Terug naar alle evenementen

TVVL Techniekdag 2023

Op woensdag 22 november 2023 is het weer zover: de jaarlijkse TVVL Techniekdag! We kunnen niet wachten om samen met jou een inspirerende dag vol innovatie, kennisdeling en netwerken te beleven. Schrijf hem in je agenda en meld je aan!

Aanmelden?
Wil je dit evenement ook niet missen? Meld je dan hier aan!

Informatie over dit aankomende event

Locatie Fort Voordorp
Datum 22 november 2023 12:00
Prijs

Regulier tarief € 115,00
Persoonlijk lid TVVL Gratis
1e medewerker bedrijfslid Gratis
2e en volgende medewerker bedrijfslid € 60,00
Gepensioneerde leden en ereleden TVVL Gratis
Lid Techniek Nederland € 60,00
Young professionals (<26 jaar)* gratis

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW. Op deelname aan onze bijeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

*Ben je jonger dan 26 jaar? Dan kun je gratis lid worden van TVVL en vervolgens gratis deelnemen aan dit event. LET OP: de keuze van dit ticket wordt gecontroleerd.

Annulering & no-show
Bij annulering binnen één week voor het evenement of no-show brengt TVVL kosten in rekening: € 50,- voor gratis tickets of de volledige ticketprijs bij betaalde tickets. Plaatsvervanging bij verhindering is altijd mogelijk.

Meer informatie: 
Mariëlle van Pelt - van Kampen, T 088 4010609

Algemene informatie

De vertrouwde TVVL Techniekdag in een vernieuwd jasje!
Op 22 november zien we je graag bij Fort Voordorp in Groenekan om onze jaarlijkse Techniekdag bij te wonen. Het is en blijft een dag vol kennisdeling, zowel vanuit externe experts als vanuit de expertgroepen van de vereniging.
In het kader van ‘If you do what you always did, you get what you always got’ laten we een frisse wind waaien door de parallelsessies. We noemen ze nu ‘Boxen’, maar het gaat natuurlijk vooral om de inhoud.

Inhoud boxen
We hebben 6 inhoudelijke Boxen voor je samengesteld:

 • Energie & Data
 • Kwaliteit en veiligheid van sanitaire systemen
 • YOUNG TVVL
 • De toekomst van circulariteit in de gebouwde omgeving
 • Kunstmatige Intelligentie, hoe dan?
 • Binnenklimaat

Op het tabblad ‘Boxen’ kun je per Box meer informatie lezen over wat je daar kunt verwachten. In elke Box is ook ruimte ingebouwd voor ‘Meet the Expert’. Je kunt dan in gesprek met de sprekers van die Box en ze alles vragen wat je wilt.
In het programma kun je meer lezen over de sprekers per Box.

Keynote
Behalve de Boxen die parallel plaatsvinden, is er ook een plenair programma, waarin je onder andere onze keynote spreker gaat horen. Hij gaat ons prikkelen!
Met de focus op de urgentie van klimaatverandering en de kracht van data, gaat hij je uitdagen, je nieuwsgierig maken en je motiveren om in actie te komen. Want het klimaat gaat sneller dan de politiek. Sneller dan wij als technische installatiebranche. We moeten dus in beweging komen. Veranderen. Actie ondernemen. Daar is een gezonde chaos voor nodig, want als we te laat aanhaken met verduurzamen, dan hebben we straks geen bestaansrecht meer. Dus hoe gaan we dat doen?!
Maar wie is dan die keynote spreker? Hou je mailbox in de gaten; we gaan het spoedig onthullen!

Netwerken
Wat is een TVVL Techniekdag zonder netwerken? Precies, dat is geen échte Techniekdag.
We hebben dit jaar niet alleen een netwerklunch en een netwerkbuffet, maar ook het netwerkcafé. Je kunt dit bezoeken tijdens de boxen en/of in de pauzes. Behoefte om even een telefoontje te plegen? Of even met iemand bij te praten? Of de informatie van een spreker op je te laten inwerken? Het kan allemaal in het netwerkcafé.

Zien we jou 22 november bij Fort Voordorp? Een gave historische locatie middenin de natuur maar van alle gemakken voorzien.

Meld je snel aan!

Boxen

Energie & Data

Het ontwerpen en inregelen van een klimaatinstallatie is complex. Om een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat te creëren is een goede afstemming tussen de verschillende componenten vereist. Daarnaast moet de klimaatinstallatie ook rekening houden met de toekomst van het elektrische net, dat steeds meer wordt beïnvloed door duurzame energiebronnen, die variabel zijn. Om te voorkomen dat er pieken of dalen in vraag en aanbod ontstaan, kan de klimaatinstallatie gebruik maken van peakshaving. Peakshaving is het verminderen of verschuiven van het elektriciteitsverbruik tijdens piekuren, bijvoorbeeld door de temperatuur in het gebouw tijdelijk iets te verhogen of te verlagen, of door gebruik te maken van opslagmogelijkheden. Datagedreven energieoptimalisatie kan dit proces ondersteunen, door het verzamelen, analyseren en toepassen van data over het energieverbruik en de prestaties van de klimaatinstallatie. Door gebruik te maken van sensoren, slimme meters, algoritmes en kunstmatige intelligentie, kan de klimaatinstallatie zichzelf continu monitoren, aanpassen en verbeteren.

Kwaliteit en veiligheid van sanitaire systemen

Een bekend risico van leidingwatersystemen is de verspreiding van ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen). Deze pathogenen kunnen via het rioolwater in contact komen met mensen, dieren of het milieu, en zo infecties of ziektes veroorzaken. Om dit risico te beperken is ook het materiaal waarvan de leidingen zijn gemaakt een belangrijk aspect van leidingwatersystemen. Koper en kunststof zijn twee veelgebruikte materialen, met elk hun voor- en nadelen. Wat zijn de verschillen, en wat is de invloed van een aanscherping van de norm?

De kans op bacteriegroei in koudwatersystemen is kleiner omdat de temperatuur daar lager is dan 25 graden Celsius. Tegelijkertijd bespaart dit energie en kosten.

Drinkwater kan echter buiten en binnen een gebouw opwarmen tot boven 25 °C. Koeling van het drinkwater kan dan een oplossing bieden. Dat kan bij de watermeter of in het gebouw, met een gekoeld circulatiesysteem. De verschillende mogelijkheden en systemen zijn in opdracht van de TVVL expertgroep Sanitaire Technieken onderzocht; de eerste resultaten worden hier gepresenteerd.

YOUNG TVVL

Meer informatie volgt nog.

De toekomst van circulariteit in de gebouwde omgeving

Circulair bouwen en ontwerpen staat volop in de belangstelling.  Op veel plekken wordt geëxperimenteerd en ontstaan nieuwe businessmodellen. Het betekent dat we slimme en flexibele oplossingen moeten bedenken die aansluiten bij de behoeften van de gebruikers en de mogelijkheden van de markt. Het vraagt om een andere manier van denken en werken. Hoewel er duidelijk vooruitgang zichtbaar is, staat de installatiebranche voor grote uitdagingen. Zijn we in staat circulaire installaties te ontwerpen en toe te passen, en de impact op het energieverbruik, het milieu en een gezond binnenklimaat in balans te houden?  Of is de tijd aangebroken om installatiearme concepten uit te werken en te integreren in onze gebouwen? Wat betekent een circulaire toekomst voor de installateur?

Kunstmatige intelligentie in de gebouwde omgeving

Kunstmatige Intelligentie dient zich in hoog tempo aan op veel plekken in onze maatschappij. Ook in de gebouwde omgeving zijn de gevolgen en de impact zichtbaar. Wat betekent dit voor ons vak? Is KI een handige tool die we kunnen gebruiken? Stelt KI de nieuwe norm voor gebouwen? Verandert het onze plek in het ontwerpen, bouwen, installeren en beheren van gebouwen? Blijft het vak wel relevant? Wie bepaalt nog wat werkelijk van waarde is? In dit blok nemen de sprekers jullie mee op reis langs voorbeelden van KI in onze praktijk, en vragen we ons af wie we als professional kunnen zijn in een toekomst vol uitdagingen en verwachtingen. Wie geeft die toekomst vorm?

Binnenklimaat

Het Programma van Eisen Gezonde Kantoren (PvE) krijgt steeds meer draagvlak in de markt. Diverse opdrachtgevers hanteren het document om het PvE van kantoorgebouwen op te stellen en daardoor komt het PvE steeds zichtbaarder naar voren in de bestekken die worden uitgeschreven. Stichting Binnenklimaattechniek heeft een vervolgstap gemaakt door het Binnenklimaatlabel te introduceren. Hiervoor is een (meet)protocol ontwikkeld om aan de hand van meetgegevens, inspecties en gebruikers enquêtes het binnenklimaat te analyseren en vervolgens te vertalen in een label. In deze box krijg je toelichting op de totstandkoming van het Binnenklimaatlabel en wat dat betekent voor de toekomst/ waarde van gebouwen en hun binnenklimaat. Daarnaast komt er een praktijkcase aan bod, namelijk het binnenklimaatlabel van TVVL zelf.

Programma
12:00 12:45   Lunch  
12:45 13:05   Opening
13:05 13:50   Keynote
13:50 14:00   Pitches
14:00 14:15   Pauze
14:15 14:45   BJ max prijs
14:45 15:45   Boxen ronde 1
    Energie & data
  – De toekomst van het elektrische net en ‘achter de meter’ oplossingen – Peter van Duijsen (Simulation Research) en Epko Horstman (BSRI)
  – Datagedreven Energieoptimalisatie – Werner Vink (Viteco)
  – Het ontwerpen en inregelen van een klimaatinstallatie van een onderzoekslaboratorium – Sander Grobben (WUR)
  – Meet the Expert
  Kwaliteit en veiligheid van sanitaire systemen
  – Koper of kunststof materiaal in leidingwatersystemen met het oog op Legionellapreventie – Nick Post (ISSO)
  – Risico’s van ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen) in ons afvalwater – Erik Reumer (ERAdvies)
  – Noodzaak en mogelijkheden van koudwatersystemen (met of zonder circulatie) – Hans van Wolferen (Van Wolferen Research)
  – Meet the Expert
  YOUNG
  Invulling volgt
  Netwerkcafé
  Een plek om te netwerken met andere bezoekers; een telefoontje te plegen; even je mail te checken of om alle informatie van de dag even op je te laten inwerken.
15:45 16:00   Pauze  
16:00 17:00   Boxen ronde 2
    De toekomst van circulariteit in de gebouwde omgeving
  – Installatiearm ontwerp?! – Olaf Oosting (Valstar Simonis)
  – Een circulair businessmodel in de praktijk – Maren de Weerd (Dura Vermeer) & Paul van Dorp ((Van Dorp Installaties)
  – Meet the Expert
  Kunstmatige Intelligentie, hoe dan?
  – Is data gedreven werken de toekomst? – Pim van Meer (VORM)
  – Kunstmatige Intelligentie. Wat is het? Hoe gebruik ik het? – Arjan Schrauwen (Rijksvastgoedbedrijf)
  – Komen er computers die een eigen wil hebben? – Jaap Dijkgraaf (DWA)
  – Meet the Expert
  Binnenklimaat
  – Het Binnenklimaatlabel-proces – Remi Hompe (Stichting Binnenklimaattechniek)
  – Businesscase: Een binnenklimaatlabel voor het TVVL verenigingsbureau – Martin Groeneveld (DWA)
  – Toelichting op een gezond binnenklimaat voor de langdurige zorg – Stefan Heumen (TNO)
  – Meet the Expert
  Netwerkcafé
  Een plek om te netwerken met andere bezoekers; een telefoontje te plegen; even je mail te checken of om alle informatie van de dag even op je te laten inwerken.
17:00 18:00   Plenaire invulling en afsluiting  
18:00 19:30   Start buffet
19:30     Einde
Locatie

De TVVL Techniekdag vindt plaats bij

Fort Voordorp in Groenekan (bij Utrecht)

De vertrouwde TVVL Techniekdag in een vernieuwd jasje!
Op 22 november zien we je graag bij Fort Voordorp in Groenekan om onze jaarlijkse Techniekdag bij te wonen. Het is en blijft een dag vol kennisdeling, zowel vanuit externe experts als vanuit de expertgroepen van de vereniging.
In het kader van ‘If you do what you always did, you get what you always got’ laten we een frisse wind waaien door de parallelsessies. We noemen ze nu ‘Boxen’, maar het gaat natuurlijk vooral om de inhoud.

Inhoud boxen
We hebben 6 inhoudelijke Boxen voor je samengesteld:

 • Energie & Data
 • Kwaliteit en veiligheid van sanitaire systemen
 • YOUNG TVVL
 • De toekomst van circulariteit in de gebouwde omgeving
 • Kunstmatige Intelligentie, hoe dan?
 • Binnenklimaat

Op het tabblad ‘Boxen’ kun je per Box meer informatie lezen over wat je daar kunt verwachten. In elke Box is ook ruimte ingebouwd voor ‘Meet the Expert’. Je kunt dan in gesprek met de sprekers van die Box en ze alles vragen wat je wilt.
In het programma kun je meer lezen over de sprekers per Box.

