Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Met dank aan meet- en regeltechniek

Groene vingers zagen er een halve eeuw geleden heel anders uit dan vandaag. Telers teelden vooral op gevoel en het ritme van jaargetijden. De eerste vorm van sturing in tuinbouwkassen deed halverwege de jaren vijftig zijn intrede: de ‘ploffer’, een kachel die behalve warmte ook CO2 bleek te leveren. Niet veel later volgden andere rudimentaire systemen op het gebied van luchtbehandeling, maar klimaatbeheersing nam pas echt een vlucht toen eind jaren zeventig de procescomputer zijn intrede deed. De ontwikkeling van moderne regelapparatuur, de toepassing van vindingen uit de wereld van het gebouwbeheer en de procescomputer als kloppend hart hebben in het tuinbouwbedrijf revoluties teweeggebracht.

Het was een toevalstreffer, die ploffer. De Amerikaanse bevrijders namen ze na de Tweede Wereldoorlog mee naar ons land – oliegestookte kachels die met een luide plof ontstaken. Telers in het Westland ontdekten ze al snel als verwarmingsbron voor hun kassen. Onverwacht neveneffect was dat gewassen sneller bleken te groeien en het eindproduct daardoor eerder kon worden verkocht. Het was bekend dat gewassen bij hun ontwikkeling behoefte hebben aan CO2 en uit onderzoek bleek dat juist CO2 in hoge concentraties aanwezig was in de verbrandingsgassen die uit de ploffer kwamen.

Auteur: A. Baas

Lees meer in de PDF