Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Duurzame scholen

De term ‘duurzaam schoolgebouw’ kan op verschillende manieren worden uitgelegd: een school, waarin mensen zich prettig voelen, waar het goed toeven is; een school die zo min mogelijk het milieu belast, bij realisatie, tijdens gebruik en in de sloopfase; een schoolgebouw dat energiezuinig is; een schoolgebouw dat lange tijd een andere functie kan hebben; een school in de woonwijk (basisschool) of naast het station (voortgezet onderwijs).

I n 1996 startten Novem en de SEV het programma Nationale Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen. De staatssecretaris redeneerde in die tijd dat voorbeeldprojecten nodig waren om Duurzaam bouwen een ‘schaalsprong’ te laten maken. In dat kader zij er subsidies bij vijf duurzame schoolprojecten toegekend. Deze projecten laten zien wat er in de praktijk op het gebied van duurzaam bouwen nu al mogelijk is. Dat is het doel van het programma Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) voerden dit programma uit in opdracht van de ministeries van VROM en EZ. Het programma liep eind 1999 af. Het betrof de volgende schoolprojecten [1]: – het Van Hall Instituut in Leeuwarden; een agrarische hogeschool. Naast nieuwbouw is ook een deel van de bestaande bouw gebruikt voor de huisvesting. Het gebouw valt op door het gebruik van verschillende soorten inlands hout, zoals lariks, beuken en walnoot (voor de balie), in totaal 500 m3 gezaagd hout. Hier vindt niet alleen waterbesparing, maar ook waterzuiveringsplaats. Er is veel aandacht voor groenvoorzieningen in de directe omgeving; – het Educatorium in Utrecht kenmerkt zich door een bijzondere vorm van materiaalbesparing. De collegezaal, met een overspanning van 20 meter, heeft een betonnen dak van slechts 20 cm dik. Deze neemt de drukkrachten op. De wapening, die de trekkrachten opneemt, is tot maximaal 1 meter naar onderen getrokken. Hierdoor wordt veel materiaal bespaard; – het Peuterpalet in Leiden: een kinderopvangcentrum. Het gebouw is 38 % energiezuiniger dan vereist. Er zijn zonnecollectoren in combinatie met vier HR-ketels toegepast. Er is voor meerdere systemen gekozen, omdat dan ‘gewone’ systemen uit de woningbouw konden worden gebruikt, wat aanzienlijke kostenbesparingen met zich meebrengt; – hogeschool Limburg in Heerlen met een grote vijver die de bezoeker bij binnenkomst van het gebouw moet overbruggen. Water uit deze vijver wordt na filtering gebruikt voor toiletspoelingen. Daarnaast fungeert deze vijver als tijdelijke buffer voor de infiltratie van regenwater in de bodem via een afwateringsbeek; – scholencomplex Rijkerswoerd in Arnhem huisvest drie basisscholen. Dit project kenmerkt zich door flexibel ruimtegebruik. De schoolwoningen kunnen zonder al te grote ingrepen worden verbouwd tot woningen.

Auteur: prof.ir. W. Zeiler

Lees meer in de PDF