Terug naar de kennisbank

Verticale infiltratie op particulier terrein

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Verticale infiltratie van regenwater in de bodem is een aantrekkelijke methode, aangezien dit weinig ruimte in beslag neemt. De techniek is goed toepasbaar, ondanks dat Nederland laag gelegen is en er op veel plaatsen hoge grondwaterstanden zijn. Bij verticale infiltratie spelen vele factoren een rol. Om dergelijke voorzieningen nog beter te kunnen dimensioneren, is een speciale formule afgeleid in opdracht van Wavin en Hoornstra-infrabouw.

Infiltratie van regenwater dat afkomstig is van verharde oppervlakken, zoals daken en wegen, is een goede methode om het rioolstelsel te ontlasten. Voordeel daarvan is dat bij hevige buien riolen minder snel overbelast raken, waardoor afvalwater vermengd met regenwater overstort op sloten of vijvers. Ook gaat al dat schone water niet meer door de afvalwaterzuivering, wat leidt tot kostenbesparingen door een lager energiegebruik en minder verbruik van chemicalin. Aangezien door de klimaatveranderingen vaker hevige buien kunnen voorkomen, is het ontlasten van het vuilwaterriool een goede zaak.

Auteur(s): -Ir. E.C. Hartman, senior adviseur stedelijk waterbeheer, Royal HaskoningDHV

Lees meer in de PDF