Terug naar alle cursussen

Ondergrondse Infratechniek

Word projectleider en ontwerper van ondergrondse netwerken voor gas, elektriciteit, warmte en water.

Inschrijven?
Overtuigd van de waarde van deze cursus? Schrijf je dan hier in!

Praktische informatie

Locatie TVVL Woerden
Prijs

€ 12.000
Prijzen zijn inclusief examen, lesmateriaal, koffie/thee, maaltijd en exclusief 21% btw.

TVVL leden ontvangen 15% korting
Techniek Nederland leden ontvangen 10% korting

Vakgebied Ondergrondse Infratechniek
Duur

24 lesdagen met een doorlooptijd van ongeveer anderhalf jaar.

Lestijden

1 maal per 2 weken
dinsdag van 13.30 – 20.45 uur

Cursus data

Wanneer kom jij naar de cursus Ondergrondse Infratechniek?

Ondergrondse Infratechniek
 • Datum 22 oktober 2024
 • Starttijd 13:30
Algemene informatie

Waarom de opleiding Ondergrondse Infratechniek 

Ondergrondse infrastructuurprojecten worden steeds complexer. Ze vormen de ruggengraat van onze samenleving. Gedreven door de energietransitie en elektrificatie vindt continu innovatie en doorontwikkeling plaats. Steeds vaker hebben we te maken met netcongestie en maatschappelijke vraagstukken. Als aannemer of netbeheerder merk je dat de behoefte aan diepgaande kennis en specialisme in ondergrondse infratechniek dagelijks groeit. Integrale kennis en expertise op het gebied van gas-, water-, elektriciteits- en warmtenetten zijn essentieel om de uitdagingen van de energietransitie, de vraagstukken rondom netcongestie en de toenemende complexiteit in het vakgebied aan te kunnen.  

 • Leer hoe gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten met elkaar verbinden in de ondergrondse infrastructuur.  
 • Verkrijg uitgebreide kennis van het proces van aanvraag en ontwerp tot uitvoering in de ondergrondse infratechniek.  
 • Voorzie vanuit een integrale blik zowel interne als externe stakeholders van een goed onderbouwd en breed gedragen advies.  

Ondergrondse infrastructuur: het traject van aanvraag tot uitvoering 

Deze opleiding infratechniek biedt je uitgebreide kennis van het volledige ontwerpproces en basiskennis van het uitvoeringsproces voor ondergrondse infratechniek. Je leert de vraag van de opdrachtgever te vertalen naar een definitief ontwerp. Naast grondig begrip van de technische (engineering)aspecten van de ondergrondse infrastructuur, krijg je inzicht in veiligheidsvoorschriften en geldende regelgeving én hoe je dit op een juiste manier toepast. Je leert welke materialen, technieken en methoden worden ingezet voor het ontwerp en de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Doordat je leert hoe gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten met elkaar in verbinding staan, begrijp je de maatschappelijke relevantie en externe invloeden. Dankzij jouw kennis van het gehele traject, van aanvraag tot uitvoering, kun je omgevingsinvloeden, -knelpunten, risico’s en kansen helder identificeren en benoemen. Je bent vanuit een generalistische rol in staat om kritische vragen te stellen aan specialisten en tegelijkertijd bied je waardevolle inzichten vanuit een bredere procesbenadering. Met deze integrale aanpak kun je zowel interne als externe belanghebbenden voorzien van goed onderbouwde adviezen die breed gedragen worden.  

Lever een waardevolle bijdrage aan ondergrondse infrastructuurprojecten

Wil je een stevige basis leggen om de ontwikkelingen binnen ondergrondse infrastructuurprojecten te begrijpen, hiernaar te handelen en om een waardevolle bijdrage te leveren binnen de sector? Ben je op zoek naar uitgebreide kennis van het gehele ontwerpproces rond ondergrondse infratechniek? Dan is deze post-hbo opleiding* voor jou zeker van toegevoegde waarde. Het helpt elke professional die betrokken is bij het proces van aanvraag tot uitvoering om deze werkzaamheden effectief uit te voeren. Met de juiste kennis en vaardigheden. Voor nu en in de toekomst. 

