Terug naar de kennisbank

Technisch Rapport Energieflexibiliteit van gebouwen (KT-42)

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Deze rapportage geeft inzicht in hoe gebouwen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening door het flexibiliseren van de energiebehoefte. De energieflexibiliteit van een gebouw is de mate waarin de energiebehoefte en de energieproductie van een gebouw kunnen reageren op externe prikkels. Hierdoor kan het afnamepatroon beter passend gemaakt worden op de beschikbaarheid van duurzame energie of de beschikbare ruimte op een energienet. Naast de energieflexibiliteit die gewenst is vanuit de duurzame energievoorziening kan het maximaliseren van de zelfconsumptie van eigen duurzame opwek een motivatie zijn om energieflexibiliteit in een gebouw te realiseren.

Deze handreiking heeft als doel om iedereen die met ontwerpen, beheren of gebruiken van gebouwen bezig is te informeren over energieflexibiliteit en de technische mogelijkheden om de energieflexibiliteit van gebouwen te vergroten. De beschreven technieken hebben betrekking op het gebouw zelf en de gebouwgebonden installaties.

Voor dit rapport is ook een aanvullend document beschikbaar waarin een projectmatige aanpak wordt beschreven voor het in kaart brengen en ontsluiten van de energieflexibiliteit van een gebouw. Deze projectmatige aanpak wordt gekenmerkt door de plan-do-check-act cyclus.