Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het opgesteld vermogen van WKK op basis van gasmotoren in de glastuinbouw is in de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd tot circa 3.000 MWe. Nog steeds levert WKK een belangrijke rol bij het optimaliseren van de teelt. WKK bespaart energie, kosten en levert CO2 voor de teelt. Gebruik van rookgasreiniging, warmtebuffers, biobrandstoffen en nieuwe conversietechnieken, zoals vergassing, vergisting en ORC, maakt de glastuinbouw nog duurzamer. WKK is schoner en efficiënter dan een energiecentrale en draagt in grote mate bij aan het behalen van de doelstellingen voor 2020 van de sector. Door het combineren van verschillende technieken is WKK nog efficiënter en rendabeler geworden.

ENERGIEVRAAG
De Nederlandse glastuinbouwsector is een energie-intensieve sector met een totaal primair energiegebruik in de kas van circa 3,8 miljard m³ aardgas in 2010. Het voornaamste doel van dit energiegebruik is het optimaliseren van het teeltproces door verwarming van de kas en het handhaven van de juiste vochthuishouding. De hierbij vrijkomende CO2 wordt ook ingezet voor de teelt. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van assimilatiebelichting om de productie te kunnen sturen en opbrengst van de teelt te maximaliseren. Assimilatiebelichting is de toepassing van kunstlicht, aanvullend op het zonlicht, waardoor de plantengroei wordt bevorderd. Een groot deel van het gebruikte aardgas wordt ingezet in warmte/krachtinstallaties, waardoor het gebruikte gas optimaal wordt omgezet in nuttige producten. Deze WKK’s produceren tegelijkertijd warmte, elektriciteit en CO2 . De warmte en geproduceerde CO2 worden ingezet voor het teeltproces, de elektriciteit wordt gebruikt voor eigen belichting of voor de levering aan het openbare net. WKK bespaart op zichzelf 25% ten opzichte van een situatie van gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit. Voor de tuinbouwsector als geheel zorgt WKK voor een energiebesparing van circa 18%. Er wordt energie bespaard omdat de terug geleverde elektriciteit afgetrokken kan worden van de gasinkoop. WKK op basis van gasmotoren speelt daarmee een belangrijke rol in het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen die de tuinbouwsector zichzelf heeft opgelegd.

Auteurs: E.M. (Erik) Koolwijk en S.J.W. (Sander) Peeters

Lees meer in de PDF