Terug naar de kennisbank

Systeemintegratie in het brandpunt van de belangstelling

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Er zijn binnen de wereld van gebouwautomatisering maar weinig begrippen die zoveel verschillende definities kennen als integratie. Dit artikel gaat in op de verschillende aspecten, kansen en mogelijkheden die systeemintegratie biedt voor zowel installatiebedrijven als gebouweigenaren en -beheerders. Besproken wordt onder andere het integratiemodel van Priva, n van de aanbieders van gebouwbeheersystemen. Daarnaast wordt ingezoomd op de weerbarstige praktijk van systeemintegratie met brandmeldinstallaties. 

Door de toenemende aandacht voor energie en installatieperformance zal systeemintegratie de komende jaren steeds belangrijker worden in de bouwkolom en bij de realisatie van intelligente gebouwen. Naar alle verwachting zal vooral de systemintegrator een veel prominentere rol gaan spelen. Bij systeemintegratie worden meerdere separate systemen aan elkaar verbonden en ontstaat in feite een nieuw systeem met centrale intelligentie, waarbij de gentegreerde systemen op een gecordineerde wijze met elkaar samenwerken. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is de integratie van een Einstallatie en een Winstallatie voor licht en klimaatregeling. In de praktijk zien we dat systeemintegratie nog wordt verward met het begrip koppeling. Er is echter een wezenlijk onderscheid tussen systeemintegratie en koppeling. Bij het realiseren van een koppeling worden meerdere separate systemen met elkaar verbonden en kunnen deze systemen data met elkaar uitwisselen. De desbetreffende systemen blijven echter volstrekt autonoom functioneren. Een voorbeeld hiervan is een brandmeldcentrale, die gekoppeld is aan een gebouwbeheersysteem (GBS). De koppeling wordt gebruikt voor het visualiseren van brandalarmen op een plattegrond. Bij brand zal de brandmeldcentrale echter zelf actie ondernemen om hulpdiensten te waarschuwen. Bij koppelen ligt de nadruk vaak op de technische aspecten van de systemen en spelen communicatieprotocollen zoals BACnet, Modbus en KNX een rol. Systeemintegratie is echter veel meer dan techniek alleen. Een goede systeemintegratie start feitelijk al in de ontwerpfase en vergt veel samenwerking tussen betrokken partijen.

Auteur(s): Ing. E. (Ed) van Minnen, product manager Priva

Lees meer in de PDF