Terug naar alle evenementen

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023

Op maandag 5 juni is het jaarlijks Nationaal Congres Sanitaire Technieken. Met dit jaar volop aandacht voor hemelwaterafvoer en waterberging.

Informatie over dit afgelopen event

Locatie Theater De Flint
Datum 5 juni 2023 12:00
Prijs

Regulier tarief € 300,00
Persoonlijk of bedrijfslid TVVL € 150,00
Leden van Techniek Nederland € 150,00
Gepensioneerd lid TVVL € 30,00
TVVL Cursist ST 2022-2023 € 30,00
Young professionals (<26 jaar) Gratis

Alle vermelde prijzen zijn excl. 21% BTW. Op deelname aan onze bijeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie
Nancy Cohen, T 088 4010615
e-mail

Algemene informatie

Op maandag 5 juni is het jaarlijks Nationaal Congres Sanitaire Technieken in theater de Flint in Amersfoort. Met dit jaar volop aandacht voor hemelwaterafvoer en waterberging wegens de toename van langdurige en hevige stortbuien.

Reinier van den Berg (meteoroloog) geeft aan wat ons mogelijk te wachten staat. Lector aan de Hanzehogeschool Groningen Floris Bogaard neemt de aanwezigen mee in oplossingen voor wateroverlast en geeft voorbeelden waarmee het effect van langdurige droogte kan worden verminderd.

Energiebesparing is een aandachtspunt bij het ontwerp van collectieve warmtapwaterinstallaties volgens de vernieuwde ISSO publicatie 55. Hans van Wolferen (onderzoeker bij Van Wolferen Research) en Nick Post (specialist sanitaire techniek ISSO) geven een  voorproefje van de verschillende systemen en energiebesparende maatregelen.

Andreas Moerman (Researcher KWR) presenteert de gevolgen voor het energieverbruik voor warm tapwater in woningen als gevolg van de aanbevolen aanpassingen in de legionellapreventie.

Ook wordt er aandacht geschonken aan het onderzoek over lood in drinkwater door Amitosh Dash (Scientific Researcher KWR) en zal er een testopstelling van een drinkwaterinstallatie van KWR getoond worden. Ruud van Loon (Director Van Velden Rioleringsbeheer) neemt u mee in de do’s en don’ts van beheer & onderhoud van afvalwater.

In het programma is ruimte voor vragen en discussie en is een ruime pauze voorzien waarin deelnemers de stands van de bedrijvenmarkt kunnen bezoeken.

We starten de middag vanaf 12.00 uur met een broodjesbuffet. 

Programma

Het programma van TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023

12.00 uur Ontvangst met lunch en bezoek bedrijvenmarkt
13.00 uur Opening door de dagvoorzitter
13.10 uur Impact klimaatverandering op waterkwaliteit en -kwantiteit
13.30 uur Toenemende buienintensiteit vs. afkoppelen hemelwaterafvoer
13.50 uur Discussie / stellingen / ranking
14.20 uur Onderzoek lood in drinkwater
14.35 uur Pauze en bezoek aan de bedrijvenmarkt
15.05 uur Energiebesparing in warmwatersystemen (ISSO 55)
15.35 uur Onderzoek energiegebruik tapwater in woningen
15.45 uur Do's and dont's over beheer & onderhoud afval water
16.15 uur Afsluiting dagvoorzitter
16.30 uur Netwerkborrel en bezoek bedrijvenmarkt
De sessies

Van 13:10 tot 13:30
IMPACT KLIMAATVERANDERING OP WATERKWALITEIT EN -KWANTITEIT
Door Reinier van den Berg

De urgentie van klimaatverandering is enorm, maar de kans om daar iets aan te doen ook. Klimaatverandering heeft impact op waterkwaliteit en kwantiteit. Ons aanpassen, en verdere opwarming voorkomen verdient topprioriteit.

 

Van 13:30 tot 13:50
TOENEMENDE BUIENINTENSITEIT VS. AFKOPPELEN HEMELWATERAFVOER
Door Floris Bogaard

Klimaatverandering confronteert ons met intensievere hemelwaterafvoer en toename van langdurige perioden van droogte en hitte.

Lector aan de Hanzehogeschool Groningen Floris Bogaard neemt de aanwezigen mee in oplossingen voor wateroverlast en geeft voorbeelden waarmee het effect van droogte en hittestress kan worden verminderd.

