Terug naar de kennisbank

Technisch Rapport Energieflexibiliteit van gebouwen - plan van aanpak (KT-42)

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een energieflexibel gebouw kan de energiebehoefte aanpassen op basis van externe prikkels. Dit is nodig omdat in de duurzame energievoorziening het aanbod van energie wisselvallig is. Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van duurzame energie moet de energiebehoefte dit wisselende aanbod kunnen
volgen. Energieflexibiliteit heeft vooral betrekking op de snelle verandering van het aanbod van duurzame energie. De reguliere energieproductiemiddelen kunnen deze snelle verandering vaak niet goed bijhouden.

Gebouwen bieden een groot potentieel aan energieflexibiliteit. Het ontsluiten van energieflexibiliteit van een gebouw is nog geen gemeengoed. Er zijn nog steeds technische, organisatorische, juridische en economische uitdagingen.

In dit rapport wordt een projectmatige aanpak beschreven voor het in kaart brengen en ontsluiten van de energieflexibiliteit van een gebouw. Deze projectmatige aanpak wordt gekenmerkt door de plan-do-check-act cyclus.

Voor meer inhoudelijke achtergrond met betrekking tot energieflexibiliteit van gebouwen wordt
verwezen naar het TVVL-rapport Energieflexibiliteit van gebouwen.