Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De opinie van… Titia Siertsema

Al jarenlang wijst Uneto-VNI op het belang én de economische kansen van een duurzame samenleving. Gelukkig staan we daarin niet langer alleen nu het Nationaal Energieakkoord energiebesparing en verduurzaming definitief op de kaart heeft gezet. Een belangrijke mijlpaal, maar zeker geen eindstreep. Integendeel, het akkoord is het startsein voor alle betrokkenen (en wie is dat niet?) om aan de slag te gaan. Voor ons als installatiesector biedt het Nationaal Energieakkoord volop inspiratie om te laten zien wat we waard zijn.

Werkgevers veronderstellen vaak dat zij medewerkers goed ontwikkelen door ze (uitsluitend) naar externe opleidingen te sturen. Ze gaan in dat geval voorbij aan het feit dat het ontwikkelen van mensen intern ook veel aandacht vraagt in de vorm van coaching, begeleiding, ‘learning on the job’, en dat het echt ontwikkelen van mensen veel meer vraagt dan het naar de schoolbanken sturen.Een op onderzoek gebaseerde uitspraak formuleert dit als volgt: ‘Op dit moment hebben schoolverlaters 10 tot 15% van de benodigde installatietechnische kennis en vaardigheden opgedaan. De overige kennis en vaardigheden doen zij na de schoolperiode op, hetzij door middel van externe cursussen (3035%) hetzij in de bedrijven zelf (4560%), door learning on the job.’ Dit betekent dat het volgen van een cursus weliswaar een goede en vaak essentile basis kan leggen, maar het werkelijke leren, het omturnen van cursusinformatie naar toepasbare kennis, pas gaat plaatsvinden in de praktijk. Daarvoor is een goede leeromgeving op het werk noodzakelijk, die door de werkgever zelf bewust en actief gecreerd moet worden.

Auteur: Titia Siertsema

Lees meer in de PDF