Resultaat  

Na afronding van deze opleiding:  

 • heb je kennis en inzicht in de complexiteit van ondergrondse infrastructuur. Je begrijpt de onderlinge verbinding tussen gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten; 
 • heb je een goede basiskennis van de opslag, distributie en het ontwerp van gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten en ken je de maatschappelijke relevantie met betrekking tot de energietransitie en bijvoorbeeld netcongestie-vraagstukken; 
 • ken je de technische (engineering)aspecten van ondergrondse infratechniek en weet uit welke stappen het volledige proces van aanvraag, ontwerp tot uitvoering bestaat; 
 • weet je welke specifieke (tracé)werkzaamheden relevant zijn voor zowel gas-, elektriciteits-, warmte- als waternetten, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;  
 • maak je (capaciteit)berekeningen voor het ontwerp van zowel gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten en weet je welke ontwerpuitgangspunten van belang zijn; 
 • weet je welke verschillende materialen, technieken en methoden worden toegepast voor het ontwerp en de aanleg van gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten én in gecombineerde ondergrondse infrastructuurprojecten;  
 • kun je normen en geldende wet- en regelgeving op een juiste manier toepassen; 
 • ken je de veiligheidsaspecten die van belang zijn en kun je omgevingsinvloeden, -knelpunten en risico’s (in basis) in kaart brengen; 
 • ben je in staat om kritische vragen te stellen aan specialisten en tegelijkertijd lever je waardevolle inzichten vanuit een bredere procesbenadering; 
 • weet je zowel in- als externe belanghebbenden goed onderbouwde adviezen te geven vanuit een integrale benadering en klantvragen te vertalen naar definitieve ontwerpen.   

Post-hbo geregistreerd 

*De post-hbo registratie is in aanvraag 

Inhoud

Inhoud opleiding Ondergrondse Infratechniek

Deze opleiding bestaat uit 24 lesdagen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: 

Basismodule Ondergrondse Infratechniek 

 • context ondergrondse infratechniek; gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten; 
 • toekomstige ontwikkelingen, energietransitie, maatschappelijke urgentie en invloeden; 
 • workflow van aanvraag tot uitvoering (procesverloop); 
 • tracering voor gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten en KLIC meldingen;  
 • materialen, technieken en methoden aanleg van kabels en leidingen;  
 • omgevingsmanagement: geldende vergunningen, wet- en regelgeving en veiligheidsrichtlijnen;  
 • engineeringsaspecten gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten.  

Verdieping Elektriciteitsnetten Ondergrondse Infratechniek 

 • energiemarkt en energie- en congestievraagstukken; 
 • ontwikkelingen met betrekking tot duurzame opwekking en maatschappelijk-economische aspecten; 
 • opslag, distributie elektriciteit en ontwerp elektriciteitsnet; 
 • infrastructuur elektriciteitsnetwerk, -systemen en elektriciteitsdistributiestations en -netwerken; 
 • vraagspecificatie, ontwerpuitgangspunten en bijbehorende (kabel)berekeningen; 
 • tracé ontwerp, -werkzaamheden en bepaling elektriciteitsnetten; 
 • civiele technieken: sterkteberekeningen, boortechnieken en aannemersactiviteiten; 
 • toepassen van wet- en regelgeving, geldende vergunningen en veiligheidsrichtlijnen elektriciteitsnetten; 
 • eigenschappen elektriciteitskabels en het maken van de juiste keuzes hierin. 

Verdieping Water- en Warmtenetten Ondergrondse Infratechniek 

 • eigenschappen warmte- en waterleidingsystemen zoals (leiding)materialen en technieken; 
 • eigenschappen warmtedistributie stations en afleversets; 
 • infrastructuur water- en warmtenetten; 
 • vraagspecificatie, ontwerpuitgangspunten en bijbehorende (leiding)berekeningen; 
 • (tracé) werkzaamheden warmte- en waternetten;  
 • tracé ontwerp water- en warmtenetten;  
 • civiele technieken: sterkteberekeningen en aannemersactiviteiten;  
 • toepassen van wet- en regelgeving, geldende vergunningen in water- en warmtenetten;  
 • veiligheidsaspecten, omgevingsinvloeden, -knelpunten en risico’s (in basis) water- en warmtenetten.  

