Terug naar alle evenementen

Webinar Effectiviteit van ventilatie en verbetering van de binnenluchtkwaliteit op scholen en kinderdagverblijven (online)

Op woensdag 20 maart organiseren Kropman en de Technische Universeit van Eindhoven een webinar over de effectiviteit van ventilatie en verbetering van de binnenluchtkwaliteit op scholen en kinderdagverblijven. 

Informatie over dit afgelopen event

Datum 20 maart 2024 14:00
Prijs

Deelname aan deze online bijeenkomst is gratis.

Annulering
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan stellen wij een afmelding op prijs. Je kunt reageren op de bevestiging van het event of een e-mail sturen naar de contactpersoon (zie hieronder).

Meer informatie
Amber van Marrewijk, T 088 4010605

Op deelname aan onze bijeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene informatie

Op woensdag 20 maart organiseren Kropman en de Technische Universeit van Eindhoven een webinar over de effectiviteit van ventilatie en verbetering van de binnenluchtkwaliteit op scholen en kinderdagverblijven.

Onder leiding van moderator Marcel Loomans vertellen Vinayak Krishnan (Kropman), Hailin Zheng (TU/e) & Noortje Alders (ISSO) over:

  • Efficiënte comfortabele school, luchtkwaliteit binnenshuis
  • Ventilatie op bed- en kamerniveau in kinderdagverblijven
  • Het algemene proces van het actualiseren van normen en publicaties met nieuwe inzichten uit het veld
  • Opvolging van de projecten: Wat nu?

Binnen 2 uur ben je helemaal up-to-date. Zorg dat je erbij bent!

Let op! In dit webinar zal gedeeltelijk Nederlands en gedeeltelijk Engels worden gesproken

Programma
14.00 uur Opening en introductie van het webinar Marcel Loomans
14.05 uur Efficiënte ventilatie en een goede luchtkwaliteit in klaslokalen Vinayak Krishnan
14.35 uur Ventilatie op bed- en kamerniveau in kinderdagverblijven Hailin Zheng
15.05 uur Het actualiseren van normen en publicaties met nieuwe inzichten uit het veld Noortje Alders
15.25 uur Opvolging van de projecten: Wat nu? Marcel Loomans
15.40 uur Afsluiting van het webinar Marcel Loomans
15.45 uur Einde

 

Informatie over de lezingen:
Efficiënte comfortabele school, luchtkwaliteit binnenshuis, Vinayak Krishnan
Talrijke onderzoeken hebben gewezen op de noodzaak om de binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort in Nederlandse klaslokalen te verbeteren, wat een aanzienlijke impact kan hebben op het welzijn van een kind. Veel schoolventilatiesystemen zijn nog steeds afhankelijk van natuurlijke ventilatie om aan hun behoefte aan frisse lucht te voldoen. De COVID-19-pandemie heeft deze problemen met de ventilatie van scholen op de voorgrond gebracht. Bovendien worden de energie-efficiëntie- en prestatievoorschriften van ventilatieapparatuur, vooral voor luchtbehandelingsunits (AHU’s), strenger. Er is ook een toenemende behoefte om de binnenomstandigheden nauwkeurig te monitoren om de klassituatie beter te begrijpen. Daarom is het ECoS-IAQ-project gestart om praktische oplossingen voor te stellen voor betrouwbare, goedkope sensormonitoring in klaslokalen, ontwerpen voor goed presterende en energiezuinige LBK’s en CFD-modellering om de meest geschikte ventilatieconcepten voor klaslokalen te ontwerpen. In de presentatie gaan we kort in op de belangrijkste resultaten van het ECoS-IAQ project.
Ventilatie op bed- en kamerniveau in kinderdagverblijven, Hailin Zheng
In Nederlandse kinderdagverblijven is het gebruikelijk om halfgesloten bedden voor baby’s te gebruiken, wat aanleiding geeft tot zorgen over adequate ventilatie in deze slaapomgevingen. Tot nu toe is er niet voldoende onderzoek naar de specifieke ventilatieomstandigheden op bedniveau binnen deze instellingen. Om deze kloof te dichten, is een veldonderzoek uitgevoerd in 17 kinderdagverblijven in Nederland om de ventilatieomstandigheden in slaapkamers te beoordelen en gegevens te verzamelen over de kenmerken van de bewoners. Gebruikmakend van de opgedane inzichten is voor verdere analyse een model op volledige schaal van een typische kinderdagverblijfslaapkamer gebouwd in een klimaatgecontroleerde kamer. Het onderzoek concentreerde zich op ventilatieomstandigheden op bedniveau door het meten van de verspreiding en ingeademde hoeveelheid CO2-gas dat werd uitgeademd door ademende babypoppen terwijl deze in de bedden sliepen. Verschillende ventilatiestrategieën zijn systematisch geëvalueerd om de meest effectieve aanpak te identificeren voor het minimaliseren van de CO2-blootstelling bij slapende baby’s. Het onderzoek resulteert in aanbevelingen voor een betere ventilatiestrategie in slaapkamers van kinderdagverblijven, om daarmee de kwaliteit van de lucht die wordt ingeademd door baby’s en peuters in deze halfgesloten slaapomgevingen aanzienlijk te verbeteren.
Het actualiseren van normen en publicaties met nieuwe inzichten uit het veld, Noortje Alders
In deze presentatie word je meegenomen in het algemene proces van het actualiseren van normen en publicaties met nieuwe inzichten uit het veld, krijg een kort overzicht van ventilatienormen en leer je over het belang van het implementeren van ventilatie-effectiviteit in nationale en internationale normen.
Opvolging van de projecten: Wat nu?, Marcel Loomans
Ventilatie is belangrijk, maar tijdens een pandemie is ventilatie alleen mogelijk niet voldoende. In dit geval kan de inzet van mobiele luchtreinigers interessant zijn. Het CLAIRE-project (Clean Air for Everyone), ondersteund door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health en een groot aantal projectpartners, onderzoekt de effectiviteit en acceptatie van mobiele luchtreinigers als onderdeel van een strategie om een goede luchtkwaliteit in klaslokalen te garanderen. In deze presentatie word je meegenomen in het project en het onderzoek dat is gedaan naar luchtreinigers in het laboratorium en dat nog gaande is in klaslokalen.
Sprekers

 

Marcel Loomans, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Eindhoven
Dr.ir. Marcel Loomans is universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van IEQ-prestaties. Hij heeft jarenlange ervaring met onderzoek naar de binnenmilieukwaliteit in gebouwen, variërend van woningen tot kantoren, gezondheidszorg en scholen. Zijn werk combineert experimenteel werk in laboratoria met in-situ beoordeling in gebouwen, en combineert dit met numerieke simulaties met behulp van onder meer Computational Fluid Dynamics. Momenteel is hij betrokken bij een aantal projecten op het gebied van ventilatie-efficiëntie en gezonde gebouwen.

Vinayak Krishnan, ontwerpingenieur en onderzoeker voor HVAC-installaties bij Kropman
EngD. ir. Vinayak Krishnan werkt momenteel als ontwerpingenieur en onderzoeker voor HVAC-installaties bij Kropman. Tijdens zijn doctoraatsstudie Ingenieur aan de TU Eindhoven specialiseerde hij zich in het onderwerp schoolventilatiesystemen. Hij brengt een gevarieerde reeks vaardigheden en perspectieven met zich mee dankzij zijn ervaring met het werken aan zowel praktische als computationele projecten in de ruimte-, staal- en waterbehandelingsindustrieën in het verleden.

Hailin Zheng, postdoc-onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven
Hailin Zheng is een postdoc-onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven, gespecialiseerd in de binnenmilieukwaliteit, en toegewijd aan het afstemmen van het ontwerp en de exploitatie van bestaande en nieuwe gebouwen op de Healthy Building-beweging. Zijn multidisciplinaire werk omvat architectonisch ontwerp, sensormonitoringtechnologieën, binnenluchtkwaliteit, ventilatieprestaties en gebouwdiensten, gericht op onderwijs-, commerciële en residentiële gebouwen. Zijn werk valt met name op door de focus op het verbeteren van het binnenklimaat voor baby’s en peuters in kinderdagverblijven, wat zijn inzet voor de gezondheid en het welzijn van de jongste en meest kwetsbare leden van de samenleving onderstreept.

