Nieuws 28 juni 2022

Systemair verlengt Kennispartnerovereenkomst met TVVL

Systemair heeft de verbinding met TVVL als kennispartner tijdens CLIMA 2022 weer voor 3 jaar verlengd. Systemair was al ruim voordat zij in 2015 kennispartner werd actief betrokken bij de vereniging. Door zich nu weer voor 3 jaar als kennispartner aan de vereniging te verbinden blijft Systemair haar waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het delen van kennis binnen de sector.

John Lens, Algemeen Directeur TVVL: “Ik ben ontzettend trots dat Systemair zich weer voor 3 jaar als Kennispartner aan TVVL heeft verbonden. Het is voor de vereniging ongelooflijk belangrijk dat partijen als Systemair op deze manier een extra impuls geven om diverse projecten binnen TVVL op te kunnen pakken. Kennispartners delen niet alleen hun kennis en expertise binnen de vereniging, maar laten met deze ondersteuning ook aan de branche zien dat ze hun rol als koploper en expert op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving serieus nemen. Zo heeft Systemair in de afgelopen jaren al belangrijke bijdrages geleverd aan diverse waardevolle kennisprojecten, waaronder binnen de community Circulaire Installaties. Ook voor de komende 3 jaar verwacht ik weer mooie kennisproducten in samenwerking met Systemair en de andere TVVL Kennispartners!”

Dick Dibbits, Algemeen Directeur Systemair Nederland: “Om te komen tot een toekomstbestendige gebouwde omgeving zijn integrale installatieconcepten nodig. Dit vraagt om nauwe samenwerking binnen de bouwketen. Bouwpartners en opdrachtgevers wenden zich daarom steeds vaker tot fabrikanten om mee te denken over oplossingen. Een logische stap, omdat bij ons de meeste innovatie plaatsvindt en we dus de kennis in huis hebben. Binnen TVVL Kennispartners werkt Systemair samen met partijen uit de bouwkolom. Van licht tot lucht, de TVVL Kennispartners zijn afkomstig uit een hele brede variatie van disciplines. Gezamenlijk biedt ons dat de kans om de bouwketen te ondersteunen met de juiste systeemoplossingen voor energieneutraal bouwen.”

Lees meer over Systemair

Lees ook