Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is bekend bij vele Nederlanders en bijna één miljoen Nederlanders steunen het natuurbeschermingswerk. Tot het werkterrein van het WNF hoort ook het aantonen dat met eenvoudige middelen het mogelijk is om in vele domeinen met energie- en natuursparende methoden te kunnen werken, ook in de bouw. Dat is veel minder bekend. Daarom was de ‘nieuwbouw’ van het WNF een uitgelezen kans om ook die kant van de werkzaamheden van hun organisatie te laten zien. Dit artikel bestaat uit een beschrijving van het project door het WNF [1] en RAU architects [2], aangevuld met een interview met Jan van den Bremen van het WNF te Zeist op 14 maart 2007 en Thomas Rau op 9 januari 2007. Jan van den Bremer is als projectmanager organisatieontwikkeling vanuit de opdrachtgevers zeer nauw betrokken geweest bij de planontwikkeling en uitvoering van het kantoor van het WNF te Zeist. Hij heeft als vertegenwoordiger van de opdrachtgever in alle teams gezeten van ontwerp tot en met de uitvoering, met als doel een bron van inspiratie te vormen voor de ontwerpende en uitvoerende partijen en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen.

Door de forse groei van de afgelopen jaren, was het WNF dringend aan nieuwe huisvesting toe. De huidige huisvesting voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en was te klein voor de circa 130 medewerkers. Men besloot tot een gewaagde aanpak; Geen sloop en nieuwbouw maar ombouw van een bestaand pand tot een kantoorgebouw dat ecologisch, economisch én maatschappelijk duurzaam moest worden gemaakt. Het WNF kreeg met de aankoop van het voormalige IVO pand in Zeist de kans om gestalte te geven aan die visie. Het pand werd verbouwd op een manier die past bij het imago van het WNF. De nieuwe huisvesting moest sober zijn, milieuvriendelijk, duurzaam en passen in het landschap. Uitgangspunt was een integrale aanpak waarbij het belang van alle betrokkenen is meegewogen: natuur en milieu, de mensen die er moeten werken en de euro’s van de donateurs. Bij de vernieuwbouw van het kantoor uit 1954, gesitueerd in het beschermde natuurgebied Schoon oord, tot het nieuwe hoofdkantoor van het WNF stond de mens centraal met een werkplek in harmonie met zichzelf en de natuur. Het inspirerende opdrachtgeversschap stond hierbij primair. Wel diende een en ander te worden gerealiseerd binnen in een marktconform budget, zie voor de financiële specificatie van het 3.800 m² grote project tabel 1.

Auteur: prof.ir. W. Zeiler, TU Eindhoven Installatietechnologie, Kropman BV.
Lees meer in de PDF