Terug naar expertgroepen

Expertgroep Elektrotechniek

In gebouwen zijn er installaties voor veiligheid, optimaal energiegebruik en comfort, en worden gebouwen vaker verbonden met hun omgeving. De expertgroep Elektrotechniek ontwikkelt kennis binnen dit speelveld.
Geïnteresseerd?

Wil je deelnemen aan deze expertgroep? Sluit je bij ons aan.

Wat doet onze expertgroep allemaal?

De expertgroep Elektrotechniek houdt zich bezig met ontwikkelingen en innovaties op het gebied van elektrotechniek. In gebouwen zijn steeds meer technische installaties nodig voor veiligheid, optimaal energiegebruik en (visueel) comfort. Bovendien worden gebouwen vaker verbonden met hun omgeving om slim(mer) energie uit te wisselen. De expertgroep pakt haar kans om binnen dit speelveld kwaliteit te blijven leveren in het vakgebied. Vanuit de expertgroep Elektrotechniek wordt deelgenomen aan projecten maar ook zelf geïnitieerd.

Eén van deze projecten van de Expertgroep Elektrotechniek ging over de juiste informatie over brandveilige kabels en leidingen. Zij hebben de afgelopen jaren intensief onderzocht welke informatie van belang zou kunnen zijn voor de adviseur, installateur en iedereen die betrokken is bij de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot het brandgedrag. Dit heeft geresulteerd in een herziening van de NEN8012. TVVL is daarbij ook vertegenwoordigd in de normcommissie NEC64TC van Stichting NEN.

Lees meer over onze projecten.

 

Expertgroep leden

Kees Smit

Voorzitter expertgroep Elektrotechniek

Epko Horstman

expertgroep lid Elektrotechniek

Robby Bulten

Expertgroep lid Elektrotechniek

Henry Lootens

expertgroep lid Elektrotechniek

Raoul Janszen

expertgroep lid Elektrotechniek

Peter van Duijsen

expertgroep lid Elektrotechniek

Gerelateerde projecten