Terug naar alle projecten

Focus op Daken

In het Focus op Daken project onderzoeken we hoe we verschillende expertises integreren met de lopende ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen en daarmee de waarde van multifunctionele daken beter tot uitdrukking laten komen.

Focus op Daken

Status Dit project is in uitvoering
Datum
Algemeen

Het project Focus op Daken is ontstaan vanuit de behoefte aan gestroomlijnde informatie en een grotere erkenning voor het ontwerpen van multifunctionele daken. Dit complexe proces vraagt betrokkenheid van diverse partijen, zoals bouw, installatietechniek en groenvoorziening. Bij TVVL beschikken we over uitgebreide kennis van gebouwgebonden technieken. Hoe kunnen we deze expertise integreren met de lopende ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen? En kunnen we daarmee de waarde van multifunctionele daken beter tot uitdrukking laten komen?

Multifunctionele daken als katalysator voor een duurzaam gebouwde omgeving
Er verandert veel in de wereld van gebouwtechniek: ontwikkelingen op het gebied van biodiverse groene gevels en daken, combinatie met  zon PV en andere energiemaatregelen en hemel- en grijswateropvang en hergebruik. Ruimte op daken moet opnieuw worden verdeeld. En om alle gewenste functies mogelijk te maken moet er ook gekeken worden naar gestapelde systemen.  Hierdoor ontstaan in gebouwen nieuwe energie-, waterstromen en opslag- en behandelingssystemen.

Gebouwtechniek moet in de klimaatadaptieve, watersensitieve, natuurinclusieve en natuurlijk energie efficiënte ontwikkeling van de gebouwde omgeving geen remmende factor zijn, maar juist een facilitator, medeontwikkelaar en versneller. Toekomstige dakfuncties dienen goed ontworpen en gebouwd te worden,  inclusief de toepassing van meet- en regeltechniek.

Wageningen Environmental Research (WENR)  is gevraagd om bestaande kennis op het raakvlak van de genoemde thema’s en de installatietechniek te verzamelen en overzichtelijk te ontsluiten voor specialisten die klimaatadaptieve installatietechniek ontwerpen, bouwen en beheren.  TVVL zoomt specifiek in op het onderdeel multifunctionele daken.

Projectopzet

WENR zal voor dit project verschillende stappen doorlopen.

 • In de eerste fase start WENR met het verzamelen, inventariseren en categoriseren van beschikbare data van verschillende typen vegetatie- dan wel vegetatie+ energie daken. Hiervoor worden Nederlandse en internationale wetenschappelijke en online bronnen geraadpleegd, als ook product specifieke informatie die bij producenten beschikbaar is. Data die wordt verzameld gaat over o.a.:
  • Gewichtsbelasting
  • Waterretentiecapaciteit
  • Biodiversiteitswaarde
  • Opbouwhoogten
  • Investeringskosten-indicatie
  • Isolatiewaarde
  • Luchtzuivering
 • In de datacompilatie worden ook specifiek de kennishiaten benoemd, inclusief een korte omschrijving of en hoe onderzoek dat hiaat zou kunnen vullen.
 •  De resultaten uit de eerste fase worden in een draft aan de werkgroep gepresenteerd op 20 maart 2024 . Hierbij maakt TVVL gebruik van de diversiteit aan expertise / invalshoeken binnen maar ook buiten TVVL.

Wil je hier zelf aan bijdragen? Maak je interesse kenbaar via de button ‘ik wil deelnemen’ boven in de pagina.

Het project Focus op Daken is ontstaan vanuit de behoefte aan gestroomlijnde informatie en een grotere erkenning voor het ontwerpen van multifunctionele daken. Dit complexe proces vraagt betrokkenheid van diverse partijen, zoals bouw, installatietechniek en groenvoorziening. Bij TVVL beschikken we over uitgebreide kennis van gebouwgebonden technieken. Hoe kunnen we deze expertise integreren met de lopende ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen? En kunnen we daarmee de waarde van multifunctionele daken beter tot uitdrukking laten komen?

Multifunctionele daken als katalysator voor een duurzaam gebouwde omgeving
Er verandert veel in de wereld van gebouwtechniek: ontwikkelingen op het gebied van biodiverse groene gevels en daken, combinatie met  zon PV en andere energiemaatregelen en hemel- en grijswateropvang en hergebruik. Ruimte op daken moet opnieuw worden verdeeld. En om alle gewenste functies mogelijk te maken moet er ook gekeken worden naar gestapelde systemen.  Hierdoor ontstaan in gebouwen nieuwe energie-, waterstromen en opslag- en behandelingssystemen.

Gebouwtechniek moet in de klimaatadaptieve, watersensitieve, natuurinclusieve en natuurlijk energie efficiënte ontwikkeling van de gebouwde omgeving geen remmende factor zijn, maar juist een facilitator, medeontwikkelaar en versneller. Toekomstige dakfuncties dienen goed ontworpen en gebouwd te worden,  inclusief de toepassing van meet- en regeltechniek.

Wageningen Environmental Research (WENR)  is gevraagd om bestaande kennis op het raakvlak van de genoemde thema’s en de installatietechniek te verzamelen en overzichtelijk te ontsluiten voor specialisten die klimaatadaptieve installatietechniek ontwerpen, bouwen en beheren.  TVVL zoomt specifiek in op het onderdeel multifunctionele daken.

WENR zal voor dit project verschillende stappen doorlopen.

 • In de eerste fase start WENR met het verzamelen, inventariseren en categoriseren van beschikbare data van verschillende typen vegetatie- dan wel vegetatie+ energie daken. Hiervoor worden Nederlandse en internationale wetenschappelijke en online bronnen geraadpleegd, als ook product specifieke informatie die bij producenten beschikbaar is. Data die wordt verzameld gaat over o.a.:
  • Gewichtsbelasting
  • Waterretentiecapaciteit
  • Biodiversiteitswaarde
  • Opbouwhoogten
  • Investeringskosten-indicatie
  • Isolatiewaarde
  • Luchtzuivering
 • In de datacompilatie worden ook specifiek de kennishiaten benoemd, inclusief een korte omschrijving of en hoe onderzoek dat hiaat zou kunnen vullen.
 •  De resultaten uit de eerste fase worden in een draft aan de werkgroep gepresenteerd op 20 maart 2024 . Hierbij maakt TVVL gebruik van de diversiteit aan expertise / invalshoeken binnen maar ook buiten TVVL.

Wil je hier zelf aan bijdragen? Maak je interesse kenbaar via de button ‘ik wil deelnemen’ boven in de pagina.

Projectleden

Joris Voeten

Projectonderzoeker Groen/blauwe daken

Jan Fokko Haan

expertgroep lid Klimaattechniek

Leo Pelgröm

Community lid Blauw Groen Bewust Bouwen

Louden Kremer

Community lid Blauw Groen Bewust Bouwen

Esmeralda Pondman

Manager Kennisontwikkeling

Joep Hendriks

Manager Kennisontwikkeling

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis