Vergaderstukken AV 2024

De volgende stukken komen binnenkort beschikbaar. We houden je op de hoogte.

  • Agenda 27-05-2024
  • Notulen AV 31-05-2023
  • Jaarverslag 2023
  • Concept statuten TVVL 2024
  • Verslag financiële commissie

Graag lichten we de volgende agendapunten toe:

Mutaties financiële commissie
De nieuwe kandidaat voor de financiële commissie: Volgt nog.

Mutaties bestuur

  • Vanwege het opgestelde Koersplan 2024-2027 doet het TVVL bestuur een bijzonder beroep op de Algemene Vergadering om de aflopende zittingstermijnen van Jan Jaap Blüm (Penningmeester/Secretaris) en Olaf Oosting (portefeuillehouder Marketingcommunicatie) te verlengen met een eenmalige termijn van 3 jaar. Het bestuur vindt deze uitzonderlijke stap belangrijk voor de implementatie van het Koersplan en de nieuwe werkwijze.
  • Volgens art. 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement kunnen zowel door het bestuur (tot 2 weken voor de Algemene Vergadering) als door een groep van tenminste 5 leden (tot 4 weken voor de Algemene Vergadering) kandidaten worden voorgesteld. (Kandidaat)bestuursleden dienen zelf Gewoon Lid van de vereniging te zijn. In het geval 5 persoonlijke leden een kandidaat bestuurslid willen voorstellen dan is het verzoek hiervoor een mail te sturen naar de directeur van TVVL de heer J. Lens (j.lens@tvvl.nl).

INHOUDELIJKE VRAGEN GRAAG VOORAF INDIENEN
Inhoudelijke vragen over de vergaderstukken en/of de Algemene Vergadering graag vooraf indienen bij Mariëlle van Pelt via m.vanpelt@tvvl.nl. Ook als je de stukken per post wilt ontvangen kun je contact opnemen met Mariëlle van Pelt.

Gebruik de knop hieronder om je aan te melden:
Meld je aan