Keynote
Behalve de Boxen die parallel plaatsvinden, is er ook een plenair programma, waarin je onder andere onze keynote spreker gaat horen. Hij gaat ons prikkelen!
Met de focus op de urgentie van klimaatverandering en de kracht van data, gaat hij je uitdagen, je nieuwsgierig maken en je motiveren om in actie te komen. Want het klimaat gaat sneller dan de politiek. Sneller dan wij als technische installatiebranche. We moeten dus in beweging komen. Veranderen. Actie ondernemen. Daar is een gezonde chaos voor nodig, want als we te laat aanhaken met verduurzamen, dan hebben we straks geen bestaansrecht meer. Dus hoe gaan we dat doen?!
Maar wie is dan die keynote spreker? Hou je mailbox in de gaten; we gaan het spoedig onthullen!

Netwerken
Wat is een TVVL Techniekdag zonder netwerken? Precies, dat is geen échte Techniekdag.
We hebben dit jaar niet alleen een netwerklunch en een netwerkbuffet, maar ook het netwerkcafé. Je kunt dit bezoeken tijdens de boxen en/of in de pauzes. Behoefte om even een telefoontje te plegen? Of even met iemand bij te praten? Of de informatie van een spreker op je te laten inwerken? Het kan allemaal in het netwerkcafé.

Zien we jou 22 november bij Fort Voordorp? Een gave historische locatie middenin de natuur maar van alle gemakken voorzien.

Meld je snel aan!

Energie & Data

Het ontwerpen en inregelen van een klimaatinstallatie is complex. Om een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat te creëren is een goede afstemming tussen de verschillende componenten vereist. Daarnaast moet de klimaatinstallatie ook rekening houden met de toekomst van het elektrische net, dat steeds meer wordt beïnvloed door duurzame energiebronnen, die variabel zijn. Om te voorkomen dat er pieken of dalen in vraag en aanbod ontstaan, kan de klimaatinstallatie gebruik maken van peakshaving. Peakshaving is het verminderen of verschuiven van het elektriciteitsverbruik tijdens piekuren, bijvoorbeeld door de temperatuur in het gebouw tijdelijk iets te verhogen of te verlagen, of door gebruik te maken van opslagmogelijkheden. Datagedreven energieoptimalisatie kan dit proces ondersteunen, door het verzamelen, analyseren en toepassen van data over het energieverbruik en de prestaties van de klimaatinstallatie. Door gebruik te maken van sensoren, slimme meters, algoritmes en kunstmatige intelligentie, kan de klimaatinstallatie zichzelf continu monitoren, aanpassen en verbeteren.

Kwaliteit en veiligheid van sanitaire systemen

Een bekend risico van leidingwatersystemen is de verspreiding van ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen). Deze pathogenen kunnen via het rioolwater in contact komen met mensen, dieren of het milieu, en zo infecties of ziektes veroorzaken. Om dit risico te beperken is ook het materiaal waarvan de leidingen zijn gemaakt een belangrijk aspect van leidingwatersystemen. Koper en kunststof zijn twee veelgebruikte materialen, met elk hun voor- en nadelen. Wat zijn de verschillen, en wat is de invloed van een aanscherping van de norm?

De kans op bacteriegroei in koudwatersystemen is kleiner omdat de temperatuur daar lager is dan 25 graden Celsius. Tegelijkertijd bespaart dit energie en kosten.

Drinkwater kan echter buiten en binnen een gebouw opwarmen tot boven 25 °C. Koeling van het drinkwater kan dan een oplossing bieden. Dat kan bij de watermeter of in het gebouw, met een gekoeld circulatiesysteem. De verschillende mogelijkheden en systemen zijn in opdracht van de TVVL expertgroep Sanitaire Technieken onderzocht; de eerste resultaten worden hier gepresenteerd.

YOUNG TVVL

Meer informatie volgt nog.

De toekomst van circulariteit in de gebouwde omgeving

Circulair bouwen en ontwerpen staat volop in de belangstelling.  Op veel plekken wordt geëxperimenteerd en ontstaan nieuwe businessmodellen. Het betekent dat we slimme en flexibele oplossingen moeten bedenken die aansluiten bij de behoeften van de gebruikers en de mogelijkheden van de markt. Het vraagt om een andere manier van denken en werken. Hoewel er duidelijk vooruitgang zichtbaar is, staat de installatiebranche voor grote uitdagingen. Zijn we in staat circulaire installaties te ontwerpen en toe te passen, en de impact op het energieverbruik, het milieu en een gezond binnenklimaat in balans te houden?  Of is de tijd aangebroken om installatiearme concepten uit te werken en te integreren in onze gebouwen? Wat betekent een circulaire toekomst voor de installateur?

