Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

TNO Bouw en Ondergrond organiseerde in nauwe samenwerking  met UNETO -VNI en de TVVL in april twee workshops die zich  richtte op de (i) gebouweigenaar gebouwbeheerder belegger  facilitair manager en (ii) de onderhouden beheerpartijen (installateurs). De workshops werden georganiseerd in het kader van het  project Prestatieborging Klimaatinstallaties dat in opdracht van  de TVVL wordt uitgevoerd door TNO Bouw en Ondergrond. Het  project wordt financieel ondersteund door SenterNovem, UNETOVNI en TNO Bouw & Ondergrond. De leden van de TVVL-afdeling Gebouwautomatisering en Beheer (GB) zijn sterk betrokken  bij het project omdat beide workshops in het verlengde liggen van  de GB-activiteiten duurzaam onderhoud en beheer.

Een gebouweigenaar verwacht  dat de comfort- en energieprestatie van zijn gebouw gegarandeerd blijven. De vraag waarop door  een gebouweigenaar/gebruiker met een  volmondig JA moet worden geantwoord is: Levert de installatie in uw  gebouw de comfort- en energieprestatie  op die u ervan verwacht?  Om comfort- en energieprestaties  in een gebouw blijvend te kunnen  garanderen is prestatieborging van  klimaatinstallaties van essentieel belang. Prestatieborging is mogelijk met  Duurzaam Onderhoud en Beheer, het  sleutelwoord voor alle belanghebbende  partijen.

Auteur(s): H.C. Peitsman B.Sc

Lees meer in de PDF