Verdieping Gasnetten Ondergrondse Infratechniek 

 • inzicht in opslag, distributie en ontwerp van gasnetten; 
 • infrastructuur van gasleidingsystemen en gasstations; 
 • berekeningen, ontwerpuitgangspunten, veiligheid en wet- en regelgeving; 
 • (tracé) werkzaamheden gasnetten; 
 • tracé ontwerp gasnetten; 
 • materialen, technieken en methoden voor aanleg van gasnetten;  
 • ontwikkelingen huidige gasinfrastructuur (bv waterstof/groen gas); 
 • veiligheidsaspecten, omgevingsinvloeden, -knelpunten en risico’s (in basis) gasnetten.  

Werkvorm 

De opleiding is sterk multidisciplinair van aard, doordat we de disciplines gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten verbinden. We leggen een sterke nadruk op de praktische toepassing van theoretische kennis. Dit bereiken we door in groepjes opdrachten uit te werken, met excursies (o.a. schouwen) en een integrale eindopdracht.   

Leermiddelen (via de leeromgeving) 

Leren bij TVVL doe je met behulp van verschillende leermiddelen, die wij beschikbaar stellen. Er wordt altijd gebruik gemaakt van actuele literatuur en lesmateriaal, speciaal ontwikkeld voor deze cursus. Je krijgt toegang tot de Elektronische Leer Omgeving (ELO) van TVVL. Hier vind je de digitale leermiddelen en kun je werkopdrachten maken. Ook vind je hier de hand-outs van gehouden presentaties en de resultaten van jouw werkopdrachten.  

Daarnaast krijg je, indien relevant voor jouw cursus, toegang tot de digitale kennisbank ISSO Open waarin je publicaties, rekentools en handboeken kunt vinden die je nodig hebt voor jouw cursus.  

Studiegidsopleiding Ondergrondse Infratechniek 

We werken momenteel aan het opstellen van een nieuwe studiegids voor deze opleiding. Je krijgt deze van ons bij de start van de opleiding. Daarna kun je hem ook altijd hier terugvinden. 

Vooropleiding

Doelgroep 

Deze opleiding is interessant wanneer je als medewerker een technische rol bekleedt bij een aannemer, uitvoerder of netbeheerder. Dit kan zijn in de rol van engineer (junior of senior), werkvoorbereider, projectleider of uitvoerder. Je bent in elk geval betrokken bij (verschillende) aspecten van het proces van ontwerp tot aanleg van gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten binnen de ondergrondse infrastructuur.   

Vooropleiding 

Je hebt minimaal een hbo-opleiding of een technische mbo-niveau 4 opleiding met relevante praktijkervaring binnen de context van ondergrondse infratechniek. Of je bent in brede zin betrokken bij civiel infra-technische projecten. 

Heb je beperkte technische voorkennis, dan is het verplicht om tijdens de eerste module de Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde te volgen. Heb je een technische achtergrond maar kan jouw kennis van berekeningen en formules wel wat worden opgefrist? Ook dan adviseren we om deze e-learning te volgen. 

Diploma

Diploma

Behaal je het examen? Dan ontvang je het post-hbo* TVVL diploma.    

Waarom de opleiding Ondergrondse Infratechniek 

Ondergrondse infrastructuurprojecten worden steeds complexer. Ze vormen de ruggengraat van onze samenleving. Gedreven door de energietransitie en elektrificatie vindt continu innovatie en doorontwikkeling plaats. Steeds vaker hebben we te maken met netcongestie en maatschappelijke vraagstukken. Als aannemer of netbeheerder merk je dat de behoefte aan diepgaande kennis en specialisme in ondergrondse infratechniek dagelijks groeit. Integrale kennis en expertise op het gebied van gas-, water-, elektriciteits- en warmtenetten zijn essentieel om de uitdagingen van de energietransitie, de vraagstukken rondom netcongestie en de toenemende complexiteit in het vakgebied aan te kunnen.  

