL. Hier vind je de digitale leermiddelen en kun je werkopdrachten maken. Ook vind je hier de hand-outs van gehouden presentaties en de resultaten van jouw werkopdrachten.  

Daarnaast krijg je, indien relevant voor jouw cursus, toegang tot de digitale kennisbank ISSO Open waarin je publicaties, rekentools en handboeken kunt vinden die je nodig hebt voor jouw cursus.  

Studiegids 

We werken momenteel aan het opstellen van een nieuwe studiegids voor deze opleiding. Je krijgt deze van ons bij de start van de opleiding. Daarna kun je hem ook altijd hier terugvinden. 

Vooropleiding 

Je hebt hbo werk- en denkniveau en een relevante technische achtergrond. Je beschikt over enige jaren relevante praktijkervaring binnen beheer en onderhoud of ontwerpervaring voor de gebouwde omgeving. Je hebt affiniteit met digitalisering.   

Deze opleiding is ook interessant wanneer je de gevraagde vooropleiding en ervaring hebt, maar vanuit een andere rol in brede zin betrokken bent bij onderhoudsmanagement van (complexe) gebouwgebonden installaties, ontwerpen of contracten.   

Doelgroep 

De opleiding Datagedreven Duurzaam Beheer en Onderhoud is bedoeld voor technisch/facilitair beheerders, servicemanagers utiliteit, beheer-, service-, onderhoudstechnici, inspecteurs en maintenance engineers installatietechniek. Ook als ontwerper, engineer, adviseur, projectleider (afhankelijk van opleidings- en ervaringsniveau) behoor je tot de doelgroep. Je bent werkzaam bij een ingenieurs-/adviesbureau, installatietechnisch bedrijf of een serviceprovider. Ook met een rol in het vastgoed, facility management of bij de overheid is deze opleiding aan te raden. 

Diploma

Behaal je het examen? Dan ontvang je het post-hbo* TVVL diploma.  

Andere interessante cursussen voor jou:

““Al diverse TVVL cursussen gevolgd in een uitstekende gefaciliteerde leeromgeving door vakmensen uit de praktijk. Hierdoor kan ik het geleerde direct in mijn dagelijkse werkzaamheden toepassen.””

Maikel Tilleman Eigenaar Tilleman Installatie

““Doordat de lessen worden verzorgd door docenten met veel praktijkervaring en expertise op het specifieke vakgebied van de les zijn alle lessen interessant om te volgen! Vaak is opgedane kennis meteen toepasbaar. Hierdoor heb ik al meerdere TVVL cursussen met veel plezier gevolgd.””

Theo Douwes Engineer

““Afgelopen jaar heb ik een sterk inhoudelijke opleiding bij TVVL gevolgd. De docenten nemen ruim de tijd voor je om de stof uit te leggen. Daarnaast kon je met de docenten en cursisten diep op de stof ingaan, wat erg verhelderend werkt.””

Arjan Schrauwen Senior Adviseur Duurzaamheid

““Commissioning; een stukje bewustwording vanuit de TVVL cursus wat meer dan welkom is voor onze aarde, klanten en branche.””

Jan Denissen Technisch Adviseur

““Ik heb al meerdere TVVL cursussen gevolgd. De kwaliteit is altijd hoog en de organisatie was zowel tijdens corona als daarbuiten erg sterk. Naast een inhoudelijke goede cursus zijn ook de voorzieningen op locatie een dikke voldoende. Dit maakt TVVL een fijne opleider.” ”

Thijmen Broeks Werkvoorbereider/Engineer

““TVVL biedt relevante cursussen van hoogwaardige kwaliteit die verzorgd worden door gedreven docenten die echt iets te vertellen hebben! TVVL helpt mij om me verder te ontwikkelen in ons mooie vakgebied.” ”

Erik Broekmans Adjunct-directeur