 

Van 14:20 tot 14:35
ONDERZOEK LOOD IN DRINKWATER
Door Amitosh Dash

Drinkwaterbedrijven hebben de zorgplicht om drinkwater van hoge kwaliteit aan de kranen van hun klanten te leveren. Omdat de drinkwaterbedrijven geen toezicht na de meteropstelling hebben vormt de binnen installatie een blinde vlek voor drinkwaterbedrijven en een uitdaging aan hun zorgplicht. Om deze blinde vlek licht op te werpen en de dringende vragen van de drinkwaterbedrijven te beantwoorden is er bij KWR een realistische binnen installatie opstelling opgesteld. In deze presentatie zal er toegelicht worden wat de toegevoegde waarde van deze opstelling is in het aanpakken van “lood in drinkwater”.

 

Van 15:05 tot 15:35
ENERGIEBESPARING IN WARMWATERSYSTEMEN (ISSO 55)
Door Nick Post en Hans van Wolferen

Presentatie Nick Post
Algemene uitleg over de vernieuwde inhoud van ISSO 55 met enkele highlights die verder benadrukt zullen worden.

Presentatie Hans van Wolferen
Presentatie over de manier waarop we de warmtapwatersystemen hebben opgenomen. Met de programmatische aanpak (PvE, globaal ontwerp, …) en enige voorbeelden/schema’s van systemen plus aandachtspunten.

 

Van 15:35 tot 15:45
ONDERZOEK ENERGIEGEBRUIK TAPWATER IN WONINGEN
Door Andreas Moerman

In het recent uitgebrachte rapport “Met recht naar een doeltreffender legionellapreventie” (Berenschot-KWR) worden aanbevelingen gedaan die ook woninginstallaties raken, zoals het handhaven van de temperatuur in de bereider op 60 °C. In deze presentatie gaan we in op de impact van deze adviezen voor warmtapwaterinstallaties van woningen en laten we zien hoe het belang van volksgezondheid invloed heeft op de energietransitie.

 

Van 15:45 tot 16:15
DO’S AND DONT’S OVER BEHEER & ONDERHOUD AFVAL WATER
Door Ruud van Loon

De opzet is om de voor de navolgende doelgroepen (stakeholders) de Do’s en Dont’s te belichten:

1. Ontwerper riolering
De meeste rioolstelsels worden conform de geldende normen ontworpen. Hierbij wordt vaak vergeten om de “onderhoudsbril” op te zetten en vanuit die invalshoek het rioolstelsel te ontwerpen en te toetsen. Vanuit de praktijk hebben we voorbeelden te over waarbij in het ontwerp (en dus de aanleg daarna) geen of nagenoeg geen rekening is gehouden met het onderhoud/beheer van de riolering. Hier zijn dus Do’s en Dont’s aan te koppelen.

2. Eigenaar riolering
De eigenaar van de riolering is diegene die opdracht geeft voor het ontwerp en aanleg van de riolering. Hierbij wordt na ontwerp en aanleg een belangrijk onderdeel over het hoofd gezien, namelijk de oplevering. Helaas geeft de praktijk te veel voorbeelden waarbij het aangelegde rioolstelsel niet in zijn geheel overeenkomt met het ontwerp. Hierbij is oplevering een cruciale factor.

3. Beheerder riolering
Om het rioolstelsel optimaal te beheren zal de beheerder (of eigenaar) met een bepaalde frequentie moeten toetsen of de kwaliteit van het rioolstelsel nog voldoet aan de hedendaagse normen. Tot nu toe gebeurt dit zelden of nooit en is er geen systematiek om deze meting uit te voeren. De NEN 2767 (conditiemeting) is hiervoor het juiste instrument, echter zegt deze NEN op dit moment te weinig over riolering. Wij (Van der Velden Rioleringsbeheer) zijn doende om het onderwerp riolering volledig(er) op te nemen in de NEN 2767.

4. Gebruiker riolering
De gebruiker moet het rioolstelsel op een correcte manier (daar waar het voor bedoeld is) gebruiken. Meer dan 70% van de optredende verstoringen (verstoppingen) worden veroorzaakt door het gebruik van het rioolstelsel. Hiervoor hebben we Do’s en Dont’s vastgelegd.

