Terug naar alle projecten

én én gebouwen

TVVL, NVBV en ISIAQ.nl lanceren webtool voor energiezuiniger en gezondere woning. In dit project willen we deze integrale aanpak stimuleren door middel van het vergroten van bewustwording van de risico’s van energiebesparende maatregelen en door het leveren van bruikbare kennis.

én én gebouwen

Status Dit project is gereed
Datum Verwachte oplevering: April 2022

TVVL, NVBV en ISIAQ.nl lanceren webtool voor energiezuiniger en gezondere woning: https://www.gezondenenergiezuinig.nl

In dit project willen we deze integrale aanpak stimuleren door middel van het vergroten van bewustwording van de risico’s van energiebesparende maatregelen en door het leveren van bruikbare kennis. Dit moet leiden tot “én én gebouwen”: “én én gebouwen” faciliteren de wensen en behoeften van de gebruikers en maken daarbij efficiënt gebruik van de beschikbare middelen passend bij de directe omgeving van het gebouw.

Het verminderen van het energiegebruik krijgt momenteel veel aandacht. Europese en nationale regelgeving zorgen ervoor dat er op een hoog tempo een verduurzaming van de bestaande bouw en nieuwbouw plaats moet vinden. Gevaar hierbij is eenzijdige aandacht aan energie. De balans tussen het verminderen van het energiegebruik, het optimaliseren van de binnenmilieukwaliteit en het efficiënt omgaan met materialen komt hiermee in het gedrang.

Wanneer de  energietransitie goed aangepakt wordt, kan dit ook de kwaliteit van gebouwen verbeteren. Bij het energetisch verbeteren van woningen en gebouwen, kan ook het binnenmilieu meteen verbeterd worden.

 

Updates

4 mei 2022 — De gezond en energiezuinig website is live!

Op https://www.gezondenenergiezuinig.nl kunnen particulieren middels een vragenlijst inzicht krijgen in hoe gezond en energiezuinig hun eigen woning is. Op basis van de antwoorden die geselecteerd worden, krijgt de geïnteresseerde concrete tips, adviezen en informatie mee om de situatie in huis te verbeteren. Vul je hem zelf ook in?

Partners

 

         

 

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis