Terug naar de kennisbank

Potentiële stimulerende digitale technologieën voor circulaire installatietechniek

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Nederland heeft het ambitieuze doel om een volledig circulaire economie te bereiken in 2050 [1]. Hoe gaat de gebouwde omgeving dit als meest grondstof intensieve [2] en grote CO2 uitstoter [3]realiseren? Wat betekent dit voor de installatietechniek? En wat is de rol van digitale technologieën in deze transitie? In dit artikel kijken we naar deze vragen door te laten zien hoe digitale innovaties zich verhouden ten aanzien van de vier basisprincipes van circulaire economie:
regenereren, vernauwen, vertragen en sluiten. We lichten kort toe wat deze principes betekenen. Vervolgens laten we vanuit deze circulaire economie-principes zien hoe digitale technologieën, van blockchain tot kunstmatige intelligentie (AI), inzetbaar zijn in de installatietechniek.

De circulaire economie is het afgelopen decennia steeds populairder geworden, met name door de sterke belangenbehartiging vanuit de Ellen MacArthur Foundation en haar wereldwijde partners, zoals Unilever, Philips en Google. Het concept raakt ook steeds verder ingebed in (inter)nationaal beleid. Zo heeft bijvoorbeeld China haar circulaire economie promotie wet en wij het Nederlandse regeringsbeleid op dit gebied. De precieze betekenis van circulaire economie is nog onbekend, aangezien een generieke wereldwijde definitie ontbreekt. Verschillende organisaties hanteren hun eigen definities. Het concept is niet nieuw, maar is uit meerdere denkrichtingen gebouwd, denk hierbij aan een prestatie economie, biomimicry of cradle-to-cradle. Daarom wordt ook gesproken van “oude
wijn in nieuwe zakken” [4]. De meest simpele definitie van een circulaire economie is dat we duurzame ontwikkelingen ondersteunen om hulpbronnen zeker te stellen voor huidige en toekomstige generaties. Specifiek maken we hier graag gebruik van de volgende vier circulaire economie-principes [5, 6]:

1. Regenereren van de cyclus; het verbeteren van het binnen en buitenmilieu ten opzichte van voorheen.
2. Vernauwen van de cyclus; minder hulpbronnen gebruiken via efficiëntere productie, ontwerp en gebruik.
3. Vertragen van de cyclus; de levensduur van producten/materialen verlengen.
4. Sluiten van de cyclus; hergebruik, of recyclen wanneer hulpbronnen eind van gebruik (end-of-use) bereiken.

Lees meer in de PDF

Auteurs: Ir. S. (Sultan) Çetin, TU Delft, en Ir. J.W.P. (Jill) Vervoort, De Groene Grachten