Bedrijvenmarkt

Bedrijvenmarkt

Naast een lezingenprogramma, is er ruimte voor de bedrijvenmarkt. Sluit de kennis en ervaring van jouw bedrijf aan op dit congres? Dan is 5 juni een uitstekende gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten, kennis te delen en jouw innovatieve producten te tonen. Mail ons voor meer informatie en deelname mogelijkheden. De volgende bedrijven hebben zich aangemeld voor de bedrijvenmarkt:

 • Mul B.V.
 • Van der Velden Rioleringsbeheer
 • Georg Fischer N.V.
 • Delabie Benelux
 • Kemper Nederland B.V.
 • Schell GmbH & Co. KG
 • KDWS Nederland B.V. / Cenergist
Locatie

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023 vindt plaats in:
Theater de Flint in Amersfoort

 

Op maandag 5 juni is het jaarlijks Nationaal Congres Sanitaire Technieken in theater de Flint in Amersfoort. Met dit jaar volop aandacht voor hemelwaterafvoer en waterberging wegens de toename van langdurige en hevige stortbuien.

Reinier van den Berg (meteoroloog) geeft aan wat ons mogelijk te wachten staat. Lector aan de Hanzehogeschool Groningen Floris Bogaard neemt de aanwezigen mee in oplossingen voor wateroverlast en geeft voorbeelden waarmee het effect van langdurige droogte kan worden verminderd.

Energiebesparing is een aandachtspunt bij het ontwerp van collectieve warmtapwaterinstallaties volgens de vernieuwde ISSO publicatie 55. Hans van Wolferen (onderzoeker bij Van Wolferen Research) en Nick Post (specialist sanitaire techniek ISSO) geven een  voorproefje van de verschillende systemen en energiebesparende maatregelen.

Andreas Moerman (Researcher KWR) presenteert de gevolgen voor het energieverbruik voor warm tapwater in woningen als gevolg van de aanbevolen aanpassingen in de legionellapreventie.

Ook wordt er aandacht geschonken aan het onderzoek over lood in drinkwater door Amitosh Dash (Scientific Researcher KWR) en zal er een testopstelling van een drinkwaterinstallatie van KWR getoond worden. Ruud van Loon (Director Van Velden Rioleringsbeheer) neemt u mee in de do’s en don’ts van beheer & onderhoud van afvalwater.

In het programma is ruimte voor vragen en discussie en is een ruime pauze voorzien waarin deelnemers de stands van de bedrijvenmarkt kunnen bezoeken.

We starten de middag vanaf 12.00 uur met een broodjesbuffet. 

Het programma van TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023

12.00 uur Ontvangst met lunch en bezoek bedrijvenmarkt
13.00 uur Opening door de dagvoorzitter
13.10 uur Impact klimaatverandering op waterkwaliteit en -kwantiteit
13.30 uur Toenemende buienintensiteit vs. afkoppelen hemelwaterafvoer
13.50 uur Discussie / stellingen / ranking
14.20 uur Onderzoek lood in drinkwater
14.35 uur Pauze en bezoek aan de bedrijvenmarkt
15.05 uur Energiebesparing in warmwatersystemen (ISSO 55)
15.35 uur Onderzoek energiegebruik tapwater in woningen
15.45 uur Do's and dont's over beheer & onderhoud afval water
16.15 uur Afsluiting dagvoorzitter
16.30 uur Netwerkborrel en bezoek bedrijvenmarkt

Van 13:10 tot 13:30
IMPACT KLIMAATVERANDERING OP WATERKWALITEIT EN -KWANTITEIT
Door Reinier van den Berg

De urgentie van klimaatverandering is enorm, maar de kans om daar iets aan te doen ook. Klimaatverandering heeft impact op waterkwaliteit en kwantiteit. Ons aanpassen, en verdere opwarming voorkomen verdient topprioriteit.

 

Van 13:30 tot 13:50
TOENEMENDE BUIENINTENSITEIT VS. AFKOPPELEN HEMELWATERAFVOER
Door Floris Bogaard

Klimaatverandering confronteert ons met intensievere hemelwaterafvoer en toename van langdurige perioden van droogte en hitte.

Lector aan de Hanzehogeschool Groningen Floris Bogaard neemt de aanwezigen mee in oplossingen voor wateroverlast en geeft voorbeelden waarmee het effect van droogte en hittestress kan worden verminderd.

