Terug naar alle projecten

Gebouwsimulatie en berekeningen met BIM

BIM wordt steeds vaker gebruikt voor het ontwerpen, coördineren en realiseren van gebouwen. In een digitale kopie van het gebouw wordt een integraal 3D informatiemodel gecreëerd voor het maken van simulatieberekeningen en bepalen van benodigde voorzieningen.

Gebouwsimulatie en berekeningen met BIM

Status Dit project is in uitvoering
Expertgroep Klimaattechniek
Datum
Algemeen

BIM wordt steeds vaker gebruikt voor het ontwerpen, coördineren en realiseren van gebouwen. In een digitale kopie van het gebouw wordt een integraal 3D informatiemodel gecreëerd voor het maken van simulatieberekeningen en bepalen van benodigde voorzieningen.  Naast modelleringssoftware worden daarvoor soms andere programma’s gebruikt waarvan de resultaten zelden worden toegevoegd aan het BIM-model. Dit is inefficiënt, foutgevoelig en kan leiden tot extra kosten. Een goede integratie en informatie-uitwisseling is dus noodzakelijk om gegevens beschikbaar, uniform en uitwisselbaar te maken tussen verschillende partners in een ontwerp. Dit zorgt ook voor een uniforme structuur zodat data en informatie gedurende de hele levensduur beschikbaar en eenduidig is- en blijft!

Heb jij een methode voor het maken van geautomatiseerde berekeningen met behulp van BIM die je wil delen met de branche? Stuur dan een pitch van jouw oplossing naar gebouwsim@s4dc.nl. Dan zorgen wij dat de juiste mensen bij elkaar komen om de beste oplossing samen verder uit te werken tot een uniform afsprakenstelsel. Lees hieronder verder voor de randvoorwaarden.

Projectopzet

Wij willen in drie stappen naar de oplossing voor een snellere en efficiëntere integratie tussen verschillende systemen:

 1. Pitch/inventarisatie
 2. Challenge
 3. Opzet uniform afsprakenstelsel

Stap 1: Pitch/inventarisatie
In juni nodigen we verschillende partijen uit om hun oplossing voor de probleemstelling te presenteren. Wij zijn op zoek naar marktpartijen die in staat zijn om minimaal één van de volgende berekeningen geautomatiseerd met behulp van een BIM uit kunnen voeren;

 • Koellast berekening
 • Warmteverlies berekening
 • Temperatuur overschrijding (TO) berekening
 • BENG berekening

Tijdens de pitch van 15 minuten moet worden aangetoond dat voor een complex bouwproject met meerdere bouwlagen en een BVO van ten minste 5.000m2 minimaal 1 van bovenstaande berekening geautomatiseerd kan worden uitgevoerd.

Hierbij zijn de aanvullende wensen dat;

 1. De hele flow kan worden doorlopen (direct vanuit of in een BIM model naar de berekening software, berekenen en weer terug naar het BIM model),
 2. Hierbij gebruik wordt gemaakt van OPEN BIM (IFC)

Een deskundige jury beoordeelt de presentaties en selecteert de meest veelbelovende pitches die doorstromen naar stap 2.

Stap 2: Challenge
De geselecteerde partijen werken hun pitches uit tot een aantal use-cases. Een use-case moet minimaal bevatten: voorgestelde oplossing + aanpak project + business-case. N.a.v. van deze oplossingen, gaan we met één van deze partijen door naar stap 3.

Stap 3: Opzet uniform afsprakenstelsel
In stap 3 gaan we op zoek naar samenwerkingspartners die ook financieel hun steentje willen bijdragen. De resultaten van de challenges worden gebruikt als basis voor een eerste opzet van de BIM ILS – Simulatie om de informatiestromen te optimaliseren.

Aanmelden

Draag bij aan een oplossing waar in de hele branche veel behoefte aan is. Dit is kennis die ook terug de sector in stroomt via de cursussen van TVVL. Daarnaast geniet je ook van persoonlijke voordelen zoals het first mover advantage met betrekking tot een werkende oplossing in de markt, én van een hoop media aandacht via TVVL Magazine en verschillende social media kanalen.

Meld je aan bij Johan Bredenbeek via gebouwsim@s4dc.nl om bij te dragen aan de oplossing voor een snellere en efficiëntere gebouwde omgeving!

