Nieuws 15 januari 2024

Verslag TVVL Nieuwjaarsevent

Op 17 januari 2024 luidde TVVL samen met haar leden op feestelijke wijze het nieuwe jaar in. Tijdens de nieuwjaarsborrel in Woerden was gelegenheid voor ontmoeten, bijpraten en netwerken. Voorzitter Debby Slofstra reflecteerde tijdens haar speech op het afgelopen jaar, en wat 2024 ons zal brengen. Lees hieronder het verslag van de toespraak.

Nieuwjaarsspeech Debby Slofstra

Eén van de belangrijkste pijlers van het succes van de vereniging is de voortdurende focus op kennisontwikkeling. In 2023 hebben we belangrijke stappen gezet, met onderwerpen als de WEii en de WEii trainingen, het project Koudwatercirculatiesystemen van Sanitaire Technieken, onze deelname aan het project Programma van Eisen Langdurige Zorg en het onderzoek, en rapport Energieflexibiliteit. Ook is een flinke stap vooruit gezet door onze expertgroep Circulaire Installaties die samen met DGBC en Techniek Nederland de Actieagenda Circulaire Installatie hebben gerealiseerd en gelanceerd. Hierover hebben we veel mensen bereikt via social media kanalen en vakmedia.

Een bijzonder lichtpuntje is de fantastische groei van YOUNG TVVL. Twee geweldige excursies, naar de Energie-opslagreis en het Rijksmuseum, tonen aan dat de toekomst van onze vereniging in goede handen is. YOUNG TVVL heeft grootse ambities voor 2024, en we kijken uit naar de energie en innovatie die zij met zich meebrengen.

Onze cursussen blijven onverminderd populair. De TVVL leerlijnen bieden inzicht in hoe professionals zich verder kunnen ontwikkelen in onze snel evoluerende sector. Een bijzondere vermelding verdient de inzet van onze cursusontwikkelaars en talloze leden en vrijwilligers die werken aan de ontwikkeling van een nieuwe cursus Elektrotechniek. Vanaf medio 2024 bieden we aansluiting via onze doorlopende leerlijnen vanaf mbo 3-4 in alle vakgebieden die TVVL aanbiedt en waarmee we een breder scala aan professionals kunnen ondersteunen in hun groei.

Daarnaast mogen we met trots vermelden dat ons TVVL Magazine weer zes keer is uitgegeven. Elk exemplaar is uniek en biedt een waardevolle inkijk in de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Het bestuur hecht veel waarde aan het magazine omdat het een belangrijke vertaling is van wat TVVL is en wat we gezamenlijk realiseren. Het is een bron van kennis, informatie, inspiratie en verbinding voor al onze leden.

Kennisdelen, kennis ontwikkelen en ontmoeten. Dat is waar de vereniging zich continu in ontwikkelt. Van Delen en Ontwikkelen heb ik zojuist wat highlights genoemd. Wat betreft onze ontmoetingsfunctie kan ik melden dat TVVL afgelopen jaar 46 landelijke en regionale bijeenkomst heeft georganiseerd.

Onze TVVL-regio’s hebben in 2023 niet stilgezeten. Na de uitdagende coronaperiode hebben de regio’s de draad weer opgepakt om regionale kennissessies, excursies en samenkomsten te organiseren. In 2023 hebben de regio’s weer ruim 550 bezoekers mogen ontvangen.

Landelijke bijeenkomsten zoals de Nieuwjaarsreceptie, Toekomst en trends event, Techniekdag en de events van de Expertgroepen. Allemaal momenten in het jaar waar we elkaar als leden, bedrijfsleden en niet-leden ontmoeten. Waar we kennis uitwisselen en waar zeker weten samenwerkingen ontstaan. Dat is waar TVVL ook voor is. Dat zijn de belangrijke voordelen van het lidmaatschap die niet zichtbaar zijn en toch heel veel waarde hebben!

Tot slot een heugelijk feit! TVVL bestaat op 26 mei aanstaande 65 jaar. Een aantal jaren geleden ging je dan met pensioen. TVVL begint pas net. De bijdrage die TVVL leden en bedrijfsleden hebben in de verduurzaming van Nederland is enorm. In ons collectief kunnen we bijdragen via slimme verbeteringen op het gebied van Toegepaste Techniek. Hier wil het bestuur vanaf 2024 vol op in gaan zetten. Dat is waar onze kwaliteit ligt! Aan het jubileumjaar zullen we het hele jaar door aandacht geven, en daar betrekken we onze leden graag bij. Wat is jouw hoogtepunt, favoriete herinnering of beste foto gerelateerd aan TVVL uit de afgelopen 65 jaar? Deel het met ons op social media met de hashtag #65jaartvvl.

Laten we onze vereniging koesteren maar niet door stil te zitten maar juist door verder uit te bouwen. Verbinden met de andere vakgebieden.  Op het gebied van Ondergrondse Infra is dit al aan het gebeuren. In het najaar starten we namelijk met de post-hbo opleiding Ondergrondse Infratechniek.

Verder roep ik jullie op om jullie jonge medewerkers te verbinden met TVVL. Hen een persoonlijk lidmaatschap aan te bieden (tot 26 jaar is dit gratis). Instroom van jongeren in de vereniging is superbelangrijk voor onze volgende 65 jaar.

En tot slot een oproep om samen te werken aan de verbinding van bedrijfsleden op directie niveau in het Kennispartner netwerk. Dit netwerk van directie en MT leden is belangrijk voor doorbraken te realiseren maar ook voor de versnelling van innovatie Toegepaste Techniek en keuzes voor nieuwe opleidingen.

Via deze weg wil ik ons verenigingsbureau bedanken voor al het werk wat zij hebben gedaan om onze wensen uit te laten komen.

Ik wil graag met jullie proosten op een gezond en succesvol 2024!

Meer over 65 jaar TVVL

Ook interessant