Terug naar alle projecten

Update Plan van Eisen Gezonde kantoren

Het PvE Gezonde kantoren (2018) wordt door veel partijen gebruikt (>20.000 downloads). In de praktijk blijkt dat sommige van de klasse A B C eisen uit het document tot discussies leiden. Daarom gaan we op basis van voortschrijdend inzicht met een update aan de slag.

Update Plan van Eisen Gezonde kantoren

Status Dit project is gereed
Expertgroep Impuls
Datum Verwachte oplevering: voorjaar 2021

Het PvE Gezonde kantoren (versie 1.0 van 2018) wordt door een groot scala partijen gebruikt (totaal aantal downloads >20.000). In de praktijk blijkt dat sommige van de klasse A B C eisen uit het document tot discussies leiden of niet helemaal aansluiten bij wat als ‘gangbaar’ geacht wordt. Ook zijn sommige passages in het PvE niet (meer) in lijn met algemene normen en richtlijnen, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe versie verschenen is. Ten slotte blijkt de markt behoefte te hebben aan een standaard label waarmee gecommuniceerd wordt hoe een gebouw ‘scoort’ op de 4 deelaspecten klimaat, lucht, licht en geluid van het Programma van Eisen. bba binnenmilieu is gevraagd om het huidige PvE Gezonde Kantoren een inhoudelijk upgrade te geven.

Doel van het project is:
•  het upgraden / actualiseren van het PvE Gezonde Kantoren naar een ‘2020 versie’;
•  het ontwikkelen van een voorstel voor een (grafisch) label behorende bij het PvE Gezonde Kantoren 2020.

Op 18 november 2020, tijdens de TVVL Techniekdag, licht Atze Boerstra de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen toe in deze update. Vervolgens is in januari 2021 op het Toekomst & Trends Event een aanvulling op het PvE Gezonde Kantoren gepresenteerd. Namelijk een tool voor het maken van een PvE op maat. Geplande opleveringsdatum is augustus 2021.

 

Updates

13 juli 2021 — PvE Gezonde Kantoren 2021 is beschikbaar

PvE Gezonde Kantoren 2021 is te bestellen via info@tvvl.nl.
TVVL leden betalen 40 euro incl. BTW. Niet leden 80 euro incl. BTW.

Leden van Binnenklimaat Nederland kunnen een e-mail sturen aan info@tvvl.nl om het rapport tegen de TVVL leden prijs aan te schaffen.

Projectleden

Atze Boerstra

Directeur + senior binnenmilieu adviseur

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis