Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het energiegebruik per m2 in de gebouwde omgeving daalt door de integratie van installaties in gebouwen, mede door de toepassing van gebouwbeheersystemen. Nieuwbouw is al min of meer energieneutraal en het zal niet lang duren voordat de eerste energie leverende gebouwen zich aandienen. Bestaande kantoren zitten nu gemiddeld op 850 MJ/m2/jaar, een ziekenhuis bijvoorbeeld op 1.500 MJ/m2/jaar en een conventioneel woonhuis op 400 MJ/m2/jaar. In twintig jaar tijd zullen deze cijfers meer dan gehalveerd zijn! Dit artikel gaat over de gebruikers/leveranciers van warmte en koude aan een warmte/koudenetwerk, de E- en G-entiteiten in figuur 1.

Dit artikel sluit tevens aan bij het artikel Transitie naar intelligente warmtenetten uit TVVL Magazine juni 2013. Zonder dat het zo wordt genoemd is hierin sprake van een circulair, hybride warmte/koudenet met meerdere gebruikers en leveranciers. Met dit concept als einddoel zouden warmte/koudenetten moeten worden aangelegd; eerst in delen en na verloop van tijd onderling verbonden in een intelligent warmteringnet per stad of stadsregio. Bij elektriciteitsnetten noemen we dat smart grids. De eventueel in het systeem opgenomen elektriciteitcentrale/wkk levert hoge temperatuurwarmte (90C). Eenmaal afgekoeld naar 40C is het in conventionele systemen onbruikbaar maar in combinatie met een warmtepomp en warmte/koudeopslag (wko) nog goed verder te benutten. Het uiteindelijke retourwater naar de centrale heeft dan een eindtemperatuur van minder dan 10 C, ideaal dus. Een ontbrekende schakel in het model is bijvoorbeeld een wko, maar D en/AcentraleEtuinderDutiliteitsbouwBtuinderFiguur 1 Conceptuele opzet van een warmtenet Cwoonwijkof H in figuur 1 kunnen die voorstellen.

Auteur(s): G.J. (Gerd-Jan) Otten en J. (Jan) van den Berg, Carbon Matters

Lees meer in de PDF