 • Leer hoe gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten met elkaar verbinden in de ondergrondse infrastructuur.  
 • Verkrijg uitgebreide kennis van het proces van aanvraag en ontwerp tot uitvoering in de ondergrondse infratechniek.  
 • Voorzie vanuit een integrale blik zowel interne als externe stakeholders van een goed onderbouwd en breed gedragen advies.  

Ondergrondse infrastructuur: het traject van aanvraag tot uitvoering 

Deze opleiding infratechniek biedt je uitgebreide kennis van het volledige ontwerpproces en basiskennis van het uitvoeringsproces voor ondergrondse infratechniek. Je leert de vraag van de opdrachtgever te vertalen naar een definitief ontwerp. Naast grondig begrip van de technische (engineering)aspecten van de ondergrondse infrastructuur, krijg je inzicht in veiligheidsvoorschriften en geldende regelgeving én hoe je dit op een juiste manier toepast. Je leert welke materialen, technieken en methoden worden ingezet voor het ontwerp en de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Doordat je leert hoe gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten met elkaar in verbinding staan, begrijp je de maatschappelijke relevantie en externe invloeden. Dankzij jouw kennis van het gehele traject, van aanvraag tot uitvoering, kun je omgevingsinvloeden, -knelpunten, risico’s en kansen helder identificeren en benoemen. Je bent vanuit een generalistische rol in staat om kritische vragen te stellen aan specialisten en tegelijkertijd bied je waardevolle inzichten vanuit een bredere procesbenadering. Met deze integrale aanpak kun je zowel interne als externe belanghebbenden voorzien van goed onderbouwde adviezen die breed gedragen worden.  

Lever een waardevolle bijdrage aan ondergrondse infrastructuurprojecten

Wil je een stevige basis leggen om de ontwikkelingen binnen ondergrondse infrastructuurprojecten te begrijpen, hiernaar te handelen en om een waardevolle bijdrage te leveren binnen de sector? Ben je op zoek naar uitgebreide kennis van het gehele ontwerpproces rond ondergrondse infratechniek? Dan is deze post-hbo opleiding* voor jou zeker van toegevoegde waarde. Het helpt elke professional die betrokken is bij het proces van aanvraag tot uitvoering om deze werkzaamheden effectief uit te voeren. Met de juiste kennis en vaardigheden. Voor nu en in de toekomst. 

Resultaat  

Na afronding van deze opleiding:  

 • heb je kennis en inzicht in de complexiteit van ondergrondse infrastructuur. Je begrijpt de onderlinge verbinding tussen gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten; 
 • heb je een goede basiskennis van de opslag, distributie en het ontwerp van gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten en ken je de maatschappelijke relevantie met betrekking tot de energietransitie en bijvoorbeeld netcongestie-vraagstukken; 
 • ken je de technische (engineering)aspecten van ondergrondse infratechniek en weet uit welke stappen het volledige proces van aanvraag, ontwerp tot uitvoering bestaat; 
 • weet je welke specifieke (tracé)werkzaamheden relevant zijn voor zowel gas-, elektriciteits-, warmte- als waternetten, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;  
 • maak je (capaciteit)berekeningen voor het ontwerp van zowel gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten en weet je welke ontwerpuitgangspunten van belang zijn; 
 • weet je welke verschillende materialen, technieken en methoden worden toegepast voor het ontwerp en de aanleg van gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten én in gecombineerde ondergrondse infrastructuurprojecten;  
 • kun je normen en geldende wet- en regelgeving op een juiste manier toepassen; 
 • ken je de veiligheidsaspecten die van belang zijn en kun je omgevingsinvloeden, -knelpunten en risico’s (in basis) in kaart brengen; 
 • ben je in staat om kritische vragen te stellen aan specialisten en tegelijkertijd lever je waardevolle inzichten vanuit een bredere procesbenadering; 
 • weet je zowel in- als externe belanghebbenden goed onderbouwde adviezen te geven vanuit een integrale benadering en klantvragen te vertalen naar definitieve ontwerpen.   

Post-hbo geregistreerd 

*De post-hbo registratie is in aanvraag 

Inhoud opleiding Ondergrondse Infratechniek

Deze opleiding bestaat uit 24 lesdagen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: 

Basismodule Ondergrondse Infratechniek 

 • context ondergrondse infratechniek; gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten; 
 • toekomstige ontwikkelingen, energietransitie, maatschappelijke urgentie en invloeden; 
 • workflow van aanvraag tot uitvoering (procesverloop); 
 • tracering voor gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten en KLIC meldingen;  
 • materialen, technieken en methoden aanleg van kabels en leidingen;  
 • omgevingsmanagement: geldende vergunningen, wet- en regelgeving en veiligheidsrichtlijnen;  
 • engineeringsaspecten gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten.  

Verdieping Elektriciteitsnetten Ondergrondse Infratechniek 

 • energiemarkt en energie- en congestievraagstukken; 
 • ontwikkelingen met betrekking tot duurzame opwekking en maatschappelijk-economische aspecten; 
 • opslag, distributie elektriciteit en ontwerp elektriciteitsnet; 
 • infrastructuur elektriciteitsnetwerk, -systemen en elektriciteitsdistributiestations en -netwerken; 
 • vraagspecificatie, ontwerpuitgangspunten en bijbehorende (kabel)berekeningen; 
 • tracé ontwerp, -werkzaamheden en bepaling elektriciteitsnetten; 
 • civiele technieken: sterkteberekeningen, boortechnieken en aannemersactiviteiten; 
 • toepassen van wet- en regelgeving, geldende vergunningen en veiligheidsrichtlijnen elektriciteitsnetten; 
 • eigenschappen elektriciteitskabels en het maken van de juiste keuzes hierin. 

Verdieping Water- en Warmtenetten Ondergrondse Infratechniek 

 • eigenschappen warmte- en waterleidingsystemen zoals (leiding)materialen en technieken; 
 • eigenschappen warmtedistributie stations en afleversets; 
 • infrastructuur water- en warmtenetten; 
 • vraagspecificatie, ontwerpuitgangspunten en bijbehorende (leiding)berekeningen; 
 • (tracé) werkzaamheden warmte- en waternetten;  
 • tracé ontwerp water- en warmtenetten;  
 • civiele technieken: sterkteberekeningen en aannemersactiviteiten;  
 • toepassen van wet- en regelgeving, geldende vergunningen in water- en warmtenetten;  
 • veiligheidsaspecten, omgevingsinvloeden, -knelpunten en risico’s (in basis) water- en warmtenetten.  

Verdieping Gasnetten Ondergrondse Infratechniek 

 • inzicht in opslag, distributie en ontwerp van gasnetten; 
 • infrastructuur van gasleidingsystemen en gasstations; 
 • berekeningen, ontwerpuitgangspunten, veiligheid en wet- en regelgeving; 
 • (tracé) werkzaamheden gasnetten; 
 • tracé ontwerp gasnetten; 
 • materialen, technieken en methoden voor aanleg van gasnetten;  
 • ontwikkelingen huidige gasinfrastructuur (bv waterstof/groen gas); 
 • veiligheidsaspecten, omgevingsinvloeden, -knelpunten en risico’s (in basis) gasnetten.  

Werkvorm 

De opleiding is sterk multidisciplinair van aard, doordat we de disciplines gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten verbinden. We leggen een sterke nadruk op de praktische toepassing van theoretische kennis. Dit bereiken we door in groepjes opdrachten uit te werken, met excursies (o.a. schouwen) en een integrale eindopdracht.   