 

Bijlagen
Gebouwsimulatie en berekeningen met BIM – flyer


BIM wordt steeds vaker gebruikt voor het ontwerpen, coördineren en realiseren van gebouwen. In een digitale kopie van het gebouw wordt een integraal 3D informatiemodel gecreëerd voor het maken van simulatieberekeningen en bepalen van benodigde voorzieningen.  Naast modelleringssoftware worden daarvoor soms andere programma’s gebruikt waarvan de resultaten zelden worden toegevoegd aan het BIM-model. Dit is inefficiënt, foutgevoelig en kan leiden tot extra kosten. Een goede integratie en informatie-uitwisseling is dus noodzakelijk om gegevens beschikbaar, uniform en uitwisselbaar te maken tussen verschillende partners in een ontwerp. Dit zorgt ook voor een uniforme structuur zodat data en informatie gedurende de hele levensduur beschikbaar en eenduidig is- en blijft!

Heb jij een methode voor het maken van geautomatiseerde berekeningen met behulp van BIM die je wil delen met de branche? Stuur dan een pitch van jouw oplossing naar gebouwsim@s4dc.nl. Dan zorgen wij dat de juiste mensen bij elkaar komen om de beste oplossing samen verder uit te werken tot een uniform afsprakenstelsel. Lees hieronder verder voor de randvoorwaarden.

Wij willen in drie stappen naar de oplossing voor een snellere en efficiëntere integratie tussen verschillende systemen:

 1. Pitch/inventarisatie
 2. Challenge
 3. Opzet uniform afsprakenstelsel

Stap 1: Pitch/inventarisatie
In juni nodigen we verschillende partijen uit om hun oplossing voor de probleemstelling te presenteren. Wij zijn op zoek naar marktpartijen die in staat zijn om minimaal één van de volgende berekeningen geautomatiseerd met behulp van een BIM uit kunnen voeren;

 • Koellast berekening
 • Warmteverlies berekening
 • Temperatuur overschrijding (TO) berekening
 • BENG berekening

Tijdens de pitch van 15 minuten moet worden aangetoond dat voor een complex bouwproject met meerdere bouwlagen en een BVO van ten minste 5.000m2 minimaal 1 van bovenstaande berekening geautomatiseerd kan worden uitgevoerd.

Hierbij zijn de aanvullende wensen dat;

 1. De hele flow kan worden doorlopen (direct vanuit of in een BIM model naar de berekening software, berekenen en weer terug naar het BIM model),
 2. Hierbij gebruik wordt gemaakt van OPEN BIM (IFC)

Een deskundige jury beoordeelt de presentaties en selecteert de meest veelbelovende pitches die doorstromen naar stap 2.

Stap 2: Challenge
De geselecteerde partijen werken hun pitches uit tot een aantal use-cases. Een use-case moet minimaal bevatten: voorgestelde oplossing + aanpak project + business-case. N.a.v. van deze oplossingen, gaan we met één van deze partijen door naar stap 3.

Stap 3: Opzet uniform afsprakenstelsel
In stap 3 gaan we op zoek naar samenwerkingspartners die ook financieel hun steentje willen bijdragen. De resultaten van de challenges worden gebruikt als basis voor een eerste opzet van de BIM ILS – Simulatie om de informatiestromen te optimaliseren.

Draag bij aan een oplossing waar in de hele branche veel behoefte aan is. Dit is kennis die ook terug de sector in stroomt via de cursussen van TVVL. Daarnaast geniet je ook van persoonlijke voordelen zoals het first mover advantage met betrekking tot een werkende oplossing in de markt, én van een hoop media aandacht via TVVL Magazine en verschillende social media kanalen.

Meld je aan bij Johan Bredenbeek via gebouwsim@s4dc.nl om bij te dragen aan de oplossing voor een snellere en efficiëntere gebouwde omgeving!

 

Projectleden

Kees Boekel

lid Triple BIM Community

Jan Fokko Haan

expertgroep lid Klimaattechniek

Johan Bredenbeek

Voorzitter Triple BIM Community

Sebastiaan Luchies

Bouwfysisch BIM-Aspectadviseur

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis