Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Centraal staat het begrip transparantie in relatie tot het bouwdeel façade. Uitgangspunt hierbij is de maximale transparantie van de façade die wordt bereikt door de toepassing van verdiepingshoog (kleur) neutraal glas binnen verschillende façadeconcepten.

WAT IS TRANSPARANTIE?
In het Van Dale Groot woordenboek zijn de termen transparant en transparantie als volgt gedefinieerd:
trans · pa ·´rant (bn.)
1 doorzichtig, doorschijnend
trans · pa ·´ran · tie (de ~ (v.))
1 het transparant zijn
2 (nat.) de verhouding van de intensiteit van het door een lichaam doorgelaten licht tot die van het eropvallende licht

Bouwkundig beschouwd, benoemen de begrippen transparant en transparantie het doorzichtig, dan wel doorschijnend zijn van een bepaald gebouwonderdeel, in dit geval het glasdeel in de façade. De tweede definitie van de term transparantie is geformuleerd vanuit de fysica: de glasplaat laat een bepaald deel van het opvallende licht door. Het vermogen van glas om straling en in het bijzonder zichtbare straling door te laten, maakt dit materiaal uniek. Binnen de architectuur is lichtdoorlatendheid de belangrijkste eigenschap van glas. [1] Als gevolg van transparantie ontstaat een visuele relatie tussen de ruimte voor en achter de glasplaat. Deze relatie is tweeledig. Onderscheiden worden: het (door)zicht van binnen naar buiten, en vice versa.

Auteurs: ir. T.L.J. den Boer, Devrouax & Purnell Architects. Planners, p.c., Washington, D.C., en prof.ir. W. Zeiler, TU/e Bouwkunde, hoogleraar Installaties
Lees meer in de PDF