Leermiddelen (via de leeromgeving) 

Leren bij TVVL doe je met behulp van verschillende leermiddelen, die wij beschikbaar stellen. Er wordt altijd gebruik gemaakt van actuele literatuur en lesmateriaal, speciaal ontwikkeld voor deze cursus. Je krijgt toegang tot de Elektronische Leer Omgeving (ELO) van TVVL. Hier vind je de digitale leermiddelen en kun je werkopdrachten maken. Ook vind je hier de hand-outs van gehouden presentaties en de resultaten van jouw werkopdrachten.  

Daarnaast krijg je, indien relevant voor jouw cursus, toegang tot de digitale kennisbank ISSO Open waarin je publicaties, rekentools en handboeken kunt vinden die je nodig hebt voor jouw cursus.  

Studiegidsopleiding Ondergrondse Infratechniek 

We werken momenteel aan het opstellen van een nieuwe studiegids voor deze opleiding. Je krijgt deze van ons bij de start van de opleiding. Daarna kun je hem ook altijd hier terugvinden. 

Doelgroep 

Deze opleiding is interessant wanneer je als medewerker een technische rol bekleedt bij een aannemer, uitvoerder of netbeheerder. Dit kan zijn in de rol van engineer (junior of senior), werkvoorbereider, projectleider of uitvoerder. Je bent in elk geval betrokken bij (verschillende) aspecten van het proces van ontwerp tot aanleg van gas-, elektriciteits-, warmte- en waternetten binnen de ondergrondse infrastructuur.   

Vooropleiding 

Je hebt minimaal een hbo-opleiding of een technische mbo-niveau 4 opleiding met relevante praktijkervaring binnen de context van ondergrondse infratechniek. Of je bent in brede zin betrokken bij civiel infra-technische projecten. 

Heb je beperkte technische voorkennis, dan is het verplicht om tijdens de eerste module de Schakelcursus Toegepaste Wiskunde en Natuurkunde te volgen. Heb je een technische achtergrond maar kan jouw kennis van berekeningen en formules wel wat worden opgefrist? Ook dan adviseren we om deze e-learning te volgen. 

Diploma

Behaal je het examen? Dan ontvang je het post-hbo* TVVL diploma.    

““Al diverse TVVL cursussen gevolgd in een uitstekende gefaciliteerde leeromgeving door vakmensen uit de praktijk. Hierdoor kan ik het geleerde direct in mijn dagelijkse werkzaamheden toepassen.””

Maikel Tilleman Eigenaar Tilleman Installatie

““Doordat de lessen worden verzorgd door docenten met veel praktijkervaring en expertise op het specifieke vakgebied van de les zijn alle lessen interessant om te volgen! Vaak is opgedane kennis meteen toepasbaar. Hierdoor heb ik al meerdere TVVL cursussen met veel plezier gevolgd.””

Theo Douwes Engineer

““Afgelopen jaar heb ik een sterk inhoudelijke opleiding bij TVVL gevolgd. De docenten nemen ruim de tijd voor je om de stof uit te leggen. Daarnaast kon je met de docenten en cursisten diep op de stof ingaan, wat erg verhelderend werkt.””

Arjan Schrauwen Senior Adviseur Duurzaamheid

““Commissioning; een stukje bewustwording vanuit de TVVL cursus wat meer dan welkom is voor onze aarde, klanten en branche.””

Jan Denissen Technisch Adviseur

““Ik heb al meerdere TVVL cursussen gevolgd. De kwaliteit is altijd hoog en de organisatie was zowel tijdens corona als daarbuiten erg sterk. Naast een inhoudelijke goede cursus zijn ook de voorzieningen op locatie een dikke voldoende. Dit maakt TVVL een fijne opleider.” ”

Thijmen Broeks Werkvoorbereider/Engineer

““TVVL biedt relevante cursussen van hoogwaardige kwaliteit die verzorgd worden door gedreven docenten die echt iets te vertellen hebben! TVVL helpt mij om me verder te ontwikkelen in ons mooie vakgebied.” ”

Erik Broekmans Adjunct-directeur