Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Om de transitie naar duurzame energieopwekking te maken is het noodzakelijk om van centrale naar decentrale energievoorziening te gaan. Naast de elektriciteitsvoorziening kan ook de warmtevoorziening decentraal opgewekt worden. In huidige warmtenetten spelen nog andere ontwikkelingen een rol die een stimulans vormen om over te gaan naar een decentrale warmteopwekking. Dit artikel beschrijft deze ontwikkelingen en illustreert de transitie aan de hand van een voorbeeld. Knelpunten worden beschreven en oplossingen aangedragen. Kortom, de filosofie over decentrale warmteopwekking.

In de eerste paragraaf van dit artikel worden de ontwikkelingen in huidige warmtenetten beschreven. In de tweede paragraaf worden de gevolgen van de ontwikkelingen getoond, de knelpunten aangegeven en de transitie naar decentrale opwekking beschreven aan de hand van een voorbeeld casus. De laatste paragraaf geeft een eindbeeld van een decentraal gevoed warmtenetwerk.

Auteur(s): Ir. J.M.E. (Jorik) van de Waerdt en ir. J.J. (Hans) Buitenhuis, DWA

Lees meer in de PDF