Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Validatie van een virtueel windtunnel cfd-model

Dit artikel is van algemeen belang omdat het gaat over de  connectie tussen numerieke simulatie en experimenten.  Verschillende numerieke CFD-modellen betreffende wind rond gebouwen en windhinder worden gentroduceerd en de resultaten worden vergeleken met metingen aan schaalmodellen in de  windtunnel.

Aangezien er op het gebied van Computational Fluid Dynamics (CFD) veel ervaring is opgedaan in bouwfysica-toepassingen, worden de mogelijkheden om CFD toe te passen op wind rond gebouwen en windhinder onderzocht. Als software wordt Phoenics 2006 van CHAM Ltd. toegepast, waarbij een rechthoekig rekengrid wordt gehanteerd. Recentelijk hebben Hu en Wang [2005] laten zien dat met behulp van CFD een adequate voorspelling van het windklimaat op straatniveau kan worden gemaakt. Echter, er blijven enkele tekortkomingen bestaan, voornamelijk voor de toegepaste wandfuncties, zoals [2] aantonen. Vergelijking van windtunnel metingen aan windhinder met CFD-berekeningen is eerder gedaan door o.

Auteur(s): ir. G.M. van Uffelen en ir. W.D. Wormgoor

Lees meer in de PDF