Terug naar de kennisbank

Terugstroombeveiligingen in brandblusleidingen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voorzichtigheid geboden

Het plaatsen van terugstroombeveiligingen in brandblusleidingen geeft soms aanleiding tot ernstige lekkages. Dit orinterende onderzoek geeft aan dat opwarming van een leiding een mogelijke oorzaak kan zijn. Het voorkomen van opwarming is niet alleen belangrijk voor het voorkomen van ongewenste bacteriegroei maar ook ter voorkoming van lekkages.

De laatste jaren komt het enkele keren per jaar voor dat buisverbindingen of appendages in drinkwaterleidingen spontaan breken of losraken. De manier van falen van het hulpstuk of de buisverbinding wijst op de richting van een veel te hoge druk.De fabrikant wijst dan ook meestal een claim af omdat er duidelijk sprake is geweest van een hogere druk dan waarvoor de buisverbinding of het appendage is ontworpen. Opvallend is dat het weinig of niet doorstroomde leidingdelen betreft die van het drinkwaternet zijn gesepareerd met een EA terugstroombeveiliging. Drukverhoging door het oplaadeffect achter terugstroombeveiligingen in deze leidingnetten is niet waarschijnlijk door het ontbreken van snelsluitende toestellen. Enkele schadegevallen betreffen appendages in drinkwaterleidingen die worden gebruikt als brandblusleiding. Deze leidingen staan bloot aan ongewenste opwarming. Daarom is een orinterend onderzoek gedaan naar de drukverhoging door het opwarmen van afgesloten leidingen.In het verleden werden er terugstroombeveiligingen in de directe nabijheid van de brandslanghaspels geplaatst. De voeding van de brandslanghaspels stond, zonder tussenplaatsing van een terugstroombeveiliging, in verbinding met de rest van de drinkwaterinstallatie. Het opwarmen van een deel van het leidingnet, met de bijbehorende uitzetting van het water, gaf een beperkte drukverhoging. Het uitzettende water comprimeerde immers het water in het gehele leidingsysteem. Indien ergens een warmwatertoestel met een inlaatcombinatie was geplaatst werd de druk in het gehele systeem zelfs automatisch begrensd op 0,88 MPa (de openingsdruk van een veiligheid ligt maximaal 10 % boven de afsteldruk). Tegenwoordig worden brandslanghaspels bij voorkeur op een aparte groep aangesloten die is voorzien van een EA terugstroombeveiliging. Bij opwarming van het leidingdeel achter de EA beveiliging kan een aanzienlijke drukstijging optreden. In veel gevallen zal de EA beveiliging defect raken, water doorlaten en zal daarmee de drukstijging worden beperkt.

Auteur(s): Ing. J. (Johan) van den Brink, Hogeschool Rotterdam / Econosto

Lees meer in de PDF