Terug naar de kennisbank

Van gemeenschappelijk naar individueel geregeld

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Persoonlijke ventilatie. onderzoek en praktijk

Ruimteventilatie gebaseerd op totale luchtvolume ventilatie is vaak inefficint voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig binnenmilieu. Dit resulteert in een onnodig hoog energiegebruik. Geavanceerde luchtvoorzieningen die ontworpen zijn om lokaal in schone lucht te voorzien kunnen effectief verontreinigingen weg ventileren en tegelijkertijd thermisch comfort bewerkstelligen. Bovendien zorgen ze voor een hoge binnenluchtkwaliteit en verminderen ze het risico op de verspreiding van infectieziekten.

Het binnenmilieu benvloedt de gezondheid, het comfort en de prestatie van gebruikers. De energie die nodig is voor het verwarmen, koelen en ventileren van gebouwen is substantieel. Ventilatie is primair bedoeld om de gebruiker te voorzien van schone ademlucht. Vaak wordt de ventilatielucht geconditioneerd om een comfortabele temperatuur en luchtvochtigheid te handhaven. Met betrekking tot dit proces is de luchtdistributie van groot belang. Op dit moment wordt meng en verdringingsventilatie, gebaseerd op de totale te verversen luchthoeveelheid in een ruimte, het meest toegepast in de praktijk. In veel gebouwen is er sprake van een matige binnenluchtkwaliteit, ook als het algemene ventilatiesysteem naar behoren functioneert. Dit laatste is zeer frustrerend voor de gebouwbeheerder en betrokken installatietechnici en tegelijkertijd uitdagend voor de HVACindustrie.De huidige strategie gebaseerd op totale luchtvolumeventilatie (ook bekend als verdunningsventilatie) is inefficint.

Auteur(s): Prof.dr.ir. A.K. (Arsen) Melikov, Ashrae Fellow & professor bij het International Centre for Indoor Environment and Energy (Iciee) van de faculteit Civil Engineering op de Technische Universiteit Denemarken DTU)

Lees meer in de PDF