Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ondoordachte energiebesparende ingrepen kunnen een risico op schimmelgroei met zich meebrengen. Waar standaard de temperatuurfactor wordt gebruikt als ontwerpcriterium om bouwknopen vrij te houden van schimmelgroei, zijn er ook verschillende gedetailleerdere voorspellingsmodellen beschikbaar. De meeste zijn echter opgesteld op basis van stationaire labo-experimenten. Bovendien vereenvoudigt elk van de modellen het complexe schimmelgroeiproces sterk. In dit artikel wordt het risico van schimmelgroei op afwerkingsmaterialen bepaald op basis van de verschillende modellen. De mogelijke invloed van het voorspellingsmodel op de conclusies naar schimmelgroei kunnen zo worden onderzocht.

Stijgende brandstofprijzen, het besef van de uitputbaarheid van hoogwaardige energiebronnen en de dreigende klimaatverandering resulteren in een sterke zorg om de energetische efficiëntie van onze gebouwen. Bij dit streven naar een verhoogde energie-efficiëntie dient tevens de nodige aandacht te gaan naar het realiseren van een comfortabel en gezond binnenklimaat. Ervaring leert dat energiebesparende ingrepen zoals het luchtdichter maken van de gebouwschil of het plaatsen van binnenisolatie een verhoogd risico op schimmelgroei (figuur 1) met zich mee kunnen brengen. Schimmelgroei kan resulteren in de degradatie van (afwerkings)materialen en heeft bijgevolg een economische en sociale impact. Daarnaast kunnen schimmelsporen pathogenen produceren die een gezondheidsrisico voor de bewoners met zich mee kunnen brengen.

Auteurs: Ir. E. (Evy) Vereecken en prof.dr.ir.-arch. S. (Staf) Roels, KU Leuven, Afdeling Bouwfysica

Lees meer in de PDF