Noortje Alders, Technisch specialist bij ISSO
Dr.Ir. Noortje Alders werkt momenteel als kennisontwikkelaar bij ISSO Rotterdam. Haar belangrijkste expertise ligt op het gebied van het thermische binnenmilieu en de luchtkwaliteit binnenshuis, evenals de energie-efficiëntie van binnenklimaatsystemen. Ze heeft een achtergrond in bouwfysica en het onderwerp van haar PhD in 2016 was Adaptieve thermische comfortsystemen voor woningen.

Op woensdag 20 maart organiseren Kropman en de Technische Universeit van Eindhoven een webinar over de effectiviteit van ventilatie en verbetering van de binnenluchtkwaliteit op scholen en kinderdagverblijven.

Onder leiding van moderator Marcel Loomans vertellen Vinayak Krishnan (Kropman), Hailin Zheng (TU/e) & Noortje Alders (ISSO) over:

  • Efficiënte comfortabele school, luchtkwaliteit binnenshuis
  • Ventilatie op bed- en kamerniveau in kinderdagverblijven
  • Het algemene proces van het actualiseren van normen en publicaties met nieuwe inzichten uit het veld
  • Opvolging van de projecten: Wat nu?

Binnen 2 uur ben je helemaal up-to-date. Zorg dat je erbij bent!

Let op! In dit webinar zal gedeeltelijk Nederlands en gedeeltelijk Engels worden gesproken

14.00 uur Opening en introductie van het webinar Marcel Loomans
14.05 uur Efficiënte ventilatie en een goede luchtkwaliteit in klaslokalen Vinayak Krishnan
14.35 uur Ventilatie op bed- en kamerniveau in kinderdagverblijven Hailin Zheng
15.05 uur Het actualiseren van normen en publicaties met nieuwe inzichten uit het veld Noortje Alders
15.25 uur Opvolging van de projecten: Wat nu? Marcel Loomans
15.40 uur Afsluiting van het webinar Marcel Loomans
15.45 uur Einde

 

Informatie over de lezingen:
Efficiënte comfortabele school, luchtkwaliteit binnenshuis, Vinayak Krishnan
Talrijke onderzoeken hebben gewezen op de noodzaak om de binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort in Nederlandse klaslokalen te verbeteren, wat een aanzienlijke impact kan hebben op het welzijn van een kind. Veel schoolventilatiesystemen zijn nog steeds afhankelijk van natuurlijke ventilatie om aan hun behoefte aan frisse lucht te voldoen. De COVID-19-pandemie heeft deze problemen met de ventilatie van scholen op de voorgrond gebracht. Bovendien worden de energie-efficiëntie- en prestatievoorschriften van ventilatieapparatuur, vooral voor luchtbehandelingsunits (AHU’s), strenger. Er is ook een toenemende behoefte om de binnenomstandigheden nauwkeurig te monitoren om de klassituatie beter te begrijpen. Daarom is het ECoS-IAQ-project gestart om praktische oplossingen voor te stellen voor betrouwbare, goedkope sensormonitoring in klaslokalen, ontwerpen voor goed presterende en energiezuinige LBK’s en CFD-modellering om de meest geschikte ventilatieconcepten voor klaslokalen te ontwerpen. In de presentatie gaan we kort in op de belangrijkste resultaten van het ECoS-IAQ project.
Ventilatie op bed- en kamerniveau in kinderdagverblijven, Hailin Zheng
In Nederlandse kinderdagverblijven is het gebruikelijk om halfgesloten bedden voor baby’s te gebruiken, wat aanleiding geeft tot zorgen over adequate ventilatie in deze slaapomgevingen. Tot nu toe is er niet voldoende onderzoek naar de specifieke ventilatieomstandigheden op bedniveau binnen deze instellingen. Om deze kloof te dichten, is een veldonderzoek uitgevoerd in 17 kinderdagverblijven in Nederland om de ventilatieomstandigheden in slaapkamers te beoordelen en gegevens te verzamelen over de kenmerken van de bewoners. Gebruikmakend van de opgedane inzichten is voor verdere analyse een model op volledige schaal van een typische kinderdagverblijfslaapkamer gebouwd in een klimaatgecontroleerde kamer. Het onderzoek concentreerde zich op ventilatieomstandigheden op bedniveau door het meten van de verspreiding en ingeademde hoeveelheid CO2-gas dat werd uitgeademd door ademende babypoppen terwijl deze in de bedden sliepen. Verschillende ventilatiestrategieën zijn systematisch geëvalueerd om de meest effectieve aanpak te identificeren voor het minimaliseren van de CO2-blootstelling bij slapende baby’s. Het onderzoek resulteert in aanbevelingen voor een betere ventilatiestrategie in slaapkamers van kinderdagverblijven, om daarmee de kwaliteit van de lucht die wordt ingeademd door baby’s en peuters in deze halfgesloten slaapomgevingen aanzienlijk te verbeteren.
Het actualiseren van normen en publicaties met nieuwe inzichten uit het veld, Noortje Alders
In deze presentatie word je meegenomen in het algemene proces van het actualiseren van normen en publicaties met nieuwe inzichten uit het veld, krijg een kort overzicht van ventilatienormen en leer je over het belang van het implementeren van ventilatie-effectiviteit in nationale en internationale normen.
Opvolging van de projecten: Wat nu?, Marcel Loomans
Ventilatie is belangrijk, maar tijdens een pandemie is ventilatie alleen mogelijk niet voldoende. In dit geval kan de inzet van mobiele luchtreinigers interessant zijn. Het CLAIRE-project (Clean Air for Everyone), ondersteund door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health en een groot aantal projectpartners, onderzoekt de effectiviteit en acceptatie van mobiele luchtreinigers als onderdeel van een strategie om een goede luchtkwaliteit in klaslokalen te garanderen. In deze presentatie word je meegenomen in het project en het onderzoek dat is gedaan naar luchtreinigers in het laboratorium en dat nog gaande is in klaslokalen.

