Naar alle kennispartners

Systemair

Systemair is fabrikant en leverancier van energiezuinige ventilatoren & accessoires, luchtverdelingsproducten & brandbeveiliging, compacte WTW-units en standaard & op-maat-gemaakte luchtbehandelingsunits. Daarmee bieden zij een betrouwbare invulling voor de utiliteit, gezondheidszorg, industrie, marine, offshore & treinen, scholen en parkeergarages.

TVVL Kennispartner

John Lens, Algemeen Directeur TVVL: “Ik ben ontzettend trots dat Systemair zich als Kennispartner aan TVVL heeft verbonden. Het is voor de vereniging ongelooflijk belangrijk dat Systemair een extra impuls geeft om projecten op te kunnen pakken. Kennispartners delen niet alleen hun kennis en expertise binnen de vereniging, maar laten ook aan de branche zien dat ze hun rol als koploper serieus nemen.”

Dick Dibbits, Algemeen Directeur Systemair Nederland: “Om te komen tot een toekomstbestendige gebouwde omgeving zijn integrale installatieconcepten nodig. Dit vraagt om nauwe samenwerking binnen de bouwketen. Bouwpartners en opdrachtgevers wenden zich daarom steeds vaker tot fabrikanten om mee te denken over oplossingen. Een logische stap, omdat bij ons de meeste innovatie plaatsvindt en we dus de kennis in huis hebben. Binnen TVVL Kennispartners werkt Systemair samen met partijen uit de bouwkolom. Van licht tot lucht, de TVVL Kennispartners zijn afkomstig uit een hele brede variatie van disciplines. Gezamenlijk biedt ons dat de kans om de bouwketen te ondersteunen met de juiste systeemoplossingen voor energieneutraal bouwen.”