Terug naar alle projecten

Masterplan Ventilatie

TVVL heeft samen met een aantal kennisorganisaties vanwege COVID-19 vorig jaar april een expertteam opgericht om vraagstukken over installatietechniek en gebouwbeheer te beantwoorden. In het expertteam zijn vakspecialisten afgevaardigd vanuit de TVVL expertgroepen, ISSO, Binnenklimaat Nederland, Techniek NL en wetenschappelijke experts met (inter)nationale betrekkingen.

Masterplan Ventilatie

Status Dit project is gereed
Expertgroep Impuls
Datum Verwachte oplevering: Q4 2020

TVVL heeft samen met een aantal kennisorganisaties vanwege COVID-19 in 2020 een expertteam opgericht om vraagstukken over installatietechniek en gebouwbeheer te beantwoorden. In het expertteam zijn vakspecialisten afgevaardigd vanuit de TVVL expertgroepen, ISSO, Binnenklimaat Nederland, Techniek NL en wetenschappelijke experts met (inter)nationale betrekkingen. In het voorjaar is een FAQ gepubliceerd over Corona in Gebouwbeheer en Installatietechniek. Wekelijks beantwoordt het expertteam vragen vanuit de markt.

Om professionals verder te helpen de juiste keuzes te maken, hebben ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN – allen expert in gebouwventilatie of virusverspreiding – de krachten gebundeld en zijn het Masterplan Ventilatie aan het opstellen. Doel van het Masterplan Ventilatie is kennis, tools en andere hulpmiddelen ontwikkelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. “Hoe is het gesteld met het binnenklimaat van onze gebouwen en hoe controleren wij dat? Kunnen we de kans doen afnemen als het gaat om infectieoverdracht in gebouwen door aanpassingen van gebouwinstallaties?” Dit zijn vragen die grotendeels beantwoord worden in het Masterplan Ventilatie. Deze kennis wordt gebundeld op de website Masterplanventilatie.nl

De volgende producten worden ontwikkeld en/of zijn opgeleverd:

 1. Quickscan ventilatie in kantoren – beschikbaar sinds 19 oktober 2020
  Hiermee kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een kantoorgebouw voldoet of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. De Quickscan maakt het vooral mogelijk om de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen in een kantoorgebouw vast te stellen.
 2. Quickscan ventilatie in scholen – beschikbaar sinds 30 november 2020
  Hiermee kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. Dit kan een goede basis zijn voor een schoolbestuur om samen met de gemeente de SUVIS aan te vragen.
 3. Rekentool ‘Indicatie besmettingskansen via aerosolen’ – beschikbaar sinds 9 december 2020
  Met de rekentool kunnen professionals de invloed van ventilatie inschatten op besmettingskansen in onder andere kantoren, scholen en verpleeghuizen. Het gaat daarbij specifiek om besmetting met ziekteverwekkers via aerosolen. De indicator kan ook bijdragen aan het maatschappelijk discours over het belang van ruimteventilatie.
 4. Infographic voor verpleeghuizen -> zie bijlagen hieronder – beschikbaar sinds 17 december 2020
  De infographic geeft gebouwbeheerders handvatten om een snelle inschatting te maken van mogelijke gezondheidsrisico’s. In 10 stappen weet men waar je als gebruiker op moet letten.
 5. Overzicht filter- en reinigingstechnieken – beschikbaar vanaf voorjaar 2021
  Filtratie- en luchtreinigingstechnieken als alternatief in ruimten met beperkte ventilatiecapaciteit – TVVL Magazine nr. 5 gepubliceerd artikel door Ir. Eliane Khoury en dr. ir. Francesco Franchimon.

Updates

9 februari 2021 — Masterplan Ventilatie

Met grote zorgvuldigheid heeft de werkgroep Masterplan Ventilatie onderstaande producten / diensten opgeleverd, die gepubliceerd worden op masterplanventilatie.nl.  De opgeleverde producten / diensten zijn op basis van de kennis van de oorspronkelijke / 1e  variant van het coronavirus die in Nederland voorkwam, dus niet de gemuteerde varianten, gemaakt.

* Quickscan voor kantoren en scholen
* Infographic verpleeghuizen
* Rekentool Indicatie besmettingskansen via aerosolen

Bijlagen

Infographic Verpleeghuizen – Digitaal Infographic Verpleeghuizen – Print

Projectleden

Jos de Leeuw

expertgroep lid Klimaattechniek

Francesco Franchimon

Eigenaar Franchimon ICM

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis