Nieuws 8 maart 2022

Grundfos verbindt zich weer 3 jaar aan TVVL Kennispartners

Met trots maakt TVVL bekend dat Grundfos het TVVL Kennispartnerschap met 3 jaar heeft verlengd. Grundfos is een pompproducent en pionier van oplossingen die de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water en klimaat ondersteunen. Een voortrekkersrol die goed aansluit bij de verbinding met de TVVL Kennispartners, waarin een transparante en gezamenlijke aanpak van de uitdagingen waar onze branche voor staat het hoofddoel is. 

TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die innovatie voorop stellen en actief kennis delen. Ze zien niet alleen het belang in van het delen van kennis, maar pakken zelf ook een vooruitstrevende en actieve rol om richting te geven aan hun vakgebied. John Lens, Algemeen Directeur TVVL: “Het grootste deel van het Kennispartnerschap van Grundfos vond plaats in een periode waarin elkaar fysiek ontmoeten en inspireren niet altijd makkelijk was. Ik ben dan ook ongelooflijk trots dat Grundfos juist in deze tijd de toegevoegde waarde van het kennispartner netwerk heeft ervaren en zelf een actieve bijdrage heeft geleverd aan het delen van kennis en het realiseren van een duurzaam Nederland. Ik kijk dan ook met veel plezier uit naar de volgende 3 jaar waarin Grundfos samen met de andere TVVL Kennispartners haar rol als koploper verder op gaat pakken.”

Nico Verdonck, Business Developer Grundfos: “Grundfos draagt de installatiebranche een warm hart toe, kennis delen in de snel veranderende markt is ontzettend belangrijk en dat is één van de redenen om het Kennispartnerschap met TVVL te verlengen.

Kennis uitwisselen heeft de afgelopen periode hoofdzakelijk online plaatsgevonden en was daardoor iets meer beperkt. Juist daarom kijken wij enorm uit naar de komende 3 jaar om samen met TVVL, de Kennispartners en uiteraard de branche kennis en ideeën te delen en innovaties te brengen. Ik verheug me erop om elkaar snel weer te ontmoeten en initiatieven te ontplooien!”

Lees meer over Grundfos

Lees ook