Terug naar alle projecten

Fijnstof reductie in en om gebouwen

In 2018 starten TVVL en VCCN met een 3-jarig praktijkonderzoek, waarmee we nieuwe inzichten opdoen om de hoeveelheid fijnstof in en om gebouwen te reduceren. In dit onderzoek nemen we 5 gebouwen met uiteenlopende gebruikersfuncties en op zeer belaste locaties onder de loep en gebruiken deze als testcase voor het verder terugdringen van fijnstof in Nederland.

Fijnstof reductie in en om gebouwen

Status Dit project is in uitvoering
Expertgroep Impuls
Datum Verwachte oplevering: eind 2019 voor de eerste 2 objecten

In 2018 starten TVVL en VCCN met een 3-jarig praktijkonderzoek, waarmee we nieuwe inzichten opdoen om de hoeveelheid fijnstof in en om gebouwen te reduceren. In dit onderzoek nemen we 5 gebouwen met uiteenlopende gebruikersfuncties en op zeer belaste locaties onder de loep en gebruiken deze als testcase voor het verder terugdringen van fijnstof in Nederland. Doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken met welke maatregelen de verhouding tussen fijnstof in binnen- en buitenlucht positief is te beïnvloeden door toepassing van (een pakket aan) fijnstof werende maatregelen. Tegelijkertijd doen we ervaring op met de implementatie van fijnstof werende maatregelen. Voor- en achteraf worden metingen uitgevoerd, en indien van toepassing, aangevuld met een enquête onder gebouwgebruikers. Door dit in 5 typen gebouwen te doen, ontstaat een palet aan maatregelen dat breed inzetbaar is in de gehele gebouwde omgeving én direct invloed heeft op de kwaliteit van de werkomgeving. Een comfortabel binnenklimaat zorgt voor minder ziektes, een verhoogde productiviteit van werknemers én voor betere leerprestaties van de scholieren.

De technische oplossing is in zicht – jij doet toch ook mee?
Het onderzoek richt zich op de vraag welke maatregelen het meeste effect hebben op de reductie van fijnstof in een kantoorgebouw, een cleanroom en een schoolgebouw. De inzichten die worden opgedaan, passen we vervolgens toe in een verpleeghuis en een woningcomplex. We zijn enorm verheugd dat de partijen hiernaast getoond het belang van schone lucht al hebben onderstreept en zich als Partner, Ambassadeur of Donateur aan dit project hebben verbonden. Doe jij ook mee?

VLA – Partner van schone lucht
Camfil – Ambassadeur van schone lucht
WOLF – Donateur van schone lucht

Update 2020
Twee gebouwen zijn afgerond. De resultaten zijn in besloten kring (sponsoren) besproken in een webinar. Najaar 2020 wordt een betaald webinar voorbereid voor exteren om in te gaan op de resultaten. Er loopt nog een onderzoek bij scholen, ws doorstart metingen in november i.v.m. corona. Er is funding nodig om o.a. onderzoek te doen naar een cleanroom en een zgn care&cure gebouw (verpleeghuis). In 2021 wordt een nieuwe actie uitgezet om dit te realiseren.

Bijlagen

Sponsorleaflet Fijnstofproject #2.3

Partners

                      

                       

 

Gerelateerde projecten

Onze kennispartners

Samen ontwikkelen en delen van kennis