Terug naar de kennisbank

Vruchtbare samenwerking binnen zorg- en onderwijsgebouw

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In Gouda is in mei van dit jaar een bijzonder zorg- en onderwijsgebouw in gebruik genomen. In een gerenoveerd schoolgebouw uit 1972 huist De Startbaan, school voor speciaal onderwijs, dat kan beschikken over 24 leslokalen, waarvan diverse praktijklokalen. Op de plek waar voorheen de aula stond, is een deel nieuwbouw gerealiseerd voor kinderdagcentrum Bloemendaal, met tien groepsruimtes voor groeps- en individuele begeleiding en behandeling van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Verder heeft speel-o-theek Spele-spel een plek in het nieuwe onderkomen. De functies van kinderdagcentrum, onderwijs en spelen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden in het gebouw. Door de uiteenlopende eisen voor zorg en onderwijs waren er voor beide gebouwdelen geëigende bouwkundige en installatietechnische oplossingen. 

"De wens van Stichting Klasse en Gemiva om de activiteiten van respectievelijk school De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal te bundelen in één gebouw dateert al van zeker 20 jaar geleden," aldus Eddy Everhard, verantwoordelijk voor het vastgoed van Stichting Klasse, waaronder 17 onderwijslocaties ressorteren. "Door zorg en onderwijs te combineren, kunnen we kinderen beter ondersteunen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het streven is dat kinderen naadloos kunnen overstappen van het kinder­dagcentrum naar het onderwijs en waar nodig het kinderdagcentrum de school kan ondersteu­nen in de zorgbehoefte van de leerlingen. Er is jarenlang gezocht naar een passend gebouw of geschikte nieuwbouwlocatie waarin de school en het kinderdagcentrum samen onderdak zouden vinden. Een paar jaar geleden opperde de gemeente Gouda dat een voormalig school­gebouw van De Driestar vrijkwam. We konden het hogere bouwdeel prima gebruiken voor De Startbaan, de nieuwe naam voor De Ark, en de laagbouw kon plaatsmaken voor nieuwbouw voor kinderdagcentrum Bloemendaal. Met de nodige uitdagingen, gelet op het feit dat er verschillende regelgeving voor zorg en onderwijs geldt en dat de bouwdelen een niveauverschil van 75 cm kenden, waar we toe moesten werken naar één gebouw met één niveau voor de begane grond met gezamenlijke entree, ontvangsthal en ruime lift." 

 

Lees meer in de PDF