Kunstmatige intelligentie in de gebouwde omgeving

Kunstmatige Intelligentie dient zich in hoog tempo aan op veel plekken in onze maatschappij. Ook in de gebouwde omgeving zijn de gevolgen en de impact zichtbaar. Wat betekent dit voor ons vak? Is KI een handige tool die we kunnen gebruiken? Stelt KI de nieuwe norm voor gebouwen? Verandert het onze plek in het ontwerpen, bouwen, installeren en beheren van gebouwen? Blijft het vak wel relevant? Wie bepaalt nog wat werkelijk van waarde is? In dit blok nemen de sprekers jullie mee op reis langs voorbeelden van KI in onze praktijk, en vragen we ons af wie we als professional kunnen zijn in een toekomst vol uitdagingen en verwachtingen. Wie geeft die toekomst vorm?

Binnenklimaat

Het Programma van Eisen Gezonde Kantoren (PvE) krijgt steeds meer draagvlak in de markt. Diverse opdrachtgevers hanteren het document om het PvE van kantoorgebouwen op te stellen en daardoor komt het PvE steeds zichtbaarder naar voren in de bestekken die worden uitgeschreven. Stichting Binnenklimaattechniek heeft een vervolgstap gemaakt door het Binnenklimaatlabel te introduceren. Hiervoor is een (meet)protocol ontwikkeld om aan de hand van meetgegevens, inspecties en gebruikers enquêtes het binnenklimaat te analyseren en vervolgens te vertalen in een label. In deze box krijg je toelichting op de totstandkoming van het Binnenklimaatlabel en wat dat betekent voor de toekomst/ waarde van gebouwen en hun binnenklimaat. Daarnaast komt er een praktijkcase aan bod, namelijk het binnenklimaatlabel van TVVL zelf.

12:00 12:45   Lunch  
12:45 13:05   Opening
13:05 13:50   Keynote
13:50 14:00   Pitches
14:00 14:15   Pauze
14:15 14:45   BJ max prijs
14:45 15:45   Boxen ronde 1
    Energie & data
  – De toekomst van het elektrische net en ‘achter de meter’ oplossingen – Peter van Duijsen (Simulation Research) en Epko Horstman (BSRI)
  – Datagedreven Energieoptimalisatie – Werner Vink (Viteco)
  – Het ontwerpen en inregelen van een klimaatinstallatie van een onderzoekslaboratorium – Sander Grobben (WUR)
  – Meet the Expert
  Kwaliteit en veiligheid van sanitaire systemen
  – Koper of kunststof materiaal in leidingwatersystemen met het oog op Legionellapreventie – Nick Post (ISSO)
  – Risico’s van ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen) in ons afvalwater – Erik Reumer (ERAdvies)
  – Noodzaak en mogelijkheden van koudwatersystemen (met of zonder circulatie) – Hans van Wolferen (Van Wolferen Research)
  – Meet the Expert
  YOUNG
  Invulling volgt
  Netwerkcafé
  Een plek om te netwerken met andere bezoekers; een telefoontje te plegen; even je mail te checken of om alle informatie van de dag even op je te laten inwerken.
15:45 16:00   Pauze  
16:00 17:00   Boxen ronde 2
    De toekomst van circulariteit in de gebouwde omgeving
  – Installatiearm ontwerp?! – Olaf Oosting (Valstar Simonis)
  – Een circulair businessmodel in de praktijk – Maren de Weerd (Dura Vermeer) & Paul van Dorp ((Van Dorp Installaties)
  – Meet the Expert
  Kunstmatige Intelligentie, hoe dan?
  – Is data gedreven werken de toekomst? – Pim van Meer (VORM)
  – Kunstmatige Intelligentie. Wat is het? Hoe gebruik ik het? – Arjan Schrauwen (Rijksvastgoedbedrijf)
  – Komen er computers die een eigen wil hebben? – Jaap Dijkgraaf (DWA)
  – Meet the Expert
  Binnenklimaat
  – Het Binnenklimaatlabel-proces – Remi Hompe (Stichting Binnenklimaattechniek)
  – Businesscase: Een binnenklimaatlabel voor het TVVL verenigingsbureau – Martin Groeneveld (DWA)
  – Toelichting op een gezond binnenklimaat voor de langdurige zorg – Stefan Heumen (TNO)
  – Meet the Expert
  Netwerkcafé
  Een plek om te netwerken met andere bezoekers; een telefoontje te plegen; even je mail te checken of om alle informatie van de dag even op je te laten inwerken.
17:00 18:00   Plenaire invulling en afsluiting  
18:00 19:30   Start buffet
19:30     Einde

De TVVL Techniekdag vindt plaats bij

Fort Voordorp in Groenekan (bij Utrecht)

Gerelateerde evenementen