Terug naar expertgroepen

Blauw Groen Bewust Bouwen Community

De Blauw Groen Bewust Bouwen Community werkt aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving door het bevorderen van verregaande integratie van diverse oplossingsrichtingen en vakgebieden.
Geïnteresseerd?

Wil je deelnemen aan deze community? Neem dan contact met ons op.

Wat doet deze community?

De Blauw Groen Bewust Bouwen Community richt zich op het combineren van bestaande kennis met nieuwe ontwikkelingen, met als doel effectieve en efficiënte oplossingen te bieden voor de uitdagingen van morgen. Onze activiteiten zijn gericht op verschillende thema’s, waaronder:

  • Klimaatadaptatie
  • Efficiënt energiegebruik
  • Optimalisering van de kwaliteit en beleving van leef- en werkomgevingen
  • Het (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke bronnen zoals regenwater en zonne-energie.

We brengen verschillende vakgebieden bij elkaar om samen oplossingen te zoeken die toekomstbestendig en houdbaar zijn. Eén van de belangrijkste projecten waarin dit tot uiting komt is het project “Natuurlijke Installatieconcepten”. Door gebruik te maken van principes zoals passief bouwen, natuurlijke ventilatie, groene daken en waterkringlopen, streven we naar het verminderen van energie- en waterverbruik in gebouwen zonder dat daarvoor complexe installaties nodig zijn. We verbinden pioniers die de kansen en risico’s van deze lowtech oplossingen willen verkennen, en creëren een versnelling van de acceptatie en implementatie ervan.

Door samen te werken met verschillende stakeholders, waaronder wetenschappers, ontwerpers, ontwikkelaars en bouwers, streven we ernaar om de gebouwde omgeving te transformeren naar een duurzamere en veerkrachtigere versie, waarin installatietechniek een faciliterende en versnellende rol speelt. Samen bouwen we aan een betere toekomst voor gebouw, mens en planeet.

Community leden

Joris Voeten

Projectonderzoeker Groen/blauwe daken

Jan Fokko Haan

expertgroep lid Klimaattechniek

Roelant van der Putten

expertgroep lid Klimaattechniek

Leo Pelgröm

Community lid Blauw Groen Bewust Bouwen

Marc Buitenhuis

expertgroep lid Sanitaire Technieken

Louden Kremer

Community lid Blauw Groen Bewust Bouwen

Joep Hendriks

Manager Kennisontwikkeling

Esmeralda Pondman

Manager Kennisontwikkeling

Gerelateerde projecten

Gerelateerde artikelen