Terug naar de kennisbank

Verandering van klimaat en omgeving: van grijze buizen naar groenblauwe oplossingen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Klimaatverandering brengt risico’s voor de stedelijke omgeving met zich mee zoals hittestress, wateroverlast, overstromingen en droogte. Voorkomen van wateroverlast wegens de toename van langdurige en hevige stortbuien was een belangrijk thema op het jaarlijks TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken (5 juni 2023). Reinier van den Berg (meteoroloog) liet zien hoe het weer verandert en Floris Boogaard (lector/onderzoeker) liet zien hoe Nederland zich met duizenden oplossingen aanpast aan wateroverlast, droogte en hitte, waar uitdagingen als verhoging van biodiversiteit en circulaire economie ook een grote rol innemen.

 

TVVL Magazine Nr. 5 2023