Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Maar weinig mensen zijn zich ervan bewust wat er met hun afvalwater gebeurt. Men spoelt het toilet door en neemt een douche  zonder zich te realiseren dat het afvalwater daarna begint aan een  reis door een ingenieuze infrastructuur onder de grond. De maatschappij is zich meestal niet bewust van de noodzaak en aanwezigheid van een riolering. Toch is het volgens de medische wereld  de beste uitvinding ooit. Het gebrek aan aandacht is op zich wel  te begrijpen, want de systemen bevinden zich veelal uit het zicht  en onder de grond en als alles goed functioneert, is er meestal ook  weinig belangstelling voor.

om te weten wat wel  en wat niet in het riool mag. Burgers  (en bedrijven) gebruiken drinkwater  en zijn op hetzelfde moment producent van afvalwater. Zij hebben  belangrijke invloed op het functioneren van de waterketen en daarmee op  de kosten en waterkwaliteit. Door de  beleving van water te versterken kan  een bewuster en duurzamer omgaan  met water worden gestimuleerd.  MILIEU Als vuistregel geldt: alles wat uit  het menselijk lichaam komt, droog  toiletpapier en restanten van voedingsmiddelen die door het zeefje in de  spoelbak kunnen, mogen in het riool.

Auteur(s): R. Uijlenbroek, F. Olijrhook en H. Lodder 

Lees meer in de PDF