 

Van 14:20 tot 14:35
ONDERZOEK LOOD IN DRINKWATER
Door Amitosh Dash

Drinkwaterbedrijven hebben de zorgplicht om drinkwater van hoge kwaliteit aan de kranen van hun klanten te leveren. Omdat de drinkwaterbedrijven geen toezicht na de meteropstelling hebben vormt de binnen installatie een blinde vlek voor drinkwaterbedrijven en een uitdaging aan hun zorgplicht. Om deze blinde vlek licht op te werpen en de dringende vragen van de drinkwaterbedrijven te beantwoorden is er bij KWR een realistische binnen installatie opstelling opgesteld. In deze presentatie zal er toegelicht worden wat de toegevoegde waarde van deze opstelling is in het aanpakken van “lood in drinkwater”.

 

Van 15:05 tot 15:35
ENERGIEBESPARING IN WARMWATERSYSTEMEN (ISSO 55)
Door Nick Post en Hans van Wolferen

Presentatie Nick Post
Algemene uitleg over de vernieuwde inhoud van ISSO 55 met enkele highlights die verder benadrukt zullen worden.

Presentatie Hans van Wolferen
Presentatie over de manier waarop we de warmtapwatersystemen hebben opgenomen. Met de programmatische aanpak (PvE, globaal ontwerp, …) en enige voorbeelden/schema’s van systemen plus aandachtspunten.

 

Van 15:35 tot 15:45
ONDERZOEK ENERGIEGEBRUIK TAPWATER IN WONINGEN
Door Andreas Moerman

In het recent uitgebrachte rapport “Met recht naar een doeltreffender legionellapreventie” (Berenschot-KWR) worden aanbevelingen gedaan die ook woninginstallaties raken, zoals het handhaven van de temperatuur in de bereider op 60 °C. In deze presentatie gaan we in op de impact van deze adviezen voor warmtapwaterinstallaties van woningen en laten we zien hoe het belang van volksgezondheid invloed heeft op de energietransitie.

 

Van 15:45 tot 16:15
DO’S AND DONT’S OVER BEHEER & ONDERHOUD AFVAL WATER
Door Ruud van Loon

De opzet is om de voor de navolgende doelgroepen (stakeholders) de Do’s en Dont’s te belichten:

1. Ontwerper riolering
De meeste rioolstelsels worden conform de geldende normen ontworpen. Hierbij wordt vaak vergeten om de “onderhoudsbril” op te zetten en vanuit die invalshoek het rioolstelsel te ontwerpen en te toetsen. Vanuit de praktijk hebben we voorbeelden te over waarbij in het ontwerp (en dus de aanleg daarna) geen of nagenoeg geen rekening is gehouden met het onderhoud/beheer van de riolering. Hier zijn dus Do’s en Dont’s aan te koppelen.

2. Eigenaar riolering
De eigenaar van de riolering is diegene die opdracht geeft voor het ontwerp en aanleg van de riolering. Hierbij wordt na ontwerp en aanleg een belangrijk onderdeel over het hoofd gezien, namelijk de oplevering. Helaas geeft de praktijk te veel voorbeelden waarbij het aangelegde rioolstelsel niet in zijn geheel overeenkomt met het ontwerp. Hierbij is oplevering een cruciale factor.

3. Beheerder riolering
Om het rioolstelsel optimaal te beheren zal de beheerder (of eigenaar) met een bepaalde frequentie moeten toetsen of de kwaliteit van het rioolstelsel nog voldoet aan de hedendaagse normen. Tot nu toe gebeurt dit zelden of nooit en is er geen systematiek om deze meting uit te voeren. De NEN 2767 (conditiemeting) is hiervoor het juiste instrument, echter zegt deze NEN op dit moment te weinig over riolering. Wij (Van der Velden Rioleringsbeheer) zijn doende om het onderwerp riolering volledig(er) op te nemen in de NEN 2767.

4. Gebruiker riolering
De gebruiker moet het rioolstelsel op een correcte manier (daar waar het voor bedoeld is) gebruiken. Meer dan 70% van de optredende verstoringen (verstoppingen) worden veroorzaakt door het gebruik van het rioolstelsel. Hiervoor hebben we Do’s en Dont’s vastgelegd.

