Terug naar alle projecten

Slaapkamerventilatie en slaapkwaliteit

Onderzoek in woningen laat zien dat de hoeveelheid verse luchttoevoer in slaapkamers vaak onvoldoende is. Door de relatief lange blootstellingsduur is een goede luchtkwaliteit in de slaapruimte (ook in bijvoorbeeld hotels en de gezondheidszorg) extra belangrijk.

Slaapkamerventilatie en slaapkwaliteit

Status Dit project is gereed
Expertgroep Impuls
Datum Verwachte oplevering: April 2019

Onderzoek in woningen laat zien dat de hoeveelheid verse luchttoevoer in slaapkamers vaak onvoldoende is. Door de relatief lange blootstellingsduur is een goede luchtkwaliteit in de slaapruimte (ook in bijvoorbeeld hotels en de gezondheidszorg) extra belangrijk. In het algemeen kan onvoldoende ventilatie leiden tot gezondheidsklachten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat luchtkwaliteit en de ventilatiehoeveelheid van invloed zijn op slaapkwaliteit. Hoe zit dit nu precies? En is het inderdaad zo dat de nachtrust is te beïnvloeden door meer te ventileren? In dit project hebben we op basis van bestaande studies gekeken naar de relatie tussen luchtkwaliteit, ventilatie en slaapkwaliteit en geven we aanbevelingen voor gewenste eisen voor slaapkamerventilatie.

Projectleden

Marije te Kulve

lid Community Gezonde Gebouwen

Atze Boerstra

Directeur + senior binnenmilieu adviseur

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis