Terug naar de kennisbank

Warmteterugwinning met hybride ventilatiesysteem

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In kantoorgebouwen

Dit artikel beschrijft een afstudeeronderzoek aan de TU Delft naar de mogelijkheden om de energiekosten van een kantoorgebouw uit de jaren zeventig terug te dringen. Hierbij is onderzocht of een decentraal mechanisch ventilatie systeem vervangen kan worden door een decentraal natuurlijk ventilatie systeem inclusief warmteterugwinning. Op basis van CFD-simulaties is een ontwerp gemaakt voor dit nieuwe systeem. Het ontwerp is gerealiseerd en getest in een windtunnel. Het ontworpen model heeft een capaciteit van 50 m3/h en een warmteterugwinrendement van 85%.

In veel kantoren wordt op dit moment gebruik gemaakt van n enkel systeem voor zowel verwarming, koeling als ventilatie (HVAC). Deze HVACsystemen zijn verantwoordelijk voor 52% van het energiegebruik van een kantoorgebouw [1] en zijn veelal gebaseerd op het One size fits all principe. Er is dus n systeem voor het gehele gebouw. Voor de gebruikers van het gebouw zijn dan vaak alleen de kleding en het gedrag een mogelijkheid om persoonlijke aanpassingen doen aan het comfort [2]. Deze systemen voldoen niet altijd aan de hedendaagse comforteisen en gebruiken veel energie. Bij het renoveren of upgraden van deze gebouwen worden veel alternatieven onderzocht. Een decentraal mechanisch Figuur 1 Acceptatiegrens van een mechanisch (grijs) en natuurlijk (blauw) ventilatie systeem [3]20TM1015_scholten_2274.indd.  20ventilatiesysteem kan een goed alternatief zijn om zowel het comfort als het energiegebruik te verbeteren. Deze systemen gebruiken echter nog steeds veel ventilatorenergie [1]. Een natuurlijk ventilatiesysteem zou hiervoor een goed alternatief zijn. Een natuurlijk ventilatiesysteem heeft als een van de voordelen dat de natuur de drijvende kracht voor de ventilatie is, waardoor energie kan worden bespaard. De gebruikers van gebouwen met een natuurlijk ventilatiesysteem hebben een grotere acceptatiegrens [3]. Zo worden bij natuurlijke ventilatie temperaturen tussen de 18C en 25C geaccepteerd, terwijl dit bij een mechanisch systeem tussen de 20C en 24C ligt (figuur 1).Het nadeel van een natuurlijk ventilatiesysteem is dat er geen mogelijkheid is tot warmteterugwinning in de winter. Door de voordelen van zowel natuurlijke als decentrale mechanische ventilatiesystemen te combineren ontstaat er een nieuw type decentraal ventilatiesysteem. In het afstudeeronderzoek is een dergelijk systeem ontworpen, gerealiseerd en getest. Hierbij is er eerst gekeken naar de mogelijke drijvende krachten. Aan de hand daarvan zijn handberekeningen en CFDsimulaties uitgevoerd en vergeleken met de literatuur. Met behulp de resultaten is uiteindelijk een nieuw ventilatiesysteem ontworpen en getest.

Auteur(s): Ir. R.D. (Reinier)Scholten, moBius consult bv; dr.ir. P.J.W. (Peter) van den Engel, TU Delft/Deerns Nederland b.v.; dr.ing. T. (Tillmann) Klein, TU Delft 

Lees meer in de PDF