 

Marcel Loomans, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Eindhoven
Dr.ir. Marcel Loomans is universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van IEQ-prestaties. Hij heeft jarenlange ervaring met onderzoek naar de binnenmilieukwaliteit in gebouwen, variërend van woningen tot kantoren, gezondheidszorg en scholen. Zijn werk combineert experimenteel werk in laboratoria met in-situ beoordeling in gebouwen, en combineert dit met numerieke simulaties met behulp van onder meer Computational Fluid Dynamics. Momenteel is hij betrokken bij een aantal projecten op het gebied van ventilatie-efficiëntie en gezonde gebouwen.

Vinayak Krishnan, ontwerpingenieur en onderzoeker voor HVAC-installaties bij Kropman
EngD. ir. Vinayak Krishnan werkt momenteel als ontwerpingenieur en onderzoeker voor HVAC-installaties bij Kropman. Tijdens zijn doctoraatsstudie Ingenieur aan de TU Eindhoven specialiseerde hij zich in het onderwerp schoolventilatiesystemen. Hij brengt een gevarieerde reeks vaardigheden en perspectieven met zich mee dankzij zijn ervaring met het werken aan zowel praktische als computationele projecten in de ruimte-, staal- en waterbehandelingsindustrieën in het verleden.

Hailin Zheng, postdoc-onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven
Hailin Zheng is een postdoc-onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven, gespecialiseerd in de binnenmilieukwaliteit, en toegewijd aan het afstemmen van het ontwerp en de exploitatie van bestaande en nieuwe gebouwen op de Healthy Building-beweging. Zijn multidisciplinaire werk omvat architectonisch ontwerp, sensormonitoringtechnologieën, binnenluchtkwaliteit, ventilatieprestaties en gebouwdiensten, gericht op onderwijs-, commerciële en residentiële gebouwen. Zijn werk valt met name op door de focus op het verbeteren van het binnenklimaat voor baby’s en peuters in kinderdagverblijven, wat zijn inzet voor de gezondheid en het welzijn van de jongste en meest kwetsbare leden van de samenleving onderstreept.

Noortje Alders, Technisch specialist bij ISSO
Dr.Ir. Noortje Alders werkt momenteel als kennisontwikkelaar bij ISSO Rotterdam. Haar belangrijkste expertise ligt op het gebied van het thermische binnenmilieu en de luchtkwaliteit binnenshuis, evenals de energie-efficiëntie van binnenklimaatsystemen. Ze heeft een achtergrond in bouwfysica en het onderwerp van haar PhD in 2016 was Adaptieve thermische comfortsystemen voor woningen.