Bedrijvenmarkt

Naast een lezingenprogramma, is er ruimte voor de bedrijvenmarkt. Sluit de kennis en ervaring van jouw bedrijf aan op dit congres? Dan is 5 juni een uitstekende gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten, kennis te delen en jouw innovatieve producten te tonen. Mail ons voor meer informatie en deelname mogelijkheden. De volgende bedrijven hebben zich aangemeld voor de bedrijvenmarkt:

 • Mul B.V.
 • Van der Velden Rioleringsbeheer
 • Georg Fischer N.V.
 • Delabie Benelux
 • Kemper Nederland B.V.
 • Schell GmbH & Co. KG
 • KDWS Nederland B.V. / Cenergist

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2023 vindt plaats in:
Theater de Flint in Amersfoort

 

Sprekers

Amitosh Dash

Amitosh Dash werkt als wetenschappelijk onderzoeker bij KWR Water Research Institute. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoeksvragen die te maken hebben met drinkwaterleidingnet conditie en drinkwaterkwaliteit. Zijn werk betrekt metingen, data analyse en modellering. Hij is eerder afgestudeerd en gepromoveerd in het vakgebied van experimentele (meerfase) stromingsleer aan de TU Delft.

Andreas Moerman

Andreas is onderzoeker en projectmanager op het gebied van energie en water. Andreas werkt aan de ontwikkeling van projecten die bijdragen aan een duurzamere en tevens veilige samenleving. Hierbij richt Andreas zich met name op een drietal deelgebieden: (I) aquathermie; warmte en koude uit (drink)water, (II) warmtapwaterbereiding in de energietransitie en (III) kansen en knelpunten voor drinkwaterbedrijven in de energietransitie.

Floris Boogaard

Floris Boogaard is gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘regenwaterkwaliteit en internationale klimaatadaptatie’. Hij is momenteel consultant bij Deltares, onderzoeker bij het Global Center on Adaptation en lector Ruimtelijke Transformaties – Water bij het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. Onderzoeksfocus: (inter)nationale klimaatadaptatie in de praktijk, mappen en monitoren van klimaatadaptatie en klimaatactie met climatescan en climatecafes.

Mirjam Blokker

Mirjam Blokker is principal scientist en teamleider bij KWR van het team drinkwaterinfrastructuur. Zij is een expert op het gebied van drinkwatervraag en ontwikkelde het model SIMDEUM waarmee de vraag naar water voor douchen, toiletspoeling, consumptie etc. kan worden voorspeld. Mirjam onderzocht in de afgelopen jaren de temperatuur in het leidingnet en de drinkwaterinstallatie. Mirjam is voor een dag per week verbonden aan de TU Delft, afdeling Water Management, als associate professor. Ook is Mirjam voorzitter van de expertgroep Sanitaire Technieken van de TVVL.

Reinier van den Berg

Je kent Reinier van den Berg als weerpresentator bij RTL, wat hij immers al ruim 33 jaar doet. Daarnaast is hij duurzaam ondernemer en spreker. Tevens runt Reinier een duurzaam sprekersbureau.

Ruud van Loon

Ruud van Loon is ruim 35 jaar werkzaam bij Van der Velden Rioleringsbeheer en heeft in die jaren diverse functies bekleed. Momenteel is hij actief als commercieel manager.

Ruud heeft zijn hart verpacht aan riolering, de grootste medische vondst sinds de mensheid bestaat. Zijn doel is om de riolering (met name de gebouwenriolering) een meer prominente plaats te geven in het gebouwbeheer.

Riolering verdient meer aandacht, het is een essentiële voorziening in elk gebouw. Ultiem moet er in Nederland “de dag van de riolering” komen.

Nick Post

Is specialist sanitaire technieken bij kennisinstituut ISSO en houdt zich bezig met het op peil houden van de inhoud van onze publicatie en kennisproducten op het sanitaire vakgebied.

Hans van Wolferen

Is een bekend onderzoeker. Je kent hem wellicht van zijn vele publicaties en lezingen op het gebied van klimaatinstallaties in gebouwen, gericht op comfort, energiezuinigheid en kostenbeheersing. De belangrijkste werkgebieden zijn van Hans zijn energieprestatie, legionellapreventie en systeem / concept ontwikkeling en beoordeling.

Gerelateerde evenementen